PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy literární historie - ABO300676
Anglický název: Bases of Literary History
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100155
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.10.2008)

Seminář je zaměřen na osvojení postupů a metod v historiografické praxi. Koncepčně je propojen s přednáškou Základy literární historie, soustředí se však především na práci s prameny a na způsoby využívání těchto zdrojů pro literárněvědné studium.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.10.2008)

Umberto Eco, Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Praha 1997.

František Kutnar ? Jaroslav Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha, NLN 1997.

Lexikon české literatury I/A-G. Akademia, Praha 1985, s. 7 ? 20.

V. Pistorius: Jak se dělá kniha. Příručka pro nakladatele. Praha-Litomyšl: Paseka 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.10.2008)

Forma:

základní seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr ? předmět bakalářského studia

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.10.2008)

Forma:

základní seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr ? předmět bakalářského studia

Tematické okruhy:

Seminář je rozdělen do tří tématických bloků

1) Seznámení se s institucemi /fondy a možnostmi jejich využití (exkurze):

? Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR

? Národní knihovna (Klementinum)

? Knihovna Akademie věd ČR

? pokud jde o místo a čas konání exkurzí, vše bude upřesněno na počátku semestru

2) Práce s odborným textem:

? studijní záznam (rešerše), vytváření poznámkového aparátu, tvorba bibliografického údaje, kompilace různých textů k danému tématu; kritický komentář; formulace badatelského tématu/teze.

3) Práce s pramenem:

1) práce s různorodými projekty dějin české literatury, slovníky a lexikografickými příručkami

2) vybrané časopisy z 20. století (vytvoření bibliografického záznamu, popis časopisu, zpracování vybraného textu)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK