PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 19. století - ABO300241
Anglický název: Czech Literature of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (16.04.2004)

Cílem přednášky je ukázat v širší kulturní perspektivě ve dvou blocích úlohu literatury v procesu konstituování moderní české společnosti. Chce podtrhnout její historicky (pre-) romantické východisko a sledovat proces postupného utváření měšťanské kultury a společnosti na romantickém ideovém základě. Zvláštní pozornost bude věnována kulturně-politickým souvislostem tohoto procesu.

Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (29.09.2005)

1. Beletrie
ARBES, Jakub: Osudy žen (Čtyři romaneta), ed. J. Janáčková a J. Víšková, Praha, ČS 1988 (Slunovrat, Velká řada; 94); nebo Svatý Xaverius a jiná romaneta, ed. J. Moravec, Praha, Odeon 1969 (Dílo J. A.; 34);

nebo Romaneta, ed. J. Karásek, Praha, J. R. Vilímek 1941.

BAAR, Jindřich Šimon: Cestou křížovou, Praha, Vyšehrad 1953.

BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, Václav: Pod doškovými střechami, Praha, Fr. Topič 1893 (V. Beneše Třebízského Sebrané spisy; 1), reedice tamtéž 1910; Povídky karlštejnského havrana, in Z různých dob 2, Praha, Fr. Topič 1894 (V. Beneše Třebízského Sebrané spisy; 8), též Praha, ČS 1975 (Slunovrat, Malá řada; 23), též Praha, Vyšehrad 1979; Bludné duše, Praha, Orbis 1950 (Národní knihovna; 13), též Praha, Práce 1969 (Živé dědictví).

BOZDĚCH, Emanuel: Tři dramata (Z doby kotilionův, Baron Goertz, Zkouška státníkova), ed. J. Moravec, Praha, SNKLHU 1959 (Světová četba; 217).

ČECH, Svatopluk: Ve stínu lípy, Praha, Fr. Topič 1937; Básně, ed. J. Janáčková, Praha, ČS 1983 (Slunovrat, Básnická řada; 17); jeden výlet pana Broučka, in Výlety pana Broučka I-III (Pravý výlet pana Broučka do měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století, Matěj Brouček na výstavě), ed. A. Procházka a L. Ščerbaničová, Praha, ČS 1985 (Slunovrat, Velká řada; 86); Písně otroka, in Písně otroka a jiné básně, Praha, Orbis 1950 (Národní knihovna; 23), reedice tamtéž 1952, též Praha, MF 1950 (Květy poezie), též ed. A. Procházka, Praha, SNKLHU 1955 (Skvosty; 6).

ČELAKOVSKÝ, František Ladislav: Ohlas písní českých, Ohlas písní ruských, Růže stolistá, in Básnické spisy, ed. K. Dvořák, Praha, Vyšehrad 1950 (Dílo F. L. Č.; 3); nebo Ohlasy, ed. K. Homolová, Praha, ČS 1972 (Slunovrat, Básnická řada; 1); Mudrosloví národu slovanského ve příslovích, ed. K. Dvořák, Praha, Vyšehrad 1949 (Dílo F. L. Č.; 2).

České lidové balady (antologie), ed. Z. Mézl, Praha, Melantrich 1983.

DOBROVSKÝ, Josef: O Libušině soudu, in Výbor z díla, ed. B. Jedlička, Praha, SNKLHU 1953.

ERBEN, Karel Jaromír: Kytice, in Dílo K. J. Erbena, ed. A. Grund, Praha, Melantrich 1938, nebo ed. A. Grund a R. Skřeček, Praha, Orbis 1948, tamtéž 1949 a 1951, též Praha, SNKLHU 1956 (vše Národní knihovna; 3), nebo ed. R. Skřeček, Praha, SNKLU 1961 (Skvosty; 27), nebo in Znění zlatého zvonu, ed. K. Dvořák, Praha, ČS 1986 (KPP) nebo in Kytice. České pohádky, ed. M. Otruba, Praha, NLN 2003 (Česká knižnice).

FRIČ, Josef Václav: Písně z bašty a jiné básně, ed. K. Cvejn, Praha, Orbis 1952 (Národní knihovna; 35).

HÁLEK, Vítězslav: Večerní písně, V přírodě, Pohádky z naší vesnice, in Básně, ed. Z. Tyl, Praha, SNKLHU 1955 (Národní knihovna; 50), též in Básně, ed. D. Jeřábek, Z. Tyl a V. Válek, Praha, SNKLHU 1960 (Vybrané spisy V. H.; 1); jedna povídka, in Povídky I, ed. D. Jeřábek a M. Kopecký, Praha, SNKLHU 1956, též in Povídky II, ed. D. Jeřábek a M. Kopecký, Praha, SNKLHU 1957, též in Povídky III, ed. D. Jeřábek, Praha, SNKLHU 1955 (vše Vybrané spisy V. H.; 2-4), nebo in Kresby křídou i tuší, ed. M. Otruba a Z. Trochová, Praha, ČS 1988 (Slunovrat, Velká řada; 95).

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: Básnické dílo, ed. J. Bělič, Praha, Orbis 1950 (Národní knihovna; 16), reedice tamtéž 1951, též Praha, SNKLHU 1962 (KČ; 158); O literatuře, ed. J. Bělič a J. Skalička, Praha, ČS 1955; Dílo I (Obrazy z Rus, Epigramy a aforismy, Satiry, Kritika a polemiky, Smíšené básně, Korespondence) a Dílo II (Výbor publicistických prací z let 1846-1851), ed. J. Korejčík, A. Stich a L. Fišerová, Praha, ČS 1986 (Klenotnice).

HERBEN, Jan: Do třetího a čtvrtého pokolení, ed. J. Bělič a J. Skalička, Praha, SNKLU 1963 (Nesmrtelní; 67, 68).

HERRMANN, Ignát: U snědeného krámu, ed. J. Zima, Praha, SNKLHU 1953 (Národní knihovna; 38), též Praha, Práce 1971; Drobní lidé II, Praha, Fr. Topič 1922 (Sebrané spisy I. H.); nebo Blednoucí obrázky, ed. J. Janů a S. Utěšený, Praha, MF 1955, též ed. E. Frynta 1960.

HEYDUK, Adolf: Cigánské melodie a jiné písně, ed. J. Kotalík, Praha, SNKLHU 1955 (Světová četba; 116).

Historie utěšené a kratochvilné. Výbor z české prózy XVI. a XVII. století [tzv. knížky lidového čtení], ed. L. Čivrný (B. Václavek), Praha, DP 1941.

Hledání modrého květu [Antologie české romantické poezie], ed. I. Slavík, Praha, Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1988.

HOLEČEK, Josef: Naši I-II, ed. F. Hanuš, Praha, Orbis 1949 a 1950 (Národní knihovna; 6, 20), též ed. B. Svozil, Praha, ČS 1973 (Slunovrat, Velká řada; 20, 21).

CHOCHOLOUŠEK, Prokop: Templáři v Čechách, Praha, Lidová demokracie 1971 (ROK).

JIRÁSEK, Alois: Temno, ed. R. Skřeček, Praha, SNKLU 1964 (Národní knihovna; 74), též Praha, ČS 1985 (Slunovrat, Velká řada; 87); Vojnarka, Lucerna in Vojnarka - Otec - Lucerna, ed. H. Hrzalová, Praha, SNKLHU (Vybrané hry A. J.; 2); Lucerna též in sb. Pohádkové drama, ed. D. Tureček, M. Sendlerová a J. Kudrnáč, Praha, NLN 1999 (Česká knižnice); povídky např. V cizích službách, Praha, J. Otto 1893 (Aloise Jiráska Sebrané spisy; 16), též ed. Z. Nejedlý, Praha, SNKLU 1964 (A. Jiráska Odkaz národu; 12); nebo Zahořanský hon, in Zahořanský hon a jiné, Praha, J. Otto 1894 (Aloise Jiráska Sebrané spisy; 18), tamtéž 1907, 1925, 1928 atd.; nebo Balada z rokoka, in Rozmanitá próza II, Praha, J. Otto 1905 (Aloise Jiráska Sebrané spisy; 33), tamtéž 1908, 1916, 1920 atd.; Staré pověsti české, ed. R. Skřeček, Praha, SNKLHU 1953 (Národní knihovna; 44), též ed. K. Komárek a J. Janáčková, Praha, NLN 2001 (Česká knižnice).

JUNGMANN, Josef: Atala, in Překlady II, ed. J. Dvořák, M. Komárek, L. Pallas a kol., Praha, SNKLHU 1958 (Český překlad; 4); Boj o obrození národa, ed. F. Vodička, Praha, F. Kosek 1948.

KLICPERA, Václav Kliment: Točník, Divotvorný klobouk nebo Rohovín Čtverrohý, in Výbor z díla (Divadlo, Deklamovánky, Povídky), ed. O. Králík a kol., Praha, SNKLHU 1955.

KLOSTERMANN, Karel: Lístky ze šumavské epopeje, ed. J. Janáčková, Praha, ČS 1983 (Slunovrat, Velká řada; 77); Ze světa lesních samot, ed. V. Vaněk, Praha, NLN 1999 (Česká knižnice).

KOLLÁR, Jan: Slávy dcera, ed. R. Havel, K. Homolová, M. Pohorský a J. Víšková, Praha, Odeon 1971 (Národní knihovna; 87); Básně, ed. M. Otruba a J. Víšková, Praha, ČS 1981 (Slunovrat, Básnická řada); Nedělní, sváteční a příležitostné kázně a řeči, ed. L. Kusáková, Praha, Kalich 1995.

KRAMERIUS, Václav Matěj a jiní: Zazděná slečna a jiné příhody pro vyražení (P. Šedivý: Zazděná

slečna; J. Rulík: Boženka, veselého Kubíčka manželka; P. Šedivý: Maran a Onyra; F. Zanyš: Krátké opsání života Ludvíka šťastného; A. J. Zíma: Karel Devienzo z Londonu a slečna Amália florentýnská, V. M. Kramerius: Dobrá rada v potřebě, V. R. Kramerius: Železné košile), ed. J. Janáčková a J. Lehár, Praha, ČS 1980 (Slunovrat, velká řada; 62).

KRAMERIUS, Václav Rodomil: Knížky lidového čtení, ed. O. Hausenblas, J. Janáčková a L. Kusáková, Praha, Odeon 1988.

KRÁSNOHORSKÁ, Eliška: Výbor z díla I (Básně a libreta), Výbor z díla II (Studie, kritiky a paměti), ed. Z. Pešat a J. Křesálková, Praha, SNKLHU 1956.

LANGER, Josef Jaroslav: Bodláčí a růže (Výbor z díla), ed. E. Purkrábková, Praha, SNKLHU 1957 (Světová četba; 149).

LINDA, Josef: Záře nad pohanstvem, Praha, ELK 1949.

Lyrika českého obrození, ed. V. Jirát, Praha, Českomoravský kompas 1940.

MÁCHA, Karel Hynek: Básně a dramatické zlomky, ed. K. Janský, Praha, SNKLHU 1959 (Spisy K. H. M.; 1); Próza, ed. K. Janský, K. Dvořák a R. Skřeček, Praha, SNKLU 1961 (Spisy K. H. M.; 2); Literární zápisníky - Deníky - Dopisy, ed. K. Janský, K. Dvořák a R. Skřeček, Praha, Odeon 1972 (Spisy K. H. M.; 3); též čtenářské vydání Dílo 1-2, ed. M. Pohorský, Praha, ČS 1986 (Klenotnice; 1, 2); též Básně, ed. M. Červenka, Praha, ČS 1997 (Česká knižnice).

MRŠTÍK, Vilém: Pohádka máje, Praha, ČS 1985 (Slunovrat, Ilustrovaná řada), též Praha, Knižní klub 1996; Santa Lucia, ed. B. Štorek, Praha, SNKLHU 1958 (Národní knihovna), též Praha, Vyšehrad 1969, též Praha, ČS 1990 (Slunovrat); Obrázky, Praha, F. Šimáček 1894 (Kabinetní knihovna).

MRŠTÍKOVÉ, Alois a Vilém: Rok na vsi, ed. J. Janáčková, Praha, ČS 1986 (Slunovrat, Velká řada; 88); Maryša, Praha, J. Otto 1901, tamtéž 1908, 1925, 1933 atd., též Praha, MF 1983.

NEBESKÝ, Václav Bolemír: Protichůdci, Praha, Vilém Šmidt 1941.

NĚMCOVÁ, Božena: Babička, ed. M. Novotný, Praha, Orbis 1949, též ed. M. Novotný, B. Havránek a R. Skřeček, Praha, Orbis 1951, též 1952 (vše Národní knihovna; 2), též ed. B. Havránek, R. Skřeček a R. Havel, Praha, SNKLHU 1953 (Knihovna klasiků, Spisy B. N.; 5), též ed. J. Janáčková a R. Adam, Praha, NLN 2000 (Česká knižnice); Povídky I (V zámku a v podzámčí, Chudí lidé, Dobrý člověk, Chyže pod horami), ed. Z. Havránková, Praha, Orbis 1950, též 1951 (Národní knihovna; 22); Povídky II, ed. Z. Havránková, Praha, SNKLHU 1953 (Národní knihovna; 41); Povídky II, ed. Z. Havránková a F. Wünschová, Praha, SNKLHU 1953 (Knihovna klasiků, Spisy B. N.; 7); Povídky (Baruška, Sestry, Karla, Divá Bára, Pohorská vesnice, V zámku a v podzámčí, Dobrý člověk, Cesta z pouti), ed. J. Sirotek a F. Vodička, Praha, SNKLHU 1957 (Vybrané spisy B. N.; 2); Čtyry doby (Fragmenty autobiografie), ed. M. Pohorský, Praha, ČS 1974 (Výbor z díla B. N.; 3).

NERUDA, Jan: básnické sbírky (včetně Knihy epigramů), in Básně I, ed. F. Vodička, Praha, ČS 1951 (Knihovna klasiků, Spisy J. N.; 1) a in Básně II, ed. F. Vodička, Praha, SNKLHU 1956 (Knihovna klasiků, Spisy J. N.; 2); Arabesky, ed. K. Polák, Praha, ČS 1952 (Knihovna klasiků, Spisy J. N.; 3); Trhani, Praha, Družstevní práce 1923, též Praha, J. otto 1924, též ed. J. Zima, Praha, ČS 1956 (Edice ilustrovaných novel); Povídky malostranské, ed. M. Novotný a R. Skřeček, Praha, Orbis 1948, reedice

tamtéž 1951, 1952, též SNKLHU 1954 (vše Národní knihovna; 4); Žerty hravé i dravé od Jana Nerudy, ed. V. Vrzalová, Praha, SNKLHU 1954 (Knihovna klasiků, Spisy J. N.; 7).

NOVÁKOVÁ, Teréza: Úlomky žuly, ed. V. Menclová a J. Janáčková, Praha, NLN 2001 (Česká knižnice); nebo Kamenité stezky, Hradec Králové, Kruh 1978; Drašar, Praha, Orbis 1949, reedice tamtéž 1952, též ed. J. Fořt, Praha, SNKLU 1959 (Vybrané spisy T. N.; 5), tamtéž 1963 (KČ; 172).

PFLEGER MORAVSKÝ, Gustav: Paní fabrikantová, Praha, B. Kočí 1924, tamtéž 1925, 1928; Pan Vyšinský, in Sebrané spisy II, Praha, I. L. Kober 1875, též ed. K. Rieger, Praha, J. Otto 1910.

Počátky novočeského básnictví, ed. K. Polák, Praha, ČS 1950.

POLÁK, Milota Zdirad: Vznešenost přírody, in Básnické spisy, ed. J. Bradáč, Praha, J. Otto 1907-1908 (Světová knihovna).

PREISSOVÁ, Gabriela: Její pastorkyňa nebo Gazdina roba, in Její pastorkyňa - Gazdina roba, ed. S. Utěšený, Praha, Odeon 1967 (Česká klasická próza).

PUCHMAJER, Antonín Jaroslav: Almanachy, ed. J.Vlček, Praha, Česká akademie císaře Fr. Josefa 1917.

RAIS, Karel Václav: Kalibův zločin, in Raisovy spisy, Praha, Česká grafická unie 1947, též in Kalibův zločin a jiné obrázky z podhoří (O tiché chalupě, Kalibův zločin, Když se připozdívá), ed. L. Janský, Praha, Odeon 1971 (KČ; 296); Západ, Praha, SNKLU 1960, též Praha, ČS 1971, též Praha, Vyšehrad 1976; Povídky (Pro číslo, Do Prahy na pouť, Z vlasařských pamětí, Vnouče, Po letech doma, Skleník, Pes, Poslední radosti, Nermuť), ed. J. Janáčková, J. Víšková a L. Janský, Praha, Odeon 1967 (Národní knihovna; 81).

RETTIGOVÁ, Magdalena Dobromila: jedna povídka, in Domácí kuchařka, Praha, Odeon 1986.

Romantické povídky z českého obrození, ed. M. Novotný, Praha, ELK 1947.

RUBEŠ, František Jaromír: Pan amanuensis na venku, aneb putování za novelou, Praha, J. Otto 1926, též Praha, SNKLHU 1953; též ed. M. Heřman, Praha, ČS 1979.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský, ed. J. Hanuš, Praha 1911, nebo přebásnění K. Bednáře, Praha, SNKLU 1961, nebo ed. K. Nesměrák, Praha, Neklan 1997.

SABINA, Karel: Oživené hroby, ed. J. Janáčková, Praha, ČS 1977 (Slunovrat, Malá řada; 35); Hrobník, ed. L. Janský, Praha, Odeon 1977 (Skvosty).

SLÁDEK, Josef Václav: Selské písně, Sluncem a stínem, in Spisy básnické I-II, Praha, J. Otto 1907, též in Sluncem a stínem a jiné básně, ed. A. M. Píša a R. Skřeček, Praha, Odeon 1972 (Národní knihovna; 88); Tiché hovory (výbor), ed. J. Janáčková, Praha, ČS 1989 (KPP); Má Amerika (Fejetony a příhody 1871-1892), ed. J. Janáčková a J. Víšková, Praha, NLN 1998 (Česká knižnice); Básně I, II, ed. M. Jankovič, Praha, NLN 2004 (Česká knižnice).

STAŠEK, Antal: Blouznivci našich hor, ed. F. Jílek, Praha, SNKLHU 1955 (Vybrané spisy A. S.; 3, 4), též ed. F. Jílek, Praha, SNKLHU 1959.

STROUPEŽNICKÝ, Ladislav: Naši furianti, Praha, MF 1983.

SVĚTLÁ, Karolina: Vesnický román, in Ještědské romány I, ed. J. Špičák, Praha, SNKLHU 1954 (Vybrané spisy K. S.; 2), též Praha, ČS 1973 (Slunovrat, Velká řada; 19); Kresby z Ještědí, ed. J. Špičák, Praha, SNKHLU 1961 (Národní knihovna; 68).

ŠIMÁČEK, M. A.: Svět malých lidí, Praha, ČDLJ 1957, Duše továrny, Praha, Lid. demokracie 1963 nebo U řezaček, Praha, Libuše 1888

ŠLEJHAR, J. K.: Dojmy z přírody a společnosti, Praha, Aventinum 1930, Kuře melancholik, Praha, SNKLHU 1964 (Světová četba), Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí, ed. J. Kudrnáč a Z. Komárková, Praha, NLN 2002 (Česká knižnice).

ŠOLC, Václav: Prvosenky, ed. J. Štefánek, Praha, Orbis 1951 (Národní knihovna; 26).

ŠUBERT, A.: Jan Výrava, Praha, Otakar Růžička 1947.

Tajemné příběhy v české krásné próze 19. století, ed. I. Slavík, Praha, Odeon 1976 (Světová četba; 472).

Tři knížky lidového čtení, ed. J. Kolár a A. Stich, Praha, NLN 2000.

TYL, Josef Kajetán: Strakonický dudák, in Dramatické báchorky, ed. A. Jedlička, J. Kopecký a V. Štěpánek, Praha, SNKLHU 1953 (Knihovna klasiků, Spisy J. K. T.; 19), též in Dramatické báchorky, ed. A. Jedlička a V. Štěpánek, Praha, SNKLHU 195 4 (Národní knihovna; 48); Paličova dcera, in Dramatické obrazy ze života, ed. J. Otrubová a A. Jedlička, Praha, SNKLHU 1954 (Knihovna klasiků, Spisy J. K. T.; 18); Kusy mého srdce (Láska vlastenky, Alchemista), Praha, L. Mazáč 1928; též Praha, ČS 1952; nebo Rozina Ruthardova, in Rozina Ruthardova - Pouť českých umělců, ed. E. Macek a M. Otruba, Praha, SNKLHU 1957 (Knihovna klasiků, Spisy J. K. T.; 2); jedna historická povídka in Historické povídky I (1829-1835), ed. E. Macek, 1955, nebo Historické povídky II (1836-1840), ed. E. Macek, 1959, nebo Historické povídky III (1841-1844), ed. M. Laiske a O. Svejkovská, 1961, vše Praha, SNKLHU (Knihovna klasiků, Spisy J. K. T.; 7-9), nebo Historické povídky IV (1846-1852), ed. V. Ženatý, Praha, Odeon 1964 (Knihovna klasiků, Spisy J. K. T.; 10); nebo Don Juan a jiné povídky, ed. M. Otruba, Praha, ČS 1974 (Slunovrat, Velká řada; 26).

VRCHLICKÝ, Jaroslav: Mýty I, in Mýty, Selské balady, Má vlast, ed. J. Moravec, Praha, SNKLHU 1955 (Národní knihovna; 49); Host na zemi (výbor), ed. J. Brabec a J. Brukner, Praha, ČS 1966 (KPP); Zahrada slov (výbor), ed. R. Havel, Praha, Odeon 1983; Intimní lyrika (Rok na jihu, Hořká jádra, Okna v bouři), ed. M. Chlíbcová, J. Kudrnáč a M. Červenka, Praha, NLN 2000 (Česká knižnice).

WINTER, Zikmund: Mistr Kampanus, Praha, SNKLU 1964 (Česká klasická próza), též Praha, ČS 1974 (Slunovrat, Velká řada; 27); Obrázky (Výbor povídek), ed. J. Janáčková, Praha, MF 1972.

z HVĚZDY, Jan: Známosti z průjezdu, Praha, Bačkovský 1906.

ZEYER, Julius: Vyšehrad, Praha, Česká grafická unie 1931 (Spisy J. Z.; 26), též in Epické zpěvy, ed. J. Janáčková a A. Stich, Praha, ČS 1988 (Slunovrat, Básnická řada; 18); Radúz a Mahulena, Praha, Orbis 1955, též in sb. Pohádkové drama, ed. D. Tureček, M. Sendlerová a J. Kudrnáč, Praha, NLN 1999 (Česká knižnice); Jan Maria Plojhar, in Jan Maria Plojhar - Tři legendy o krucifixu, ed. R. Skřeček, Praha, ČS 1976 (Národní knihovna; 92) nebo ed. E. Stehlíková a Z. Nováková, Praha, NLN 2001 (Česká knižnice); Dům U tonoucí hvězdy, ed. R. Skřeček, Praha, SNKLHU (Skvosty; 44), též Praha, ČS 1972 (Slunovrat, Malá řada; 3); Tři legendy o krucifixu in Jan Maria Plojhar - Tři legendy o krucifixu, ed. R. Skřeček, Praha, ČS 1976 (Národní knihovna; 92), též in Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce, ed. J. Janáčková, Praha, ČS 1987 (Slunovrat, Velká řada; 92).

2. Odborná literatura
(u svazků označených * se k literatuře 19. století vztahuje pouze část knihy nebo jednotlivé studie)

2.1. Slovníky, dějiny, příručky
Čapek, Jan Blahoslav: Duch české literatury předbřeznové a předmájové (Ideové proudy a osobnosti 1825-1858), Praha, Knihovna svazu národního osvobození 1938.

Čapek, Jan Blahoslav: Záření ducha a slova (Literární stati a studie československé), Praha, J. R. Vilímek 1948.

Červenka, Miroslav - Macura, Vladimír - Med, Jaroslav - Pešat, Zdeněk: Slovník básnických knih, *Praha, ČS 1990.

Československá vlastivěda (VII. díl, Písemnictví), Praha, Janda 1933.

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, Praha, ČS 1972.

Dějiny české literatury II (Literatura národního obrození), ed. F. Vodička, Praha, Nakladatelství ČSAV 1960.

Dějiny české literatury III (Literatura druhé poloviny devatenáctého století), ed. M. Pohorský, Praha, Nakladatelství ČSAV 1961.

Dějiny českého divadla III (Činohra 1848-1918), ed. F. Černý a L. Klosová, Praha, Academia 1977.

Hanzal, Josef: Od baroka k romantismu (Ke zrození novodobé české kultury), Praha, Academia 1987.

Lexikon české literatury 1-3 (A-Ř), ed. V. Forst a J. Opelík, Praha, Academia 1985 (1, A-G), 1993 (2/I, H-J, 2/II, K-L), 2000 (3/I, M-O, 3/II, P-Ř).

Literatura česká 19. století I-IV, ed. J. Vlček, Praha, Jan Laichter 1902-1907.

Marek, Jaroslav: Česká moderní kultura, Praha, MF 1998.

Novák, Arne: Přehledné dějiny české literatury, 4. vyd. Olomouc, R. Promberger 1936-39; 5. vyd. Brno Atlantis 1995.

Štěpánek, Vladimír: Přehled dějin české literatury 19. století I, II, Praha, Univerzita Karlova 1978, 1980.

Vlček, Jaroslav: Dějiny české literatury II, Praha, ČS 1951; Praha, SNKLHU 1960.

Vlček, Jaroslav: Kapitoly z dějin české literatury, Praha, ČS 1960 (Kritická knihovna).

2.2. Studie, monografie, dokumenty
Ani labuť ani Lůna (Sborník k 100. výročí smrti K. H. Máchy), ed. V. Nezval, Praha, Otto Jirsák 1936, reedice, Praha, Concordia 1995.

Blažíček, Přemysl: Epičnost a naivita Holečkových Našich, Praha, Oikumené 1992.

Černý, Václav: Knížka o Babičce, Praha, Lidová demokracie 1963, přepr. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1982.

Český romantismus v evropském kontextu, ed. Z. Hrbata a M. Procházka, Pardubice Mlejnek 1993 (Ursus).

Divadlo v Kotcích, nejstarší pražské městské divadlo, ed. F. Černý, Praha, Panorama 1992.

Fischer, Otokar: Činohra Národního divadla do roku 1900, 2. vyd. Praha, ČS 1983.

Grund, Antonín: Karel Jaromír Erben, Praha, Melantrich 1935.

Haman, Aleš: Neruda prozaik, Praha, ČS 1968.

Hausenblas, Karel: Od tvaru k smyslu textu (Stylistické reflexe a interpretace), *Praha, FF UK 1996.

Hodrová, Daniela: Hledání románu (Kapitoly z historie a typologie žánru), *Praha, ČS 1989.

Hroch, Miroslav: Na prahu národní existence (Touha a skutečnost), Praha, MF 1999 (Kolumbus).

Hubert Gordon Schauer (Osobnost, dílo, doba), Svitavy-Litomyšl, SOA 1994.

Chalupný, Emanuel: Josef Václav Sládek a lumírovská doba české literatury, Praha, Fr. Borový 1916.

Janáčková, Jaroslava: Arbesovo romaneto (Z poetiky české prózy), Praha,, Univerzita Karlova 1975 (AUC Philologica, Monographia LIV).

Janáčková, Jaroslava: Český román sklonku 19. století, Praha, Academia 1967.

Janáčková, Jaroslava: Román mezi modernami, Praha, ČS 1989.

Janáčková, Jaroslava: Stoletou alejí, Praha, ČS 1985.

Janáčková, Jaroslava: Svět Jiráskova umění, Praha, Univerzita Karlova 1982.

Jankovič, Milan: Josef Václav Sládek, Praha, Melantrich 1963 (Odkazy).

Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček (1853 - 2003). Sborník ke 150. výročí narození dvou protichůdců. Praha, FF UK 2004.

Jeřábek, Dušan: O národní literaturu (Z úvah a polemik doby májovců a lumírovců), Praha, Melantrich 1990 (České myšlení).

Jeřábek, Dušan: Tradice a osobnosti, Brno Univerzita J. E. Purkyně 1988.

Jirát, Vojtěch: Lyrika českého obrození, Praha, Československý kompas 1940.

Jirát, Vojtěch: Portréty a studie, ed. J. Čermák, Praha, Odeon 1978.

Jirát, Vojtěch: Uprostřed století (Podobizny lidí devatenáctého věku), V. Petr, Praha 1948 (Duch a tvar).

Julius Zeyer. Texty, sny, obrazy, ed. T. Vlček, Městské muzeum Vodňany 1997.

Kačer, Miroslav - Otruba, Mojmír: Tvůrčí cesta Josefa Kajetána Tyla, Praha, SNKLU 1961.

Kosík, Karel: Česká radikální demokracie (Příspěvek k dějinám názorových sporů v české společnosti 19. století), Praha, SNPL 1958 (Živé odkazy).

Králík, Oldřich: Demystifikovat Máchu (Tři studie), Ostrava, Profil 1969.

Králík, Oldřich: Historie textu Máchova díla, Praha, Nakladatelství ČSAV 1953 (Sborník filologický I/3).

Králík, Oldřich: Křižovatky Nerudovy poezie, Praha, SPN 1965 (AUPO 26/13).

Králík, Oldřich: Osvobozená slova, ed. J. Opelík, *Praha, Torst 1995.

Krejčí, Karel: Česká literatura a kulturní proudy evropské, Praha, ČS 1975 (Kritické rozhledy, Velká řada);

Jakub Arbes (Život a dílo), Moravská Ostrava-Praha, Josef Lukasík 1946 (Slovo a život; 1).

Kusáková, Lenka: Krásná próza raného obrození 1 /studie/, 2 /antologie/. Praha, Karolinum 2003.

Kutnar, František: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Praha, Karolinum 2003.

Macura, Vladimír: Český sen, Praha, NLN 1998 (Knižnice Dějin a současnosti).

Macura, Vladimír: Znamení zrodu (České obrození jako kulturní typ), Praha, ČS 1983, 2., rozšířené vyd. Jinočany, H& H 1995.

Karel Hynek Mácha (Osobnost, dílo, ohlas), ed. A. Novák, Praha, Družstevní práce 1937.

Máchal, Jan: Boje o nové směry v české literatuře (1880-1900), Praha, B. Stýblo 1926.

Machovec, Milan: Tomáš G. Masaryk, Praha, Melantrich 1968 (Odkazy), 2. vyd. Praha, Academia 2001.

Masaryk, Tomáš Garrigue: Česká otázka (Snahy a tužby národního obrození), in Česká otázka - Naše nynější krize, ed. V. V. Škrach, Praha, tiskařské a nakladatelské družstvo československých legionářů Čin

1936 (Spisy TGM; 5), též in Česká otázka - Naše nynější krize - Jan Hus, ed. J. Brabec, Praha, Masarykův ústav AV ČR 2000 (Spisy TGM; 6).

Monology o Josefu Kajetánu Tylovi, ed. F. Černý, Praha, Univerzita Karlova 1993.

Mukařovský, Jan: Kapitoly z české poetiky II (K vývoji české poezie a prózy), *Praha, Melantrich 1941, 2.

rozš. vyd. Praha, Svoboda 1948; Kapitoly z české poetiky III (Máchovské studie), Praha, Svoboda 1948.

Mukařovský, Jan: Cestami poetiky a estetiky, ed. K. Chvatík a B. Svozil, Praha, ČS 1971 (Dílna; 36).

Novák, Arne: Česká literatura a národní tradice, ed. D. Jeřábek a V. Válek, Brno, Blok 1995.

Obrození národa, ed. J Novotný, Praha, Melantrich 1979 (České myšlení).

O české satiře, ed. F. Buriánek,*Praha, SPN 1959.

O českém biedermeieru, ed. D. Tureček, in Estetika 33, 1996.

Otruba, Mojmír: Znaky a hodnoty, *Praha, ČS 1994 (Orientace).

Patočka, Jan: Umění a čas I, II, *Praha, Oikumené 2001.

Pešat, Zdeněk: Tři podoby literární vědy, *Praha, Torst 1998.

Poetika míst (Kapitoly z literární tematologie), ed. D. Hodrová, Jinočany H & H 1997.

Pohorský, Miloš: Portréty a problémy (Literárněhistorické interpretace), Praha, MF 1974.

Polák, Karel: O umění Jana Nerudy, Praha, V. Petr 1942 (Duch a tvar).

Posmrtný odlitek z prací Věry Liškové, ed. M. Součková a B. Havránek, Praha, Melantrich 1945 (Kmen).

Prameny díla, dílo pramenem, sb. z konference o životě a díle Boženy Němcové, Hradec Králové, Gaudeamus 1994.

Pražák, Albert: České obrození, Praha, E. Beaufort 1947.

Prostor Máchova díla, ed. P. Vašák, Praha, ČS 1986.

Pytlík, Radko: Na přelomu století (Soubor statí o vývojovém rytmu literatury let devadesátých), *Praha, ČS 1988 (Kritické rozhledy, Velká řada).

Pytlík, Radko: Vilém Mrštík (Osud talentu v Čechách), Praha, Melantrich 1989 (Odkazy).

Rak, Jiří: Bývali Čechové... (České historické mýty a stereotypy), Jinočany, H & H 1994.

Ravik, Slavomír: Karel Havlíček Borovský (Portrét bojovníka), Praha, Pražská imaginace 1991.

Realismus a modernost (Proměny v české próze 19. století), ed. V. Forst, Praha, Nakladatelství ČSAV 1963.

Realita slova Máchova, ed. R. Grebeníčková a O. Králík, Praha, ČS 1967.

Růžička, Jindřich: Hubert Gordon Schauer (1862 - 1892). Žurnalista, kritik, inspirátor. Litomyšl, Město Litomyšl 2002.

Řepková, Marie: Satira Karla Havlíčka, Praha, Academia 1971.

Řepková, Marie: Vypravěčské umění Karoliny Světlé, Ústí nad Labem, Severočeské nakladatelství 1977.

Sedmdesát let umělecké besedy (1863-1933), ed. František Skácelík, Praha, Umělecká beseda 1933.

Sochorová, Ludmila: Sousedské divadlo doby národního obrození, Praha, Universita Karlova 1986 (AUC).

Stich, Alexandr: Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi (Lingvoliterární studie), *Praha, Torst 1996.

Šalda, F. X.: O poezii, ed. B. Svozil a M. Petříček, Praha, ČS 1970.

Šalda, F. X.: Duše a dílo, *Praha, Melantrich 1947 (Soubor díla F. X. Š.; 2).

Šmahelová, Hana: Autor a subjekt v díle Boženy Němcové, Praha, Karolinum 1995 (AUC Philologica).

Štěpánek, Vladimír: Z dějin obrozenské literatury, Praha, ČS 1988 (Kritické rozhledy).

Tille, Václav: Božena Němcová, ed. J. Otrubová, Praha, Odeon 1969 (Život a umění; 23).

Torzo a tajemství Máchova díla, ed. J. Mukařovský, Praha, Fr. Borový 1938.

Urban, Otto: Česká společnost 1848-1918, Praha Svoboda 1982.

Václavek, Bedřich: Lidová slovesnost v českém vývoji literárním, Praha, Václav Petr 1940 (Svazky úvah a studií).

Vašák, Pavel: Literární pouť Karla Hynka Máchy (Ohlas Máchova díla v letech 1836-1858), Praha, Odeon 1981 (Paměti, korespondence, dokumenty).

Vlašínová, Drahomíra: Eliška Krásnohorská, Praha, Melantrich 1987 (Odkazy).

Vodička, Felix: Cesty a cíle obrozenské literatury, Praha, ČS 1958.

Vodička, Felix: Počátky krásné prózy novočeské (Příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy) , Praha, Melantrich 1948, 2. vyd. Jinočany, H& H 1994.

Vodička, Felix: Struktura vývoje (Studie literárněhistorické, Praha, Odeon 1969, 2. rozš. vyd. Praha, Dauphin 1998 (Studie).

Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 30. - 31. května 1997 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice, Albert 1997.

Závodský, Artur: František Ladislav Čelakovský. Praha, Melantrich 1983 (Odkazy).

2.3. Sborníky "Chudým dětem",např.
XLIV: O Svatopluku Čechovi, Brno 1932

XLV: O Janu Nerudovi, Brno 1933

XLVI: Kde domov můj?, Brno 1934

XLVIII: Máchovy ohlasy, Brno 1936

XLIX: Živý Vrchlický, Brno 1937

a další

2.4. Sborníky z konferencí o české literatuře 19. století v Plzni
Historické vědomí v českém umění 19. století (Uměnovědné studie III), ed. T. Vlček, 1981.

Město v české kultuře 19. století (Studie a materiály I), ed. M. Freimanová, 1983.

Divadlo v české kultuře 19. století (Studie a materiály II), ed. M. Freimanová, 1985.

Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Studie a materiály III), ed. M. Freimanová, 1988.

Průmysl a technika v novodobé české kultuře, ed. M. Ottlová, 1988.

Prameny české moderní kultury, ed. O. Král, B. Svadbová, P. Vašák, 1988.

Člověk a příroda v novodobé české kultuře (Studie a materiály V), ed. M. Freimanová, 1989.

Proudy české umělecké tvorby 19. století (Sen a ideál), ed. M. Ottlová, 1990.

Proudy české umělecké tvorby 19. století (Smích v umění), ed. M. Ottlová, M. Pospíšil, 1991.

Čechy a Evropa v kultuře 19. století, ed. Z. Hojda, R. Prahl, 1993.

Umění a civilizace jako zrcadlo světa, ed. M. Ottlová, M. Pospíšil, 1993.

Český dnešek a české 19. století - nebylo vydánoČeský lev a rakouský orel v 19. století/ Bö hmischer Lö we und ö sterreichischer Adler im 19. Jahrhundert, ed. Z. Hojda, R. Prahl, 1996.

Sacrum et profanum, ed. M. Ottlová, M. Pospíšil, 1998.

Idyla a idyličnost v kultuře 19. století, ed. K. Kaiserová, I. Martinovský, 1999.

Umění a veřejnost v 19. století, ed. K. Kaiserová, I. Martinovský, 1998.

Sex a tabu v české kultuře 19. století, ed. V. Petrbok, 1999.

Salony v české kultuře 19. století, ed. H. Lorenzová, T. Petrasová, 1999.

Mezi časy... (Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800), ed. Z. Hojda, R. Prahl, 2000.

Fenomén smrti v české kultuře 19. století, ed. H. Lorenzová, T. Petrasová, 2001.

Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, ed. K. Bláhová, 2002.

Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století, ed. Z. Hojda, R. Prahl, 2003.

Biedermeier v českých zemích, ed. H. Lorenzová, T. Petrasová, 2004.

Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, ed. K. Bláhová, V. Petrbok, 2004.

POVINNĚ:
Svatý Xaverius (J. Arbes)

jeden výlet pana Broučka (S. Čech)

Ohlas písní českých, Ohlas písní ruských (F. L. Čelakovský)

Kytice (K. J. Erben)

Večerní písně (V. Hálek)

jedna povídka od V. Hálka

Básnické dílo (K. H. Borovský)

U snědeného krámu (I. Herrmann)

povídky od A. Jiráska

Boj o obrození národa (J. Jungmann)

Točník (V. K. Klicpera)

Slávy dcera (J. Kollár)

Záře nad pohanstvem (J. Linda)

Básně a dramatické zlomky (K. H. Mácha)

Próza, Básně (K. H. Mácha)

Maryša (V. Mrštík)

Protichůdci (V. B. Nebeský)

Babička (B. Němcová)

Čtyry doby (B. Němcová)

Povídky malostranské (J. Neruda)

Nerudovy básnické sbírky

Úlomky žuly (T. Nováková)

Západ (K. V. Rais)

Oživené hroby (K. Sabina)

Selské písně, Sluncem a stínem (J. V. Sládek)

Vesnický román (K. Světlá)

Paličova dcera (J. K. Tyl)

Kusy mého srdece (J. K. Tyl)

Mistr Kampanus (Z. Winter)

Vyšehrad (J. Zeyer)

Dům U tonoucí hvězdy (J. Zeyer)

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (16.04.2004)

Tematické okruhy:

1. Konstituování romantické kultury

a) Eklektický ráz rodící se české kultury; rokokové, barokní a klasicistní resentimenty

b) Formování národní společnosti na (pre-)romantických základech:

  • jazyk (romantická věda; J. G. Herder, J. Jungmann)
  • minulost (Rukopisy; V. Hájek z Libočan: Kronika česká)
  • lid (lidová slovesnost; sběratelství; ohlasy; K. J. Erben)

c) Formování moderní individuality na romantických základech:

  • společnost (vyděděnec; ztráta společenského zakotvení; J. K. Tyl)
  • prostor (poutník; ztráta prostorového zakotvení; K. H. Mácha)
  • čas (ztráta historické perspektivy; objev cyklického času přírody; mýtus; K. J. Erben)

d) Zrod měšťanské kultury v romantice; biedermeier (F. J. Rubeš)

e) Rok 1848 jako výraz krize romantických ideálů (J. V. Frič)

2. Konstituování měšťanské kultury

a) Nový typ hrdiny a jeho proměny; Benedikt Schauberk a Matěj Brouček

b) Atributy měšťanské kultury; vztah vědy a víry (K. Havlíček, J. Neruda)

c) Měšťanská společnost; májová generace a její program; J. Neruda: Škodlivé směry:

  • postavení ženy ve společnosti; svět stvořený ženou (K. Světlá, E. Krásnohorská, I. Geisslová)
  • postavení pracujícího člověka ve společnosti; otázka sociální (J. Neruda, G. Pfleger, J. Arbes)

d) Návrat k romantickým zdrojům kultury: ruchovsko-lumírovská generace; novoromantismus:

  • čas (minulost) v perspektivě mýtu (J. Zeyer, J. Vrchlický, V. Beneš Třebízský)
  • prostor (venkov) v perspektivě mýtu (J. V. Sládek, A. Stašek, K. V. Rais, J. Holeček)

e) Kritika a odmítnutí romantické kultury; realismus (J. Gebauer, H. G. Schauer, T. G. Masaryk)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK