PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy ediční a redakční práce II - ABO100649
Anglický název: Essentials of Editor's Work II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
PhDr. Petra Hesová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Hesová, Ph.D.
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Prerekvizity : ABO100648
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (12.02.2019)
Podtitul semináře: „Starší české fantastické a fantaskní prózy a jejich edice“

Seminář sleduje dva cíle:
1. Studenti v jeho rámci získají základní teoretické povědomí o možných přístupech k ediční práci. Především si ale osvojí nejdůležitější praktické znalosti potřebné pro ediční a redakční přípravu beletristického textu k vydání.
2. Jako praktický výstup ze semináře studenti samostatně připraví edici kratšího textu z oblasti české fantastické (fantaskní, fantazijní) prózy z přelomu 19. a 20. století (resp. z první poloviny 20. století). Vznikne tak rozsáhlá databáze, postupně publikovaná elektronicky (v případě možnosti i knižně).
/3. Studenti, kteří nebudou mít zájem o edici povídky z počátků existence fantazy či sci-fi literatury, dostanou možnost edičně připravit text z 19. století (nebo z první poloviny 20. století) podle vlastního zájmu. Mohou si tak např. vytvořit podklad pro chystané bakalářské práce (příp. jejich část) nebo se mohou zapojit do dalších souvisejících edičních projektů (antologie povídek z první světové války, antologie textů o bitvě na Bílé hoře apod.; u některých počítáme s knižním vydáním)./
Pozn.: Dokončené a knižně či elektronicky publikované edice textů mohou být studentům honorovány z grantových prostředků!
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (12.02.2019)

Ediční příprava vybraného textu a prezentace výsledku práce v semináři.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (12.02.2019)

Základní literatura:

kol.: Editor a text (2006) 

Další doporučená literatura:

Červenka, Miroslav: Textologické studie (2009)

Houžvička, Přemysl: Od Kolára k Faucharovi. Bibliografie české science fiction od počátků do roku 1949 (2006)

Kosák, Michal a Flaišman, Jiří: Podoby textologie (2010)

Stich, Alexandr: Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie (2011)

Tanselle, Thomas G.: Principy textové kritiky (2012)

Vašák, Pavel a kol.: Textologie. Teorie a ediční praxe (1993) 

Vašák, Pavel: Metody určování autorství (1980)

Vládcové vesmíru. Kronika české science fction od S. Čecha po J. Weisse (ed. I. Adamovič, 2010)

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (12.02.2019)

Seminář se NEBUDE konat soustavně (v každém týdnu), program pro zimní semestr bude následující:

První třetina semestru (zhruba prvních 5 týdnů): seznámení s možnými edičními přístupy a postupy (zčásti formou přednášky, příp. diskuze) + konzultace výběru vhodného textu.

Druhá třetina semestru (4 týdny): samostatná domácí práce s textem (přepis, základní úpravy) + v případě potřeby konzultace s vyučujícím. 

Třetí třetina semestru (zhruba poslední 4 týdny): prezentace dosavadních výsledků v semináři formou krátkého vystoupení + obecná diskuze nad editovanými texty.

Definitivní příprava textu k vydání bude případně probíhat v následujícím semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK