PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Karel Teige 1919-1938. Vize, realizace, divergence. - ABO100626
Anglický název: Karel Teige 1919-1938. Vision, realization, divergence.
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (13.09.2015)

Výběrový seminář věnovaný dílu klíčové osobnosti meziválečného avantgardního umění Karlu Teigovi je koncipován jako série paralelních sond do jeho teoretického, uměleckého a kritického díla, jak se profilovalo zejména ve dvacátých a třicátých letech 20. století, a do básnického díla autorů, které Teigeho teoretické konceptualizace významně ovlivnily či kteří je svým dílem napomáhali rozvíjet. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů programově teoretické a lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým uchopením.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (13.09.2015)

Semináře je určen pro studenty bakalářského studia, podmínkou zápočtu je průběžné plnění povinností vyvstávajících z práce v semináři.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (13.09.2015)

Základní literatura:

Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995, též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/dejiny/hcl/dcl1-4.
Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.
Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.
Teige, Karel: Zápasy o smysl moderní tvorby. Studie z 30. let. Čs.spisovatel, Praha 1969.
Vlašín Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá I.-III. (Svoboda, Praha 1970-1972), též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/avantgarda/AVA1-3
Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan: Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. FF UK, Praha 2011.

Rozšiřující literatura k  tématům:

Ad 1)
Brabec, Jiří: In: Panství ideologie a moc literatury (2009).
Dluhosch, Eric; Švácha, Rostislav (eds.): Karel Teige 1900-1951. LʼEnfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. MIT, Cambridge 1999.
Effenberger, Vratislav: Nové umění. In: Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z dvacátých let. Československý spisovatel, Praha 1966, s. 575‒620.
Zizler, Jiří (jz): Karel Teige. In: Lexikon české literatury 4/I. Academia, Praha 2008, s. 861-866.

Ad 2)
Teige, Karel: Obrazy a předobrazy (1921); Proletářské umění(1922); Umění dnes a zítra (1922), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.

Ad 3)
Hora, Josef: Pracující den (1920); Neumann, S. K.: Rudé zpěvy (1923); Seifert, Jaroslav: Město v slzách (1921); Seifert Jaroslav: Samá láska (1923), Wolker, Jiří: Těžká hodina (1922); Píša, A. M.: Hořící dům (1925)

Ad 4)
Teige, Karel: Malířství a poesie (1923); Moderní umění a společnost (1924); Naše základna a naše cesta (1924); Konstruktivismus a likvidace "umění" (1925); Poesie pro pět smyslů (1925), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.

Ad 5)
Biebl, Konstantin: Zlatými řetezy (1926); Biebl, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu (1927); Hoffmeister, Adolf: Abeceda lásky (1926); Nezval, Vítězslav: Menší růžová zahrada (1926); Nezval, Vítězslav: Básně na pohlednice (1926); Nezval, Vítězslav: Blíženci (1927); Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF (1925)

Ad 6)
Teige, Karel: Podstata konstruktivismu (1927); Ultrafialové obrazy čili artificialismus (1928); Guillaume Apollinaire a jeho doba (1928); Josef Hora Literatura a politika (1929); Polemické poznámky k aktuelním sporům (1929), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.

Ad 7)

Holan, Vladimír: Blouznivý vějíř (1926); Nezval, Vítězslav: Básně noci (1930); Seifert, Jaroslav: Slavík zpívá špatně (1926); Seifert, Jaroslav: Poštovní holub (1929).

Ad 8)                                                                                                                                           

Teige, Karel: K dějinám moderní tvroby (1933); Socialistický realismus a surrealismus (1935); K otázce avantgardy a nástupu nové generace (1937); Od artificielismu k surrealismu (1937).

Ad 9)

Nezval, Vítězslav: Skleněný havelok (1932); Pětr prstů (1932); Zpáteční lístek (1933); Sbohem a šáteček (1934); Žena v množném čísle (1936); Praha s prsty deště (1936); Biebl, Konstantin: Zrcadlo noci (1939).

Ad 10)

Teige, Karel: Mosekvský proces (1936); Vývoj sovětské architektury(1936); Mezinárodní orientace českého umění (1937).

    

Další doporučená odborná literatura:

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury (Praha 2009)
Červenka, Miroslav: Dějiny českého volného verše (Brno 2001)
Červenka, M. - Macura, V. - Med, J. - Pešat, Z.: Slovník básnických knih (Praha 1990)
Český surrealismus 1929-1953 (Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha 1996)
Jak číst poezii. (Red. J. Opelík. Praha 2. vyd. Praha 1969)
Justl, Vladimír: Holaniana (Praha 2010)
Kundera, Ludvík: František Halas (Praha 1998)

Mukařovský, Jan: Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař. In: týž: Kapitoly z české poeziky II. (Praha 1948).
Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867-1937-2007 (eds. Kubíček, T., Merahut, L., Wiendl, J., Brno 2007)
Pešat, Zdeněk: Dialogy s poezií (Praha 1985)
Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (Praha 1991)
Poetika české meziválečné literatury. Problematika žánrů. (Red. D. Hodrová, Praha 1987)
Poetismus. (Red. K. Chvatík a Z. Pešat, Praha 1967)
Proměny subjektu I-II. (Red. D. Hodrová. Praha 1992-1993)
Vojvodík, Josef: Imagines corporis. Tělo v české moderně avantgardě. (Brno 2006)

 

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (13.09.2015)

Tematické okruhy:

1) Karel Teige - dílo, problémy, otázky…
2) Karel Teige: Devětsil a Nové umění proletářské (1922)
3) Jaroslav Seifert - Vítězslav Nezval: dvě podoby devětsilské proletářské poezie
4) Karel Teige: Poetismus (1924)
5) Vítězslav Nezval: Pantomima (1924) - umělecká konceptualizace poetismu
6) Karel Teige: Manifest poetismu (1928)
7) František Halas: Sépie (1927); Vilém Závada: Panychida (1927); Konstantin Biebl: Nový Ikaros (1929)
8) Karel Teige: Deset let surrealismu (1934)
9) Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař (1937)
10) Karel Teige: Surrealismus proti proudu (1938)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK