PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let - ABO100549
Anglický název: Interpretation of Selected Works of Czech Poetry of 1930s
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tereza Jelínková
Vyučující: PhDr. Tereza Jelínková
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tereza Jelínková (21.09.2019)
Kurz je pedagogicky koncipovaný jako dílna, zaměřená na detailní práci s malým počtem vybraných textů (bude se jednat o básnické texty Halasovy, Holanovy, Reynkovy, Horovy a Nezvalovy).
Naše interpretační úsilí bude současně zohledňovat tři základní perspektivy, v nichž se báseň jako umělecký jazykový útvar ukazuje. Báseň jako OBRAZ: Budeme vycházet z představy básnického textu jako sakrálního prostoru, v němž se ztvárňuje náš vztah k realitě. Navazujeme na koncept „světa zobrazeného textem“, který přináší literární antropologie Wolfganga Isera, a na Chalupeckého pojetí „bezpříkladné reality“. Báseň jako VĚC: Druhá perspektiva ukazuje básnický text v jeho materialitě. Jazyková forma se stává svébytně existujícím „tvarem“. Báseň jako ROZHOVOR: Neméně důležité pro nás bude zohlednit specifičnost komunikační situace, v níž se interpretace děje. Vedle hermeneutiky se pokusíme praktikovat „erotiku umění“ (Susan Sontagová).
Každému textu budou věnovány dva semináře. Příprava na jednotlivé semináře bude zahrnovat vždy krátké písemné zpracování zadaných otázek (pracovní list).
Podmínky získání atestace zahrnují aktivní účast na nejméně 8 seminářích a domácí přípravu (kompletní zpracování 5 pracovních listů dle výběru studenta).


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK