PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Skici k interpretaci české lyriky 1. poloviny 20. století - ABO300776
Anglický název: Sketches towards Interpretation of Czech Lyrical Poetry of the First Half of 20th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (20.02.2008)

Kapitoly z české lyriky 1. poloviny 20. století
Vyučující. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Forma kurzu: výběrový seminář

Výběrový seminář Kapitoly z české lyriky 1. poloviny 20. století se opírá o analýzy lyrických textů určitého vybraného tématu
- konkrétně období kolem 1. světové války. Tato perioda bývá charakterizována jako zlomové pole modernistických
konceptů a progresivistických avantgardních postupů. Prostřednictvím komentovaného čtení vybraných textů se pokusíme
- na pozadí širších historických a kulturních souvislostí - poukázat na příznačné rysy tohoto prolínání, prostupující
rozrůzněným uměleckých a generačním spektrem.

Tematické okruhy:

1) Almanach na rok 1914

S. K. Neumann: Dub
Karel Čapek: Ve věku mladého života
Josef Čapek: Vodní krajina
Otakar Theek: Vzpomínka na mrtvou
Otokar Fischer: Z Hlubin

2) SKN: Nové zpěvy

3) Básníci senzualismu, naivismu a pokory

M. Jirko: Duben (Čekání)
A. M. Píša: Nesrozumitelný svatý (Den, Léto)
Z. Kalista: Ráj srdce (Most u Parlamentu, Robinson Crusoe)
J. Wolker: Host do domu (Pokora, Věci, Žně, Smrt, Noční déšť)

4) "Expresionismus" a expresionisté

J. Chaloupka: Hlas a mlčení (Jsou večery, V soumraku)
J. Durych: Žebrácké písně (Děťátko čtyřleté, Krásná byla její hlava)
Panenky (Žnečka)
B. Reynek: Žízně (Svítání z jara, Kdyby vešel)
Rty a zuby (Vlasy, Pavouk)

4) Proletáři

J. Hora: Pracující den (Zpěv svobody, Práce)
J. Hořejší: Korálový náhrdelník (Melodie, Sloky)
S. K. Neumann: Rudé zpěvy (V předvečer vzpoury, Socialistickým ženám)
J. Seifert: Město v slzách (Chudý, Báseň nejpokornější)
J. Wolker: Těžká hodina (Fotografie, Muž)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK