PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z poetiky díla Jana Zahradníčka - ABO100547
Anglický název: Chapters from the Poetry of Jan Zahradníček
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (09.02.2015)

Název kurzu:

Kapitoly z poetiky díla Jana Zahradníčka

Charakteristika kurzu:

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat klíčové části básnického díla Jana Zahradníčka v souvislosti s genezí a proměnami této poezie a v důsledném vztahu k dobovému básnickému a kulturnímu kontextu, ke kritickému přijetí a pozdější literárněhistorické reflexi.

 

Podmínky pro získání atestace

Aktivní účast v semináři, průběžné vypracovávání zadaných úkolů.

 

Požadované vstupní znalosti

Seminář je určen pro studenty bakalářského studia.

 

Tematické okruhy:

1)      Jan Zahradníček, osobnost dílo, souvislosti…

2)      Juvenilie, Pokušení smrti, Návrat

3)      Jeřáby a Žíznivé léto

4)      Pozdravení slunci a Korouhve

5)      Oslice Balaamova a jiné eseje

6)      Stará země

7)      Rouška Veroničina

8)      La Saletta

9)      Znamení moci

10)  Dům Strach a Čtyři léta

 

Základní literatura:

Jan Zahradníček: Knihy básní (eds. J. Bednářová a M. Trávníček, NLN, Praha 2001)

Dílo Jana Zahradníčka (Československý spisovatel, 1991-1995, 3 sv., eds. M. Trávníček a R. Zejda)

Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995.

Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.

Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál (V. Papoušek a kol., Academia, Praha 2014)

 

Vybraná doporučená literatura:

Bibliografie: M. T. (Mojmír Trávníček): Bibliografie Jana Zahradníčka, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1985, č. 3/4; R. Zejda: Bibliografie, in R. Z., Byl básníkem! (2004).
Knižně: Z. Kalista: Vzpomínání na Jana Zahradníčka (Mnichov 1988); R. Zejda: Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka (2004, obsahuje bibliografii); Víra a výraz (sborník, 2005, eds. T. Kubíček, J. Wiendl).
Recenze: Pokušení smrti: F. X. Šalda, ŠZáp 4, 1931/32, s. 308 * Návrat: P. Fraenkl, Naše doba 39, 1931/32, s. 638; J. Hora, LN 1932, č. 8 * Jeřáby: B. Fučík, Rozhledy 1933, s. 121; F. X. Šalda, ŠZáp 6, 1933/34. s. 28 * Žíznivé léto: J. Strakoš, Akord 1935, s. 44; B. Václavek, Index 1935, s. 112; F. X. Šalda, ŠZáp 8, 1935/36, s. 22 * Pozdravení slunci: M. Dvořák, Akord 1938, s. 42; B. Polan, KM 1938, s. 88 * Oslice Balaamova: R. Č. (R. Černý), Akord 7, 1939/40, s. 263 * Korouhve: M. Dvořák, Akord 8, 1940/41, s. 134; B. Polan, KM 1941, s. 238 * Žalm roku dvaačtyřicátého: B. Polan, KM 1946, s. 27; M. Dvořák, Akord 12, 1945/46, s. 107 * Stará země: M. Dvořák, Akord 12, 1945/46, s. 359; B. Polan, KM 1947, s. 187 * Svatý Václav: B. Polan, KM 1947, s. 282; M. Dvořák, Akord 13, 1946/47, s. 381 * La Saletta: M. Dvořák, Vyšehrad 3, 1947/48, s. 69; B. Polan, KM 1948, s. 90 * Rouška Veroničnina: P. Den, Proměny (New York) 1969, č. 2 * Čtyři léta: P. Baker, Proměny (New York) 1970, č. 2 * Dům strach: A. Kratochvil, Národní politika (Mnichov) 1982, č. 5; A. Opasek, Nový život (Řím)1982, č. 9/10 * Znamení moci: M. Exner, Tvar 1991, č. 25; J. Trávníček, Tvar 1991, č. 27 * Dílo 1: M. Exner, Tvar 1992, č. 29; J. Med, LitN 1992, č. 41; V. Binar, NK 1992, č. 13 * Dílo 2: J. Med, LitN 1993, č. 32; L. Sedláková, ČD 5. 6. 1993 * Dílo 3: J. Wiendl, NK 1995, č. 44; J. Med, LitN 1996, č. 10; I. Harák, Akord 1997, č. 2 * Knihy básní: M. Kosák, LitN 2001, č. 48; M. Bauer, Tvar 2002, č. 3 * Není dálky: P. Komenda, ČL 2003, č. 6 * Mezi nás prostřena noc: K. Příkrylová, Tvar 2009, č. 9; H. Svanovská, LitN 2009, č. 19; V. Závodský, Duha 2009, č. 3; J. Zizler, Souvislosti 2009, č. 4; J. Wiendl, Svět literatury 2010, č. 41.
Polemiky okolo postavení Jana Zahradníčka v poválečné literatuře: V. Běhounek, Kulturní politika 1, 1945/46, č. 8, 12 a 21; F. Pilař, Tvorba 1945, s. 255; J. Taufer, Tvorba 1946, s. 62; R. Černý, Vyšehrad 1946, č. 11; M. Dvořák, Akord 12, 1945/46, s. 234; T. Vodička, Akord 13, 1946/47, s. 177.
Studie a články: V. Renč: Poezie Jana Zahradníčka, Akord 1932, s. 131 a 160; M. Dvořák: Dílo Jana Zahradníčka, Listy pro umění a kritiku 1935, č. 15, s. 451; P. Fraenkl: Jan Zahradníček a jeho cesta k Bohu, Listy pro umění a kritiku 1937, s. 471; O. Králík: Zahradníčkovy Korouhve a válečná cenzura, Akord 12, 1945/46, s. 185, též in Osvobozená slova (1995); M. Dvořák: Rozjímání o dnešní poezii, Akord 14, 1947/48, s. 82; Proces s klerofašistickou odnoží tzv. "zelené internacionály" v Brně, RP 5. 7. 1952; J. Brabec: Návrat Jana Zahradníčka, LitN 1967, č. 17; M. Dvořák: K životopisu Jana Zahradníčka, Student 1968, č. 18, 19, 21; Z. Kalista: Barokní prvek v naší nové poezii, Arch 1969, č. 4; J. Benáček: Zahradníčkovy Výzvy, Studie (Řím) 1969, č. 4; B. Fučík in Sborník pětadvacíti (1969), též in Píseň o zemi (1994); B. Fučík: Sedmero zastavení (Mnichov 1981), též in Čtrnáctero zastavení (1992); B. Fučík: Básnická výzva, Rozmluvy (Londýn) 1983, č. 1 (1983); J. Benáček: Jan Zahradníček - Dům strach, Studie (Řím) 1987, č. 1; J. Med in Slovník básnických knih (1990); B. Fučík: doslov, in Znamení moci (1990), též in Píseň o zemi (1994); A. Kratochvíl: Žaluji 2 (Haarlem 1975; 1990, zde mj. dokumentace Zahradníčkova soudního procesu); T. Mazáč: Profil Jana Zahradníčka, Proglas 1990, č. 5-6 (zde též bibliografie, zpracoval R. Zejda); Z. Kožmín: Zahradníčkův básnický vesmír, List pro literaturu 1990, č. 6, též in Studie a kritiky (1995); Z. Rotrekl in Skrytá tvář české literatury (1991); J. Trávníček: Zahradníčkovo to, co se "nic" nazývá, Tvar 1991, č. 27; J. Med: Jan Zahradníček, La Saletta, ČL 1992, č. 5, též in Spisovatelé ve stínu (1995); M. Červenka: Souborná edice Zahradníčkových sbírek (textologická analýza), KS 1993, č. 3; B. Fučík in Píseň o zemi (1994), též in Setkávání a míjení (1995, zde mj. Historie jednoho překladu - o podílu Jana Zahradníčka na překladu Božské komedie); J. Bednářová: Nad Zahradníčkovými Korouhvemi a Reynkovou Pietou, ČL 1995, č. 4; M. Exner: Kříž a poezie - nad sebranými spisy Jana Zahradníčka, Host 1996, č. 1; J. Trávníček in Poezie poslední možnosti (1996); M. Zelinský: Básně z bezčasí - nad La Salettou a Znamením moci Jana Zahradníčka, Tvar 1997, č. 14; J. Wiendl: Rané básnické sbírky Jana Zahradníčka, ČL 1997, č. 3; J. Med: Zahradníčkova La Saletta - znamení doby, Proglas 1998, č. 2, příl. Literární příloha, č. 1, též in sb. Rok 1947 (1998); J. Wiendl: Kontury básnického světa Zahradníčkových Jeřábů, ČL 1999, č. 2; J. Wiendl: Krajina, člověk, víra - ideologický aspekt v Zahradníčkově poezii 2. poloviny třicátých let, ČL 2000, č. 5; A. Pajaková: Zahradníček a Polsko, ČL 2000, č. 5; M. Trávníček in Sdílet věčné (2002); Z. Dvořáková in Navzdory nenávisti a mstě (2002); M. Jareš: Knihovraždy: Jan Zahradníček, Znamení moci, Tvar 2003, č. 2; T. Pavlíček, Dopisy Jana Zahradníčka Janu Čepovi z let 1942-1946, ČL 2004, č. 1; R. Preisner in Když myslím na Evropu, sv. 2 (2004); J. Hanuš: Drama dějin v díle Jana Zahradníčka, Teologie & společnost 2005, speciální číslo; J. Hrdlička: Spálený kostel. Vzpomínka na Jana Zahradníčka, Revue Politika 2005, č. 2; T. Kubíček: Literární medailonek, Duha 2005, č. 1; J. Med: Poetika apelu, Host 2005, č. 8, též in sb. Víra a výraz, 2005; L. Mareček: Zahradníčka přiblíží také dosud neznámé eseje, MFD 13. 10. 2005; V. Broučková, Reflexe vězení v díle Jana Zahradníčka a Františka Daniela Mertha, ČL 2007, č. 1; L. Koryntová, Překladatel Jan Zahradníček, Plav 2007, č. 9; J. Med: Slova, která neměla být vyřčena, Katolický týdeník 2008, č. 38, příloha Perspektivy č. 19; J. Urbanec: Apokalypsa moci, LitN 2008, č. 45;M. Doležal: Ledňáček jménem Zahradníček, Respekt 2009, č. 20; I. Málková: Nerealizovaný výbor z poezie Jana Zahradníčka, ČL 2009, č. 5; (čtk): Před půl stoletím zemřel básník Jan Zahradníček, Havlíčkobrodský deník 7. 10. 2010; M. Doležal: Zprůsvitňování bolesti. Padesát let od smrti Jana Zahradníčka, Katolický týdeník 2010, č. 40; M. Kovářík - J. Paulas: Svého básníka si musí každý najít sám, Katolický týdeník 2010, č. 33; L. Mareček: Veliký básník má 105. výročí, MFD 16. 1. 2010; J. Mlejnek: V zemi pana Nikoho. Dva středoevropští básníci tváří v tvář totalitě, Kontexty 2010, č. 2; R. Sak: Když v létě mrazilo... aneb proces s katolickými intelektuály, Katolický týdeník 2010, č. 1; R. Gális: Udělal křížek dětem, políbil mě a odvedli ho..., Havlíčkobrodský deník 16. 11. 2011; Jana Davidová Glogarová: "Literární kapitalističtí zaprodanci". Soudní proces s katolickými intelektuály, Dějiny a současnost 2012. č. 4; M. Doležal: Marie a Jan Zahradníčkovi, LidN - 101 pohnuté osudy 2012, č. 2, samostatně prodejná příloha Lidových novin; V. Kuchtová, Otisky spisovatelů: Jan Zahradníček, Tvar 2012, č. 4.
Nekrology: an. (A. Kratochvil), Archa (Mnichov) 3 (35), 1960/63, č. 3; J. Čep, Nový život (Řím) 1961, č. 3.
Katalogy výstav: Jan Zahradníček (1905-1960). Bývalo u mně zotvíráno, Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad 2005, autoři T. Kubíček a J. Wiendl.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: V. Čiháková, 1998).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK