PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Šílené ženy v podkroví umění - ABO300666
Anglický název: Crazy Women in the Attics of Arts
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.05.2008)

Po půl ročním hledání všemožných cest k uměleckému projevu v rozsáhlém bludišti genderových teorií v kolokviu V kruhu feministických metod a výsledků: kontexty soudobé české kultury v akademickém roce 2006/2007 se v rámci cyklu Gender a literární kritika) se v letním semestru 2008 zaměříme na mnohem specifičtější oblast a užší řez do problematiky vztahů genderových teorií a umělecké praxe na hranici ?normality? a ?šílenství?.

Připravovaný (doktorandský, eventuálně magisterský) kurz Šílené ženy v podkroví umění je zaměřen na roli subverzivních ženských obrazů v konstruování moderní ženy a specificky nového jevu modernismu: ženy umělkyně, ženy nositelky zvláštních tvůrčích schopností a v neposlední řadě ženy ztělesňující modernistické mesiášské utopie. Zvláštní požadavky, které klade moderní kultura na tzv. nové ženy, vychází právě z ?neznámého?, ?hrozivého? a přitom fascinujícího charakteru ženy, která má své imaginativní zobrazení v čarodějnicích, vědmách, šílených ženách.

Středobodem kurzu bude proto série přednášek americké hostující profesorky dějin umění Lindy C. Hults (The College of Wooster), specializující se na renesanční a barokní umění. Po knize The Print in the Western World: An Introductory History publikovala Linda C. Hults v roce 2005 práci The Witch As Muse: Art, Gender, and Power in Early Modern Europe. Je to práce klíčová pro zkoumání čarodějnictví a jeho obrazu ve starším evropském umění, pro sledování zobrazování ženského těla v období, ze kterého vychází moderní ikonografie. Její analýzy a metodologie se nám proto jeví jako vhodné nástroje pro sledování tradice obrazů a pojetí šílené ženy a čarodějnice, které byly během staletí nově genderově aktualizovány, spolupracovaly s genderovými normami a zároveň se stávaly východisky subverze těchto norem. Linda C. Hults svým záběrem také přispěje celkovému komparativnímu charakteru kolokvia, v němž počítáme s dalšími evropskými badatelkami z Polska, Slovenska a Ruska.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.05.2008)

Požadované vstupní znalosti:

UPOZORNĚNÍ: Kurz bude realizován v českém i anglickém jazyce!!!

Požadavky pro získání atestace:

minimálně 50% účast na seminářích a písemná práce na vybrané téma, související s programem kurzu, cca 7 normostran.

Tematické okruhy:

na http://gender.ff.cuni.cz/

sekce Aktuality

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK