PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literární kritika - ABO300066
Anglický název: Practice of Literary Criticism
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Požadované vstupní znalosti: základní orientace v žánrech literární kritiky, přehled o dějinách české literární kritiky a jejích představitelích.

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast na semináři, odevzdání požadovaných textů.

Charakteristika kurzu:
Kurs je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí základních literárněkritických žánrů. Teoretická část semináře bude věnována tradici české literární kritiky a výrazným osobnostem tohoto oboru. V praktické části si studenti osvojí schopnost reagovat v rámci kratších publicistických útvarů na aktuální beletristickou produkci, napsat anotaci či recenzi s přihlédnutím ke strategii periodika, pro niž je určena.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Základní literatura:
Eliot, T. S.: Tradice a individuální talent. In O básnictví a básnících. Praha1991.

Eliot, T. S.: Dokonalý kritik. In O básnictví a básnících. Praha1991.

Eliot, T. S.: Funkce kritiky. In O básnictví a básnících. Praha1991.

Eliot, T. S.: Jak kritizovat kritika. In O básnictví a básnících. Praha1991.

Eliot, T. S.: Hranice kritiky. In O básnictví a básnících. Praha1991.

Baudelaire, Ch.: K čemu je kritika? In Úvahy o některých současnících, str. 95-97. Praha1968.

Baudelaire, Ch.: Edgar Poe, jeho život a dílo. Nové poznámky o Edgaru Poeovi. In Úvahy o některých současnících, str. 254-294. Praha1968.

Cvetajevová, M.: Básník o kritice. In Básník a čas. Praha1970.

Šalda, F. X.: Osobnost a dílo. Spisovatel, umělec, básník. Hrdinný zrak. In Boje o zítřek.

Černý, V.: Myšlenka hrdinské osobnosti u F. X. Šaldy. In Tvorba a osobnost I. Praha 1992.

Černý, V.: Osobnost a dílo. In Tvorba a osobnost I. Praha 1992.

Černý, V.: Co je kritika, co není a k čemu je na světě. In Tvorba a osobnost I.Praha 1992.

Fučík, B.: Zastavení s F. X. Šaldou. In Čtrnáctero zastavení. Praha 1992.

Fučík, B.: Žízeň osobnosti. F. X. Šalda: O tzv. nesmrtenosti díla básnického. In Kritické příležitosti I. Praha1998.

Doporučená literatura:
Buriánek, F.: Čítanka české literární kritiky. Praha 1974.

Šalda, F. X.: Dílo.

Fučík B.: Dílo Bedřicha Fučíka. Praha 1992-2002.

Černý, V.: Tvorba a osobnost I a II. Praha 1992.

Lopatka, J.: Předpoklady tvorby. Praha 1991.

Tvář. Výbor z čas. Uspořádal M. Špirit. Praha 1995.

Chalupecký, J.: Cestou necestou. Praha 1999.

Barthes, R.: Kritika a pravda. Praha, Liberec 1997.

Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících. Praha1968.

O českou literární kritiku. Vůdčí zjevy kritiky let devadesátých. Orbis, Praha1940.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Tematické okruhy:
Vymezení obsahu a předmětu literární kritiky jako odvětví literární vědy a jako uměleckého oboru.

"Každý básník je současně kritik." Kritická reflexe vlastní i cizí tvorby u představitelů moderní poezie. (Baudelaire, Valéry, Eliot, Jiří Karásek ze Lvovic, Březina, Nezval aj.).

Úloha literární kritiky v kulturním provozu 19. století.

Formování literární kritiky jako svébytného uměleckého oboru v 90. letech 19. století.

Vědecká analýza a umělecká syntéza v kritickém díle F. X. Šaldy.

Bedřich Fučík a Václav Černý - protichůdní nositelé šaldovské tradice.

Kritik jako mluvčí literární generace či skupiny: česká kritika první poloviny 20. století.

Potřeba formulovat předpoklady umělecké tvorby: renesance literární kritiky v 60. letech 20. století.

Lze ještě dnes mluvit o literární kritice? Kde je a kdo ji reprezentuje? Současný stav literární kritiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK