PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století II - ABO300718
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Mgr. Jakub Říha, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Kurz Čtení děl literatury 20. století II (od r. 1939) je koncipován jako semestrální kurz, jehož cílem je nastínit prostřednictvím několika málo vybraných textů určité uzlové body a vývojové tendence české literatury 2. poloviny 20. století. Základem kurzu je konfrontace individuální čtenářské zkušenosti s výraznými díly české literatury 2. poloviny 20. století s literárním a kulturním (architektura, hudba, umění) kontextem těchto děl. Pro každé seminární setkání se u všech účastníků semináře předpokládá znalost hlavního textu (první řádka příslušného tematického okruhu). Debatu o příslušném díle budou vybraní účastníci rozšiřovat budou formou diskusního příspěvku či referátu věnovaného dalším textům či úryvkům textů (beletrie, kritika) ze seznamu u příslušného tematického okruhu. V rámci tematických okruhů jsou uvedeny i tituly doporučené sekundární literatury.


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Základní literatura:

příručky

Jiří Holý a další: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, NLN 1999 (a pozdější vydání)

Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989. Publikováno elektronicky na www.ucl.cas.cz

Jiří Trávníček, Zdeněk Kožmín: Na tvrdém loži z psího vína (1998)

antologie literární kritiky a publicistiky

Michal Přibáň (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře 1-4, 1945-1989. Publikováno elektronicky na www.ucl.cas.cz

Doporučená literatura:

Výběr je přičleněn k tematickým okruhům, v případě potřeby bude doplněn.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Požadované vstupní znalosti:

běžné povědomí o české literatuře a kulturním vývoji 20. století

Požadavky pro získání atestace:

Aktivní přítomnost v semináři, plnění zadaných úkolů (referátů či diskusních příspěvků); referát lze nahradit písemnou formou

Tematické okruhy:

1. Egon Hostovský: Nezvěstný (1951, 1955, 1994 ve Spisech E. H.)

Graham Greene: Ministerstvo strachu (česky poprvé 1946, dále např. 1964), Josef Škvorecký: Divák v únorové noci [povídka, in J. Š: Neuilly a jiné prózy, Spisy JŠ, sv. 4, s. 61-97], Václav Řezáč: Bitva, 1954 [úryvek, s. 658-670], Ludvík Vaculík: Milí spolužáci, 1995 [úryvek, s. 599-612], Lubor Zink: Únor, 1993 [úryvek, s. 7-15, kap. I]

Vladimír Papoušek: Egon Hostovský (1996) + Existencialisté (2004), Helena Kosková: Škvorecký (2005)

2. Jiří Kolář: Prométheova játra (1950, úplné vydání 2000, Dílo J. K., sv. 9)

Ladislav Klíma: Skutečná událost sběhnuvší se v Postmortalii [próza, in Slavná Nemesis, 1936 + reedice, dále např. in Arta a jiné příběhy, 1993, viz též Revolver revue 57, 2005], Zofie Nałkowská: U trati [povídka ze souboru Medailony, česky 1950], Ladislav Štoll: Třicet let bojů za českou socialistickou poezii (1950), Jiří Taufer: Referát na konferenci SČSS 22. 1. 1950 (Česká literatura 47, č. 3, 1999, s. 299?318, editor Michal Bauer), Ivan Skála: Cizí hlas (recenze Seifertovy Písně o Viktorce, 1950, in Michal Přibáň, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře 2 (1948?1958), 2002, též na internetu: http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/2)

Zdeněk Pešat ? Eva Petrová: Skupina 42. Antologie (2000); Josef Peterka: Prométheova játra, in: Český dekameron (1994), s. 132-134.

3. J. S. Kupka: Rušné dny (1955)

Bohumil Hrabal: Jarmilka. Dokument (in B. H.: Jarmilka, 1992, Sebrané spisy B. H., sv. 3) + Jarmilka (in B. H.: Pábení, 1993, Sebrané spisy B. H., sv. 4), Jan Zábrana: Sedm povídek [výběr: V noci u pece, s. 56-80, Kurevská zima, 81-95], 1993, Egon Bondy: Totální realismus (in Básnické dílo Egona Bondyho, sv. 2, 1992, ed. Martin Machovec)

Jan Lopatka: Nebývalé problémy textologické, in Předpoklady tvorby, 1991. Jiří Pelán: Bohumil Hrabal (2002), Gertraude Zandová: Totální realismus a trapná poesie, 2002, Vladimír Macura: Továrna, in D. Hodrová a kol.: Poetika míst, 1997, Daniela Hodrová: Žánrový půdorys tzv. budovatelského románu, in Vztahy a cíle socialistických literatur, 1979, též elektronicky na www.sorela.cz.

4. Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (1954-57, 1966, používáme vydání 1994)

T. S. Eliot: Pustá země (česky např. 1996, ed. Jiří Flaišman, překlad Hauková ? Chalupecký), Martin Hilský: Modernisté (1995); 11 pater ideálu (dokumentární film rež. Andrey Prenghyové o architektuře v Litvínově)

5. Josef Hiršal ? Bohumila Grögerová: Co se slovy všechno poví (1965)

Josef Hiršal ? Bohumila Grögerová (edd.): Slovo, písmo, akce, hlas (1967, První stanovisko mezinárodního hnutí, s. 98-101, Jiří Levý: Doslov, s. 239-244), Experimentální poezie (1967, H. C. Artmann: V mé zahradě krvácejí..., s. 45), JOB-BOJ (1968, báseň Staré nové, s. 16), Vrh kostek (1993, blok Vladimíra Burdy, 136-161), Václav Havel: Antikódy (1993, b. Tvorba, s. 15, Pták, 81, Umění jinotaje, 82

Báseň ? obraz ? gesto ? zvuk. Experimentální poezie 60. let (katalog výstavy PNP Praha), 1997; Miroslav Červenka: K sémantice tzv. konkrétní poezie, in M. Č.: Obléhání zevnitř, 1996

6. Milan Kundera: Žert (1967)

prvotní kritický ohlas:

František Buriánek: Kunderův vážný Žert, Impuls 2, č. 6, 1967, s. 448?449

Vítězslav Rzounek: Román krize, Kulturní tvorba 5, č. 24, 15. 6. 1967, s. 5

Emanuel Mandler: Politika a pravda literatury, Tvář 4, č. 2, 1969, s. 11?15

Aleš Haman: Romanopisci v půli cesty za strom, Plamen 10, č. 7, 1968, s. 28?32

Jan Lopatka: Literatura speciálních funkcí, Slovenské pohľady 1968, č. 2, též in Předpoklady tvorby (1991)

Milan Blahynka: Milan Kundera prozaik, Plamen 9, č. 1, 1967, s. 44?54

Václav Černý: Dva romány téměř veliké, Host do domu 15, č. 3, 1968, s. 26?34

Zdeněk Kožmín: Román lidské existence, Host do domu 14, č. 6 (červen), 1967, s. 56-57 (též jako doslov polistopadového vydání Žertu)

Miloš Pohorský: Nostalgie Žertu, Orientace 5, č. 5, 1970, s. 74?79

Květoslav Chvatík: Svět románů Milana Kundery (1994)

7. Daniela Hodrová: Ztracené děti (1997)

Božena Němcová: Babička (nejraději vydání z České knižnice, NLN, Praha 1999); Miloš Urban: Hastrman (2001); Petr Šabach: Babičky (1998).

8. Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota (Hlučná samota ? Sebrané spisy B. Hrabala, sv. 9, 1994)

Lionel Tran ? Ambre: Příliš hlučná samota (comics), 2005

Milan Jankovič: Kapitoly k poetice Bohumila Hrabala, 1996; Hrabaliana (1990), Hrabaliana rediviva (2006), Milan Jankovič in Český Parnas (1993)

9. Jáchym Topol: Sestra (1994)

Jáchym Topol + Psí vojáci: Sestra (CD 1994), Baroko v Čechách (MC 1993, CD 2000)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK