PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století I - ABO300714
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Náplní kursu bude analytická četba básnických skladeb tradičně řazených k žánru pásma a z ní vyplývající úvahy o sémantických a tvarových možnostech tohoto novodobého básnického útvaru.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Základní literatura:

G. Apollinaire: Alkoholy

J. Wolker: Svatý Kopeček

S. Kadlec: Svatá rodina

V. Nezval: Podivuhodný kouzelník, Akrobat, Signál času, Edison

K. Biebl: Nový Ikaros

V. Závada: Panychida

Doporučená literatura:

Blažíček, Přemysl:

1964 O smyslu poezie Vítězslava Nezvala. In Kritika a interpretace. Triáda, Praha 2003.

Pešat, Zdeněk:

1966 Apollinairovo Pásmo a dvě fáze české polytematické poezie. In Struktura a smysl lite-rárního díla. Československý spisovatel, Praha.

Jelínek, Antonín:

1961 Vítězslav Nezval. Československý spisovatel, Praha.

Fučík, Bedřich:

1975 Návrat podivuhodného kouzelníka. In Píseň o zemi. Melantrich, Praha 1994.

Levý, Jiří: Čapkovy překlady ve vývoji českého překladatelství a českého verše, in Karel Čapek Francouzská poezie nové doby a jiné překlady, Praha, SNKLHU 1957, s. 374?406

Mukařovský, Jan: Francouzská poezie Karla Čapka, in Kapitoly z české poetiky, 2. vydání, Praha, Svoboda 1948, s. 265?269

Nezval, Vítězslav: O Sobě, in Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu (1921?1930), Dílo XXIV, Praha, ČS 1957, s. 124?125

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Požadavky pro získání atestace:

Aktivní účast na semináři, četba primárních textů a sekundární literatury

Tematické okruhy:

1) Popis základních tvarových atributů Apollinairova Pásma

2) Asociace jako nástroj aktualiace skyrtých ?souvztažností"

3) První české pokusy o naplnění žánru (S. Kadlec, J. Wolker aj.)

4) Pásmo jako pilíř poetismu

5) Polytematické skladby v díle V. Nezvala

6) Bieblův Nový Ikaros

7) Stopy pásma v rozsáhlých básnických skladbách, které se k žánru tradičně neřadí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK