PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Gender a literární teorie: V bludném kruhu feministických teorií a výsledků v kontextu soudobého českého umění - ABO300622
Anglický název: Gender and Literary Theory: In a Vicious Circle of Feminist Theor. and Results in the Context of Cont. Cz. Cul. [credit]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (15.02.2007)

Jedno- i dvouoborové studium. Přednáška kombinovaná se seminářem - lze získat atestaci ( zápočet).
Požadované vstupní znalosti: Znalost anglického jazyka. Aktivní účast na semináři, krátká prezentace.

Charakteristika kurzu:
Seminář se soustřeďuje na hledání možných cest k uměleckému v bludišti genderových teorií. Cesta povede od aktivismu feminismu, k diskusím nad stavem genderového uvažování a přes sledování pop-kultury k analýzám mimořádných děl tvůrkyň. Seminář sleduje literaturu, film a výtvarné umění i ve vzájemných interakcích. Jako referenční rámec, jsme zvolily knihu textů věnovaných ženskému psaní, ženské obraznosti, metaforizaci ženy a feministickým teoriím E. Kalivodová - B. Knotková - Čapková eds., Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000-2001. Praha: FF UK 2003. Texty tohoto sborníku budou považovány za základ k dalším diskusím.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (15.02.2007)

E. Bronfen - M. Kavka eds., Feminist Consequences, New York: Columbia University Press 2001.

Rosi Braidotti: Nomadic Subjects. Columbia Uni Press, NY 1994

Pierre Bourdieu: Nadvláda mužů. Praha: Karolinum 2000.

Teresa De Lauretis, Alice Doesn´t, Bloomington: Indiana University Press 1984.M. Karel Hvížďala: Stopy Adrieny Šimotové.

Zdenka Kalnická: Třetí oko. Filozofie, umění, feminismus. Votobia Olomous 2004.

Zuzana Kiczková a kol. Otázky rodovej identity vo výtvarnom umeni, architektúre, filme a literatúre. Bratislava: Univerzita Komenského 2000.

Amelia Jones: The Feminism and Visual Culture Reader, Routledge, 2003.

Pachmanová: Věrnost v pohybu: hovory o feminismu, dějinách a vizualitě. Praha: One Woman Press 2001

M. Pachmanová, ed. Neviditelná žena. Praha: One Woman Press 2002.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (15.02.2007)

1. Úvod. K čemu ještě můžou být feministické teorie. Četba:

 • Misha Kavka: Introduction, in E. Bronfen - M. Kavka eds.Feminist Consequences, New York: Columbia University Press 2001.
 • M. Vodrážka: Ženské hnutí tu stále neexistuje (in Mladá fronta DNES, 11. 11. 2006 Zuzana Štefková: Obraz žen přelomu tisíciletí ženskýma očima, in Umění, LI/2003, str. 210-228.

2. Rod-gender. Četba:

 • Kathy Acker: Vidět gender, spatřit rod (in Analogon 43/2005).
 • Zuzana Kiczková: Subjekt-Moc-Rod. Kritické inšpirácie J. Butler. In Vztahy - jazyky - těla. Ed. Libuše Heczková, FHS UK, Praha 2007

3. Touha - slast. Četba:

 • Jakuba Katalpa: Je hlína k snědku? Paseka 2006.
 • Judith Butler: Desire, in Critical Terms for Literary Study, ed. F. Lenricchia, Th. MacLaughlin, 2. edition, Uni Chicago Press, Chicago, London 1995.
 • T. de Lauretis, Desire in Narrative, in Teresa De Lauretis, Alice Doesn´t, Bloomington: Indiana University Press 1984.

4. Pop kultura. Hierarchie hodnot? Četba:

 • Michal Vieweigh: Román pro ženy v knižní a filmové podobě. A. E. Kaplan: Is the gaze male?

5. Helene Cixous revisted. Ještě jednou o skryté, mlčící a výsměšné kráse. Filmy Věry Chytilové.

6. Tělo, tvar a tvorba. Adriena Šimotová v průsečíku genderové teorie, literatury a výtvarného umění. Četba:

 • Adriena Šimotová: Hlava k listování.GemaArt, Praha 1997.
 • Adriena Šimotová: Adriena Šimotová, NG v Praze, Galerie Pecka, Moravská galerie Olomouc, 2006
 • Linda Nochlin: "Why have there been no great women artists?"
 • Janet Wolf: "Reinstating corporeality: Feminism and body politics"

7. Závěrečná diskuse

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK