PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Příprava a vydání e-knihy - ABO100573
Anglický název: E-Books - Preparing and Publishing
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vladimír Pistorius
Vyučující: RNDr. Vladimír Pistorius
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (04.01.2019)

Student prokáže zvládnutí látky samostatným vytvořením profesionální e-knihy ve formátu EPUB z wordovského rukopisu podle zadání vyučujícího

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (06.01.2016)

·      Různé formáty e-knih (zejména EPUB. MOBI, a PDF), jejich výhody a oblast užití

·      Právní náležitosti vydání e-knihy

·      ISBN a e-knihy

·      Ekonomika e-knih (honorářové zvyklosti, distribuce, cena převedení textového souboru do formátu EPUB)

·      Vytváření e-knih: dnešní situace a předpokládaný vývoj

·      Textové a obrazové podklady pro vytvoření e-knihy

·      Struktura souborů ve formátu EPUB

·      Základy jazyka HTML/XHTML (záhlaví, tagy, pozadí, vyznačování textu, odstavce, obrázky, tabulky, hypertextové odkazy, seznamy, styly, jednotky, znaky)

·      Kaskádové formátování dokumentů v jazyce HTML/XHTML

·      Programová čtečka Adobe Digital Editions a Mobipocket Reader

·      Editor e-knih SIGIL firmy Google a jeho užití

·      Užití fontů v e-knihách a jeho právní aspekty

·      Užití stylů v souborech EPUB, šablony

·      Hypertextové odkazy a poznámky

·      Vkládání obrázků

·      Fragmentace textu na dílčí soubory a vytvoření obsahu

·      Metadata a jejich zadání v souborech EPUB

·      Standardní kontrola výsledného kódu

·      Transformace e-knih ve formátu EPUB do formátu MOBI

·      Příprava wordovského dokumentu pro jeho zpracování v programu SIGIL

·      Transformace PDF do vhodného formátu pro zpracování programem SIGIL

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK