Czech for Pre-Intermediate Students - ABO100603
Anglický název: Czech for Pre-Intermediate Students
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.ff.cuni.cz/FF-1079.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.7 Less Widely Taught Languages
Je prerekvizitou pro: ABO200603
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (03.02.2023)
Kurz je pro studenty na úrovni A2. Měli by umět mluvit o sobě, popsat lidi ze svého okolí a rodiny (základní údaje, práce, volný čas, plány), umějí časové údaje, objednat si v restauraci, popsat místo, kde bydlí, a zvládnou situaci u doktora).

It is open to students from the FACULTY OF ARTS only due to limited capacity.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (03.02.2023)

V kurzu si studenti upevní svoje znalosti a rozšíří o další témata, např. technika a komuniakce, oblečení, počasí, hypotetické situace, problémy a rady.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (08.02.2022)

Pravidelná účast, zvládnutí probrané látky a plnění zadaných povinností, úspěšné závěrečného testu.

Docházka je povinná, čtyři absence jsou povolené.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (03.02.2023)

Holá, L.: Česky krok za krokem 1. Praha: Akropolis, 2016.


Lekce 13 - 24 (selektivně na základě konkrétního kurzu).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (03.02.2023)

Úspěšné absolvování kurzu Czech for Advanced Beginners nebo složení rozřazovacího testu na odpovídající úrovni.

The course is open to students from the FACULTY OF ARTS only due to limited capacity.