Česká literatura 19. století - ABO300100
Anglický název: Czech Literature of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Tereza Riedlbauchová
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)
Kurz garantuje a atestace zapisuje dr. Vaněk.

Požadavky pro získání atestace: práce v semináři, referát, seminární práce (5-10 stran), závěrečný test a ústní zkouška.

Charakteristika kurzu:
Seminář je na podkladě četby primární a sekundární literatury zaměřen na základní proudy české literatury 19. století, a to s ohledem na podíl jednotlivých děl na spoluvytváření pojetí "národa", "národnosti", "tradice",
"mýtu". Interpretace jednotlivých děl by měla vést k vystižení napětí mezi prvky romantismu a biedermeieru, (novo)romantismu a realismu. Díla budou okrajově probírána rovněž na pozadí inspirace světovou literaturou
(Mácha - Byron, Havlíček - Gogol, Němcová, Světlá - Sandová, Zeyer, Vrchlický - románské literatury, čeští realisté - Dostojevskij, Tolstoj, Maupassant, Flaubert, Zola). Další přesahy míří do oblasti hudby a
výtvarného umění (zejména bod 3 - pojetí mýtu u Smetany, Alše).
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (05.05.2004)
Základní literatura:
Viz seznam povinné četby

(odborná literatura bude dále upřesněna na semináři)

Dějiny české literatury II (1960), III (1961)

Jakubec, J.: Dějiny literatury české II (1.díl 1929, 2. díl 1934)

Novák, A.: Přehledné dějiny literatury české (1936-1939, 1995)

Vlček, J.: Dějiny české literatury (1951, 1960)

Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)

Hroch, M.: Na prahu národní existence (1999)

Janáčková, J.: Stoletou alejí (1985)

Jirát, V.: Portréty a studie ((1978)

Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské (1975)

Macura, V.: Český sen (1998)

Macura, V.: Znamení zrodu (1983, 1995)

Šalda, F.X.: Duše a dílo (1922)

Tureček,D.: Biedermeier a české národní obrození (Estetika 1993)

Urban, O.: Česká společnost 1848-1918 (1984)

Vodička, F.: Struktura vývoje (1969, 1998)

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (05.05.2004)
Tematické okruhy:
1) česká literatura ve službách obrozenských ideálů - Puchmajer, Thám, Rubeš

2) podoby českého romantismu, mezi romantismem a biedermeierem, kritika biedermeieru - Mácha, Nebeský, Erben, Němcová, Frič, Sabina, Tyl

3) májovci jako průlom romantismu k realismu - Hálek, Světlá, Neruda

4) pojetí mýtu u Čecha, Zeyera, Vrchlického, Jiráska, Třebízského, Wintra

(na pozadí sporů školy národní a kosmopolitní)

5) regionalismus českého realismu a jeho přesahy - Nováková, Klostermann, Baar, Mrštíkové, Herben, Rais, Stašek, Holeček