PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literatura práce (Sociologie literatury) - ABO100609
Anglický název: Literature and Work (The problems of Sociology of Literature)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (09.02.2015)

 

 

 

 

Anotace

Práce byla pro člověka19. a20. století  jedním z nejdůležitějších  identifikačních projevů.  Jako taková nutně pronikala do literatury a to nejen tématicky.  Seminář se bude zabývat několika okruhy a problémy, které tématem souvisí.  Zároveň se seminář bude zabývat  teoretickými otázky, které lze podřadit k širkému pojmu sociologie literatury.

 

Témata

1.       Píle-Práce

         Božena Němcová: Babička, Baruška

         Žofie Podlipská: Lidské včely

2.       Realismus? Kritický realismus? Etický realismus? E .Beecher Stove: Chaloupka strýčka Toma. Eliška      Krásnohorská a Leandr Čech o Karolině Světlé. 

3.       John Ruskin. Práce a estetika.

4.       Dělník, dělnice.  Továrna.  Emile Zola: Práce, Vilém Mrštík Santa Lucia,

5.       S.K. Neumann: Nové zpěvy. W. Whitman: Stébla trávy.  Civilizace.

6.       Třída, gender a práce.  Marie Majerová: Siréna.  A.M. Tilschová: Haldy.

7.       Karek Čapek a idea práce.

8.       Joseph Conrad: Srdce temnoty.  Temnota evropské minulosti. Postkolonialismus. 

 

 

Literatura:

Kitts, Thomas: Literature and Work, Longman 2011.

Ford, Richard: Blue Collar, White Collar, No Collar,  2011.

Appiah, Kwame Anthony: Race. In Critical Terms for Literary study, Frank Lentricchia, Thomnas McLaughlin (eds.), Chicago 1995. 274-287.

Daniel T. O´Hara: Class. In Critical Terms for Literary study, Frank Lentricchia, Thomnas McLaughlin (eds.), Chicago 1995, s. 406-428.

Lukacs, György: Umění jako sebepoznání lidstva. Praha 1976

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK