PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z české lyriky první poloviny 20. století II - ABO300583
Anglický název: Chapters from Czech Lyrical Poetry of the First Half of the 20th Century II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Cílem výběrového semináře je seznámení s vybranými problémovými okruhy české lyriky 1. poloviny 30. let: Jde o etapu, kdy se prosazovala výrazná individualizace tvůrčích postupů příslušníků poválečné avantgardní generace. Do popředí tehdy vystoupila rovněž témata lidské existence a zejména času jako klíčové perspektivy, jejímž prizmatem je nahlížen a hodnocen život člověka. V jednotlivých analyticky zaměřených sondách k dílům vybraných představitelů této básnické linie si přiblížíme různorodé variace tohoto centrálního tématu s přihlédnutím k osobitým tvůrčím postupům konkrétních autorů, a to na pozadí soudobé literárněkritické a pozdější literárněhistorické reflexe.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Základní literatura:

Ad: Josef Hora ? Dvě minuty ticha (1934)

 • F. X. Šalda: Tři básničtí premianti čeští, ŠZáp 7, 1934/35; též in Kritické glosy k nové poesii české (Praha 1939)
 • A. M. Píša: Josef Hora: Dvě minuty ticha, Panoráma 1934, s. 68; též in Třicátá léta (Praha 1971)
 • Oldřich Králík: K struktuře díla Josefa Hory, Život 13, 1934/35; též in Osvobozená slova (Praha 1995)
 • František Halas: O Josefu Horovi I., II., Nad rakví J.H., in Imagena (Praha 1971)

Ad: Jaroslav Seifert - Jablko z klína (1933)

 • F. X. Šalda: Pohled na naši nejnovější produkci lyrickou, ŠZáp 5, 1933/34; též in Kritické glosy k nové poesii české (Praha 1939)
 • A. M. Píša: Jaroslav Seifert: Jablko z klína, in Třicátá léta (Praha 1971)
 • V. Černý: J. Seifert ? náčrt k portrétu, in Tvorba a osobnost I (Praha 1992)
 • Z. Pešat: J. Seifert. Čtyři básníkovy poetiky, in Dialogy s poezií (Praha 1985)

Ad: František Halas ? Tvář (1931)

 • F. X. Šalda: Průřez kouskem dnešní lyriky, ŠZáp 4, 1931/32; též in Kritické glosy k nové poesii české (Praha 1939)
 • J. Hora: František Halas: Tvář, in Poesie a život (Praha 1959)
 • L. Kundera: Zlatá ? rudá ? černá, in L. K.: František Halas (1999)
 • Z. Pešat: Halas, in sb. Jak číst poezii (Praha 1963, 2. vyd. 1969)

Ad: Jan Zahradníček: Jeřáby (1933)

 • F. X. Šalda, Pohled na naši nejnovější produkci lyrickou, ŠZáp 5, 1933/34; též in Kritické glosy k nové poesii české (Praha 1939)
 • B. Fučík: Zahradníčkovy Jeřáby, Rozhledy 2, 193, 121-122; též in Kritické příležitosti II. (Praha 2002)
 • M. Dvořák: Dílo Jana Zahradníčka, Listy pro umění a kritiku 1935, s. 451n.
 • Z. Kožmín: Zahradníčkův básnický vesmír, in Studie a kritiky (Praha 1995)

Ad: Vladimír Holan: Vanutí (1932)

 • F. X. Šalda: Říkání o čtyřech básnících, ŠZáp 5, 1932/33; též in Kritické glosy k nové poesii české (Praha 1939)
 • J. Hora, Vladimír Holan: Vanutí, in Poesie a život (Praha 1959)
 • J. Brabec: Holan, in sb. Jak číst poezii (Praha 1963, 2. vyd. 1969)
 • J. Opelík: in Holanovské nápovědy (Praha 2004)

Doporučená literatura:

 • bude průběžně upřesňována v průběhu semináře

Aktualizace: únor 2009

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Aktivní účast na semináři, vypracování zadaných prací ústní a písemné povahy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Vyučuje:

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Forma:

Výběrový seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr

Tematické okruhy:

1) Josef Hora ? Dvě minuty ticha (1934)

2) Jaroslav Seifert - Jablko z klína (1933)

3) František Halas ? Tvář (1931)

4) Jan Zahradníček: Jeřáby (1933)

5) Vladimír Holan: Vanutí (1932)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Doporučené absolvování PZK, rozšířený přehled o dějinách české literatury a kritiky 1. poloviny 20. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK