PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kulturní typologie vyprávění - ABO300623
Anglický název: Cultural Typologies of Narratives
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (04.02.2008)


Název kurzu:Kulturní typologie vyprávění
Forma kurzu: volitelný seminář, 2 hod. týdně, 1semestr

Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, PhD.


Charakteristika kurzu: Smyslem semináře je cesta k prapůvodním pramenům nejen evropského vyprávění. Snaha
porozumět jednotlivým narativním diskursům nejen literárně teoreticky, ale i z kulturněantropologické perspektivy. Vytváří
určitá kultura specifický typ svého vyprávění? Determinuje kultura vyprávění nebo vyprávění kulturu? Existují archetypální
narativy?

Tematické okruhy:
1) Narativita mýtu - kauzalita mýtických příběhů, reflexe světa skrze archetypální příběhy, mýtický časoprostor,
autorský mýtus ?), mýtický koncept hrdninství
2) Antická narativita - epos, koncept velkého hrdiny, cesta jako románový chronotop, kompozice vyprávění, zrod
filosofického textu - nový typ narativity, dialogičnost (dramatická x filosofická), hypolépse; metamorfóza, hostina a pohled
3) Židovská narativita - rituál slova, Starý zákon, Talmud, anekdotická forma vyprávění, napětí mezi mýtickým a
dějinným (kronikářským) vyprávěním
4) Evangelijní vyprávění - podobenství, epištoly, skutky jako nový koncept mimese, symbol a emlém
5) Orientální narativní tradice

25/2
Salman Rushdie: Vlasy prorokovy, Yorick (in: Východ, Západ. Praha, Labyrint 1997)

3/3
Homér: Odysseia, Epos o Gilgamešovi

10/3
Neubauer, Z.: Mythus. In: Prostor 15/1991, s. 39-57
Sellier, P.: Co je literární mýtus? In: Znak, struktura, vyprávění. Brno, Host 2002

17/3
Platón: Symposion
Petronius: Satirikon (Hostina u Trimalchiona)
Ovidius: Proměny (vybrané příběhy)

31/3
Genesis, talmudická a chasidská vyprávění - výběr z následujících textů:
Příběhy z talmudu. Praha, Portál 1999
Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham. Plzeň, Jinřich
Vacek 2005
Rabi Rami Shapiro: Chasidské povídky. Praha, Volvox Globator 2004
Příběhy Rabi Nachmana. Praha, Argo 2005
Martin Buber: Chasidská vyprávění. Praha, Kalich 2002
Pirkej avot. Praha, Sefer 1994
Ellie Wiesel: Příběhy proti smutku. Moudrost chasidských mistrů. Praha, Portál 1998

7/4
Kafka: Povídky
Edmod Jabes

14/4
evangelium, epištoly, Zjevení svatého Jana

28/4
Korán
Tisíc a jedna noc:
Vypravování o králi Šahrijárovi a jeho bratru králi Šáhamánovi
Vypravování o býku, oslu a rolníkovi (+ vyprávění 1.,2.,3. starce)
Vypravování o kupci a džinovi (včetně král Júnán, mudrc Dúbán, Sindibád, Lstivý vezír, Zakletý jinoch)
I / 9-59, Odeon 1973
I / 9-59 Ikar 2001
Vypravování o třech jablkách
I / 139-191 Odeon 1973
I / 138-190 Ikar 2001
Vypravování o krejčím, hrbáči, židovi, dozorci a křesťanovi (vypravování křesťanovo, dozorcovo, židovo, krejčího,
holičovo, příběh 1.,2.,3., 4., 5., 6. bratra holičova)
I / 191-264 Odeon 1973
I / 190-263 Ikar 2001
+ konec rámcového příběhu o Šaharazádě Vypravování o příštipkáři Márúfovi
IV / 574-619 (stačí vypr.1001.noci)

5/5 a 12/5 - moderní literatura, prolínání a reflexe jednotlivých narativů (Borges, Durell, Rushdie, Pavić, Tournier,?)


Základní literatura

Assmann, J.: Kultura a paměť. Praha, Prostor 2001
Barthes, R. : Mytologie. Praha, Dokořán 2004
Bouzek, Jan a Zdeněk Kratochvíl. Řeč umění a archaické filosofie. Praha: Herrmann & synově, 1995.
Borges, J.L.: Sedem večerov.Bratislava, Kalligram 2001
Budil, I.T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, Triton 1995
Casirer E: Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení.Praha 1996
Černý, V.: Dnešní literatura a mýtus. In: Plamen 8/1965
Eliade, M: Mýtus věčného návratu.Praha, OIKOYMENH 1993
Frye, N.: Velký kód (Bible a literatura).Brno, Host 2000
Levi-Strauss,C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996
Mýtus, logos, ed. Petr Rezek. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1991
Meletinsikij, J.M.: Poetika mýtu.Praha, Odeon 1989
Neubauer, Z. : Mythos.In: Prostor 15/1991
Puhvel, J. : Srovnávací mytologie. Praha 1997
Ricoeur, P.: Čas a vyprávění. Praha, OIKOYMENH 2000
Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol. Praha, OIKOYMENH 1993
Todorov, T: Poetika prózy. Praha 1996
Znak, struktura, vyprávění. Brno, Host 2002
Od poetiky k diskursu. Brno, Host 2002
Scholes,R.-Kellogg, R.: Povaha vyprávění. Brno, Host 2002
Weinreb, F.: Symbolika biblického jazyka
Balabán, M.: Hebrejské člověkosloví

Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (16.02.2007)

Assmann, J.: Kultura a paměť. Praha, Prostor 2001

Barthes, R.: Mytologie. Praha, Dokořán 2004

Bouzek, Jan a Zdeněk Kratochvíl. Řeč umění a archaické filosofie. Praha: Herrmann &

synově, 1995.

Borges, J.L.: Sedem večerov.Bratislava, Kalligram 2001

Budil, I.T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, Triton 1995

Casirer E: Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení.Praha 1996

Černý, V.: Dnešní literatura a mýtus. In: Plamen 8/1965

Eliade, M: Mýtus věčného návratu.Praha, OIKOYMENH 1993

Frye, N.: Velký kód (Bible a literatura).Brno, Host 2000

Levi-Strauss,C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996

Mýtus, logos, ed. Petr Rezek. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1991

Meletinsikij, J.M.: Poetika mýtu.Praha, Odeon 1989

Neubauer, Z.: Mythos.In: Prostor 15/1991

Puhvel, J.: Srovnávací mytologie. Praha 1997

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění. Praha, OIKOYMENH 2000

Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol. Praha, OIKOYMENH 1993

Todorov, T: Poetika prózy. Praha 1996

Znak, struktura, vyprávění. Brno, Host 2002

Od poetiky k diskursu. Brno, Host 2002

Scholes,R.-Kellogg, R.: Povaha vyprávění. Brno, Host 2002

Weinreb, F.: Symbolika biblického jazyka

Balabán, M.: Hebrejské člověkosloví

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (16.02.2007)

Tematické okruhy:
1) Narativita mýtu - kauzalita mýtických příběhů, reflexe světa skrze archetypální příběhy, mýtický časoprostor, autorský mýtus ?), mýtický koncept hrdninství

2) Antická narativita - epos, koncept velkého hrdiny, cesta jako románový chronotop, kompozice vyprávění, zrod filosofického textu - nový typ narativity, dialogičnost (dramatická x filosofická), hypolépse; metamorfóza, hostina a pohled

3) Židovská narativita - rituál slova, Starý zákon, Talmud, anekdotická forma vyprávění, napětí mezi mýtickým a dějinným (kronikářským) vyprávěním

4) Evangelijní vyprávění - podobenství, epištoly, skutky jako nový koncept mimese, symbol a emlém

5) Orientální narativní tradice

20/2

Salman Rushdie: Vlasy prorokovy, Yorick (in: Východ, Západ. Praha, Labyrint 1997)

27/2

Homér: Odysseia, Epos o Gilgamešovi

6/3

Neubauer, Z.: Mythus. In: Prostor 15/1991, s. 39-57

Sellier, P.: Co je literární mýtus? In: Znak, struktura, vyprávění. Brno, Host 2002

13/3

Platón: Symposion

Petronius: Satirikon (Hostina u Trimalchiona)

Ovidius: Proměny (vybrané příběhy)

20/3

Genesis, talmudická a chasidská vyprávění - výběr z následujících textů:

Příběhy z talmudu. Praha, Portál 1999

Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham. Plzeň, Jinřich Vacek 2005

Rabi Rami Shapiro: Chasidské povídky. Praha, Volvox Globator 2004

Příběhy Rabi Nachmana. Praha, Argo 2005

Martin Buber: Chasidská vyprávění. Praha, Kalich 2002

Pirkej avot. Praha, Sefer 1994

Ellie Wiesel: Příběhy proti smutku. Moudrost chasidských mistrů. Praha, Portál 1998

27/3

Kafka: Povídky

Edmod Jabes

3/4

evangelium, epištoly, Zjevení svatého Jana

10/4

Korán

Tisíc a jedna noc:

Vypravování o králi Šahrijárovi a jeho bratru králi Šáhamánovi

Vypravování o býku, oslu a rolníkovi (+ vyprávění 1.,2.,3. starce)

Vypravování o kupci a džinovi (včetně král Júnán, mudrc Dúbán, Sindibád, Lstivý vezír, Zakletý jinoch)

I / 9-59, Odeon 1973

I / 9-59 Ikar 2001

Vypravování o třech jablkách

I / 139-191 Odeon 1973

I / 138-190 Ikar 2001

Vypravování o krejčím, hrbáči, židovi, dozorci a křesťanovi (vypravování křesťanovo, dozorcovo, židovo, krejčího, holičovo, příběh 1.,2.,3., 4., 5., 6. bratra holičova)

I / 191-264 Odeon 1973

I / 190-263 Ikar 2001

+ konec rámcového příběhu o Šaharazádě Vypravování o příštipkáři Márúfovi

IV / 574-619 (stačí vypr.1001.noci)

Duben, květen - moderní literatura, prolínání a reflexe jednotlivých narativů (Borges, Durell, Rushdie, Pavić, Tournier,?)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK