PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Romantický konec romantiky: Česká kultura a rok 1848 - ABO100624
Anglický název: Romantic Ending of Romanticism: Czech Culture and Year 1848
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (18.09.2015)

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

Bass, Eduard: Čtení o roce osmačtyřicátém (1940)

Čas oponou trhnul (antologie, usp. F. Hampl, 1948)

Frič, Josef Václav: Paměti I-IV (1886-1887)

Letáky z roku 1848 (1948)

Macura, Vladimír: Český sen (1998)

Macura, Vladimír: Ten, který bude (1999)

Roubík, František: Český rok 1848 (1948)

Svátek, Josef: Tajnosti pražské (1937)

Štaif, Jiří: Obezřetná elita (2005)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (18.09.2015)

Účast na seminářích (max. 3 absence).

Vystoupení (referát) k vybranému tématu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (18.09.2015)

"Rok 1848" není jen snadno zapamatovatelným datem z učebnic dějepisu, ke kterému se automaticky pojí bezobsažná nálepka "revoluce".

Je to také rok, v němž vznikla česká politika. Rok, ve kterém se zrodila česká žurnalistika, první české noviny se všemi svými přednostmi a nedostatky. Nebo rok, kdy studenti pražské filozofie umírali při obraně Klementina. 

Náš výběrový seminář se chce na události toho roku (a let následujících) podívat z několikerého úhlu:

Především z hlediska událostí samotných, jak je zrcadlí dobový tisk (noviny, časopisy a jejich humoristické přílohy).

Dále z perspektivy přímých účastníků událostí a jejich vzpomínkových textů (J. V. Frič, J. Malý).

A také z pohledu daleko pozdějšího, z pohledu povídek a románů, ve kterých byl nejprve rok 1848 budován jako hrdinský mýtus, aby byl posléze zase zbořen (J. Svátek, K. Světlá, K. J. Beneš, V. Macura).

A konečně i z perspektivy filmového ztvárnění událostí (např. film Revoluční rok 1848).

V rámci semináře tak chceme především odpovědět na otázku, jestli má rok 1848 ještě nějaký význam pro nás, kteří žijeme v roce 2015, a pokud ano, v čem tento význam spočívá.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK