PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století I (do r. 1939) [2] - ABO300462
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939) [2]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.09.2005)

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast v semináři, písemně zpracovaný a přednesený referát, faktografický test.

Charakteristika kurzu:
Seminář je koncipován jako široce přehledový. Zvláštní pozornost bude věnována nástupu, formování a diferenciaci moderní české literatury v 90. letech 19. století, avantgardě 20. let a podnětům a proudům, které se
prosadily ve 30. letech 20. století. Soustavně bude v semináři věnována pozornost tvorbě osobností, které se aktivně podílely na vývojových proměnách české literatury po několik desetiletí (v zimním semestru se takto
stane osou semináře tvorba Antonína Sovy, v letním semestru - podle zájmu studentů - tvorba Karla Čapka, Josefa Hory nebo Jakuba Demla).
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.09.2005)

Základní literatura:
Avantgarda známá a neznámá 1-3 (1970-1972)

Brabec, J.: Poezie na předělu doby (1964)

Červenka, M.: Symboly, písně a mýty (1966)

kol.: Česká literatura na předělu století (1991, 2001)

kol.: Dějiny české literatury IV (1994)

kol.: Poetika české meziválečné literatury (1986)

Novák, A.: Přehledné dějiny literatury české (1939, 1995)

Doporučená literatura:
Buriánek, F.: Generace buřičů (1968)

Červenka, M.: Dějiny českého volného verše (2001)

Český anarchismus 1890-1925 (úvodní studie V. Tomka, 1996)

Chalupecký, J.: Expresionisté (1992)

Janáčková, J.: Román mezi modernami (1989)

kol.: Proměny subjektu 1-2 (1993-1994)

Kundera, L.: František Halas (1999)

Langerová, M:: Weiner (2000)

Med, J.: Viktor Dyk (1988)

Med, J.: Spisovatelé ve stínu (1995)

Mourková, J.: Buřiči a občané (1988)

Mourková, J.: Josef Hora (1981)

Opelík, J.: Josef Čapek (1980)

Pešat, Z.: Dialogy s poezií (1985)

Pešat, Z.: J. S. Machar básník (1959)

Pešat, Z.: Tři podoby literární vědy (1998)

Stankovič, A.: Okradli chudého (1998)

Strohsová, E.: Zrození moderny

Taxová, E.: Experimenty (1985)

Trávníček, M.: Pouť a vyhnanství (1996)

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.09.2005)

Tematické okruhy:
1. Podoby dekadentně symbolistní literatury

a) realismus v poezii (J. S. Machar: Confiteor I,1887, Zde by měly kvést růže, 1894, B. Kaminský: Z Příkopů, 1892)

b) okruh Moderní revue (A. Sova: Zlomená duše, 1896, J. Karásek ze Lvovic: Gotická duše, 1900)

c) zrození básnického symbolismu (O. Březina: Tajemné dálky, 1895)

d) proměny a cesty symbolistní poezie (K. Hlaváček: Pozdě k ránu, 1896, J. Opolský: Klekání, 1900, S. L. Bouška: Duše v přírodě,1904)

2. Básnické pokusy o syntetický obraz skutečnosti (P. Bezruč: Slezské písně, 1903, 1909, S. K. Neumann: Sen o zástupu zoufajících a jiné básně, 1902, A. Sova: Lyrika lásky a života, 1907)

3. Anarchistický program a literatura (S. K. Neumann: O umění, umělcích a lidu, 1900, České zpěvy,1910, V. Dyk: Satiry a sarkasmy, 1905, Pohádky z naší vesnice, 1910, F. Gellner:

Radosti života, 1903, J. Haussmann: Zpěvy hanlivé, 1919, J. Mahen: Kapitola o předválečné generaci (1934)

4. Hledání ztracené přírody; vitalismus a civilismus (S. K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání, 1914, A. Macek: Kniha o ráji, 1913, F. Šrámek: Splav, 1916; S. K. Neumann: Ať žije život!, 1920)

5. Hledání ztracené duše; expresionismus

a) individuum na okraji společnosti (J. Uher: Kapitoly o lidech kočovných a jiná próza, 1906, I. Olbracht: O zlých samotářích, 1913)

b) individuum a víra (J. Deml: Hrad smrti, 1911, Tanec smrti, 1913, B. Reynek: Žízně, 1921, Rybí šupiny, 1922)

c) individuum a světová válka (R. Weiner: Netečný divák a j. p., 1917, J. Čapek: Lelio, 1917, K. Čapek: Boží muka, 1917)

d) počátky psychologické prózy (I. Olbracht: Žalář nejtemnější, 1916)

6. Avantgarda a její program, Devětsil a Literární skupina; poetismus

a) naivismus po první světové válce (J. Čarek, J. Wolker)

b) zrození poetismu a jeho směřování (V. Vančura: Amazonský proud, 1923, V. Nezval: Pantomima, 1924)

c) konec poetismu (J. Seifert: Slavík zpívá špatně, 1926, V. Závada: Panychida, 1927)

7. Meditativní a spirituální poezie 30. let

a) Proměny Horovy poezie (J. Hora: Struny ve větru,1927 - Tiché poselství, 1936)

b) Dvojí tvář Františka Halase (F. Halas: Kohout plaší smrt, 1930, Tvář, 1934, Dokořán,1936)

8. Podoby prózy 30. let

a) noetická a psychologická próza (R. Weiner: Lazebník, 1929)

b) baladická próza a mýtus (J. Čep: Zeměžluč, 1931, E. Hostovský: Žhář, 1935, J. Weiss: Spáč ve zvěrokruhu, 1937)

c) objevování romantického prostoru (K. Čapek: Hordubal, 1933, I. Olbracht: Golet v údolí, 1937, J. Langer: Devět bran, 1939)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK