PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura ve středoevropských souvislostech - ABO300540
Anglický název: Czech Literature in Central European Contexts
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (16.02.2007)

Požadavky pro získání atestace:
Prezentace jedné spisovatelky, aktivní účast v diskusích, krátká písemná práce.

Charakteristika kurzu:
Seminář představí několik moderních spisovatelek středoevropského regionu. Je směřován sledování různorodých projevů psaní žen. V jakém vztahu je slovo a ženská zkušenost? Když mluví ženský autorský subjekt ?-kdo mluví? Je literární tradice na překážku?
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (16.02.2007)

A Bibliographical Dictionary of Women´s Movements and Feminisms Central, Eastern and Soutj Eastern Europe 19th and 20th Centuries, CEU Press, Budapest 2006

Who is Who in Contemporary Women´s Writing. Ed. J.E. Miller Routlege 2001

Weigel, Sigrid: Ingeborg Bachmann, Wien 1999

Chrobáková - Repar, Stanislava: Mila Haugová, Kaligramm, Bratislava 2004

Janion Maria: Kobiety i duch innosci, Warszawa, 1997

Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúe, filme a literatúre, ed. Zuzana Kiczková, Univerzita Komenského Bratislava 2000

Barabora Schnelle. E. Jelineková, Větrné mlýny 2006

Aspekt 1/2002 Tělo se stalo slovom

Aspekt 1/2003-2004 Príbehy zien

www.aspekt.sk

www.feminismus.cz

www.iliteratura.cz

Souvislosti 3/ 2006; 3/2004

A další internetová zdroje, jelikož se jedná o současnou literaturu není toho málo

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (16.02.2007)

Tematické okruhy:
Úvodní seminář: Každá žena se změní, když pozná, že má dějiny. Četba z Aspektu 1/2003-2004 Judy Chicago: Dinner Party

1. Ingeborg Bachmann: Básně. ERM 1997, Malina MF; Tři cesty k jezeru (povídka Undine geht), Academia 2000. (Undine geht. Nachword vom Crista Wolf, Reclam 1976)esej Libuše Moníkové o Ing. Bachman. Čechy leží u moře.

2. Elfride Jelinek: Nemoc aneb Moderní ženy. On není jako on. Větrné mlýny 1998.

3. Friedrike Mayroecker: Cez mreže mojhosrdca. Slovenský spisovatel 1999.; Kočkodan samota. Odeon 1984.

4. Ethela Farkašová. Stalo sa. Aspekt 2005.

5. Jana Beňová. Dvanácť poviedok a Ján Med.

6. Mila Haugová: Genotexty. Nebo jiné básně

7. Jana Juráňová: Orodovnice. Aspekt 2006

8. Olga Tokarczuk. Denní dům, noční dům. Host 2002

9. Dorota Maslowska: Červená a bíla Odeon 2004

10. Wislawa Szymborska: Konec a počátek. Mladá Fronta 1997

11. Zusza Takács. Výběr z poezie a rozhovor In Souvislosti 3 /2004.

12. Aglaja Veteranayi: prečo sa dieťa varí v kaši. Aspekt 2005

13. Libuše Moníková: Újma. Aspekt 1999.; Eseje o Kafkovi,. Nakladatelství Franze Kafky 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK