PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Český jazyk a korpus (II. cyklus - blok A) - ABO300232
Anglický název: Czech Language and Language Corpus (2nd cycle - group A)
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMLV00008
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jiří Mácha
prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UCJCAPKO (15.04.2004)
Seminář je určen vážným zájemcům o praktické využívání korpusu (nikoli zájemcům o teoretické problémy korpusové lingvistiky). Klade si za cíl postupně seznámit studenty s korpusovým manažerem a s jazykovým materiálem korpusu SYN2000. Hlavním cílem je ukázat studentům lingvistických oborů výhody práce s korpusem a naučit je využívat korpus pro jejich vlastní lingvistickou práci. Osa předmětu je opřena o jazykové roviny a základní obeznámenost s nimi předpokládá. Absolvování semináře korpusové lingvistiky je nepopiratelnou výhodou, není však podmínkou "sine qua non".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK