PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu. Eliška Krásnohorská poetická, politická a hudební. - ABO100614
Anglický název: The female poet, critic and feminist Eliška Krásnohorská in the context of late 19. century culture.
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (17.09.2015)

Kurz se soustředí na osobnost Elišky Krásnohorské. Sleduje ji v jejích různých aktivitách: od operních libret po založení dívčího gymnázia Minerva.
Skrze osobnost Krásnohorské se studenti budou seznamovat se některými literárními směry a polemikami druhé poloviny 19. století: romantismem, realismem, modernismem a bude také sledovat širší zasazení literárního života do kontextu vývoje české kultury v druhé polovině 19. století, seminář se proto bude zabývat spory o Smetanu, Uměleckou besedou a ženským hnutím. Dalším cílem je výuka práce s prameny: korespondencemi, časopisy.

Kurz je určen studentům bakalářského programu Český jazyk a literatura.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (16.09.2015)

Témata:

1.     Libreta Elišky Krásnohorské: Richard Wagner a Bedřich Smetana

2.     Ženský výrobní spolek a Ženské listy

3.     Liberální feminismus. John Stuart Mill.

4.     Umělecká beseda

5.     Spory Osvěty a Lumírovců

6.     Problém realismu

7.     Česká moderna

8.     Ženské vzdělávání a vývoj českého ženského hnutí do počátku republiky

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (16.09.2015)

Primární literatura:

 

Básnické spisy E. Pechové-Krásnohorské. 4 sv. (Praha: J. Otto, 1920-1925)

Výbor z díla I. Básně a libreta (ed. Zdeněk Pešat, Praha: SNKLHU, 1956)

Výbor z díla II. Studie, kritiky a paměti (ed. Zdeněk Pešat, Praha: SNKLHU, 1956)

 

 

Vzpomínky

Vzpomínky na Annu Sázavskou (Praha: Politika, 1925)

Co přinesla léta I, II. (ed. Ferdinand Strejček, Praha: Vaněk & Votava, 1928)

Literární konfese (ed. Ferdinand Strejček, Praha: Jihočeské nakladatelství Bratří Římsové v Blatné za spolupráce Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen a spolku Minerva, 1947)

Ze vzpomínek Elišky Krásnohorské (usp. a dosl. Karel Krejčí, Praha: Československý spisovatel, 1950)

 

Dopisy:

Eliška Krásnohorská a Bedřich Smetana vzájemná korespondence. Uspořádal Mirko Očadlík (Praha: Topič, 1940)

Karolina Světlá: Z literárního soukromí II, Vybrané spisy Karoliny Světlé, sv. 8 (ed. J. Špičák, Praha: SNKLHU, 1959)

 

 

Vybraná sekundární literatura  

 

 

Československé studentky let 1890-1930. Almanach na oslavu čtyřicátého výročí založení ženského studia Eliškou Krásnohorskou, redakcí Albíny Honzákové (Praha: Ženská národní rada a spolek Minerva, 1930)

Arne Novák: Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo (Praha: František Borový, 1938) →in A. N.: Česká literatura a národní tradice (Brno: Blok, 1995, s. 341-423)

Mirko Očadlík: Hubička, kritické vydání libreta (Praha: Společnost Bedřicha Smetany, Vesmír, 1942)

Eliška Krásnohorská. K stému výročí narození. 57. ročenka dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, Pavla Antošová. (ed.) (Brno: Pokorný, 1947) 

Mirko Očadlík: Eliška Krásnohorská, in M. O.: Smetanovi libretisté (Praha: Melantrich, 1948)

Přemysl Pražák: Smetanovy zpěvohry, sv. 3, sv. 4 (Praha: Za svobodu, 1948)

Anna Kellnerová: Mickiewiczův Pan Tadeáš a Eliška Krásnohorská, in Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi (Ant. Grund, An. Kellner a Jos. Kurz eds., Brno: Seminář pro slovanskou filologii při filosofické fakultě Masarykovy university nákladem Komenia v Brně, 1948)

Milan Malý: Eliška Krásnohorská libretistka B. Smetany, disertační práce, KU Praha 1950. 

Hana Jechová: Překlady z Mickiewicze a Eliška Krásnohorská, Slavia 25, 1956, č.1, 20.5., s. 37-56.

Zdeněk Pešat: Předmluva,  in Eliška Krásnohorská: Výbor z díla I (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956, s. 5-19)

Ludevít Procházka:  Slavná minulost české hudby (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958)

Zdeněk Vokurka:  Ještě k vavřínům Smetanovy Hubičky. [Netištěný dopis Bedřicha Smetany], Opus musicum 2, 1970, č. 7, s. 198-203

M. Suchá, M. Ulčová:  Plzeňské počátky libretistické spolupráce Elišky Krásnohorské s Bedřichem Smetanou, in Bedřich Smetana, Plzeň 1840-1843 (ed. Miloslav Bělohlávek,Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1974, s. 97-118)

Jaroslava Janáčková: Spor o ženskou sílu (Před padesáti lety zemřela Eliška Krásnohorská), Český jazyk a literatura 27, 1976/1977, č. 4, prosinec 1976, s. 180-182

Václav Holzknecht: Bedřich Smetana. Život a dílo (Praha: Panton1979/1984)

Drahomíra Vlašínová: Eliška Krásnohorská (Praha: Melantrich, 1987)

Rudolf Pečman: Pojetí Richarda Wagnera u Otokara Hostinského a Františka Pivody, Richard Wagner-Natinalkulturen-Zeitgeschichte. Colloquium, 2.-4. 10. 1995, Brno (ed. Petr Macek, Brno: Masarykova Univerzita, 1996)

Marie Bahenská: Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století (Praha: Slon/Libri, 2005)

Marta Ottlová: Bedřich Smetana a Richard Wagner. Malá úvaha na staré téma, in Richard Wagner a česká kultura (ed. P. Petráněk, Praha: Národní divadlo, 2005, s. 221-258)

Libuše Heczková: Píšící Minervy. Kapitoly z dějin české literární kritiky (Praha: FF UK, 2010)

Eva Kalivodová: Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury (Praha: Karolinum, 2010)

Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová: Iluze spásy, České feministické myšlení 19. a 20. století (České Budějovice: Veduta 2012)

 

Slovníková hesla

Krásnohorská, Eliška, Pazdírkův hudební slovník naučný, II. Část osobní, sv. první A-K (red. Gr. Černušák, Vl. Helfert, Brno: Pazdírek, 1937, s. 575)

*[=Bohumír Štědroň]: Krásnohorská, Eliška, Československý hudební slovník osobností a institucí, díl I., (ed. Gracián Černušák, Vladimír Helfert, Praha: Státní hudební vydavatelství 1963, s. 737)

zp [=Zdeněk Pešat]: Eliška Krásnohorská, Lexikon české literatury (vedoucí redaktor Vladimír Forst, Praha: Academia, 1993, s. 939-944)

jf [=Jiří Fukač]: Deklamace, Slovník české hudební kultury (ed. Jiří Fukač, Jiří Vysloužil, Praha: Supraphon 1997, s. 144-146)

lk [= Lenka Kusáková]: Eliška Krásnohorská, Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století (ed. Jitka Ludvová, Praha: Divadelní ústav-Academia,  2006, s. 280-283)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK