PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století I (do r. 1939) [Z,Z] - ABO300574
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939) [credit, credit]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.04.2008)

Seminář je koncipován jako dvousemestrální. S jistými nezbytnými odbočkami bude první semestr věnován poezii, druhý próze. Každý tematický okruh (pokrývající jeden až tři kurzy) bude otevřen dvěma až třemi příspěvky, vztahujícími se k literárněhistorickému kontextu a k vybraným konkrétním dílům. Od nich se bude odvíjet debata nad poetikou textů, opřená o individuální četbu účastníků semináře
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.04.2008)

Příslušnou základní literaturu obsahuje Průvodce magisterským studiem na Katedře české literatury a literární vědy UK FF. Doporučená literatura k jednotlivým okruhům bude určena při referátech a v průběhu výuky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.04.2008)

Forma:

základní seminář, 2 hod. týdně, 2 semestry ? předmět magisterského studia

Požadavky pro získání atestace:

Přečtení (!!!) všech probíraných titulů, vypracování několika příspěvků k probírané látce, písemná práce na konci druhého semestru.

Charakteristika kurzu:

Seminář je koncipován jako dvousemestrální. S jistými nezbytnými odbočkami bude první semestr věnován poezii, druhý próze. Každý tematický okruh (pokrývající jeden až tři kurzy) bude otevřen dvěma až třemi příspěvky, vztahujícími se k literárněhistorickému kontextu a k vybraným konkrétním dílům. Od nich se bude odvíjet debata nad poetikou textů, opřená o individuální četbu účastníků semináře.

Tematické okruhy:

I. (zimní semestr)

1) O. Březina jako vrcholný představitel českého symbolismu. Vztah jeho poetiky k české poezii a k francouzskému symbolismu.

2) Žánrové výboje v díle J. Demla a jejich význam pro českou literaturu 20. století.

3) Poetika postsymbolistů (Gellner, Toman, Šrámek, Neumann)

4) Čapkovy překlady francouzské poezie a jejich recepce v tvorbě českých básníků.

5) Proletářská poezie ? mýty a skutečnost.

6) Individuální a ?skupinové? rysy poetiky V. Nezvala, jeho místo v dějinách české poezie.

II. (letní semestr)

1) Poetistické postupy v tvorbě poetistů i ?mimopoetistů? (Biebl, Seifert, Halas, Závada ? Panychida, Holan ? Blouznivý vějíř)

2) Poetistická próza

3) Proměna poetiky ve 30. letech 20. století:

a) V. Nezval: Básně noci

b) F. Halas: Kohout plaší smrt, Tvář

c) J. Zahradníček: Pokušení smrti, Jeřáby

d) J. Hora: Struny ve větru, Tonoucí stíny

e) V. Závada: Siréna

4) Tvorba J. Demla ve 30. letech (Zapomenuté světlo, Písně vojína Šílence aj.)

5) Obrazy dějin v díle V. Vančury a J. Durycha

6) Mezi publicistikou a baladičností (I. Olbracht, K. Čapek, J. Čapek)

7) J. Čep: mezi povídkou a románem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK