PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diblík, Paleček a ještě někdo (humoristické časopisy 19. století) - ABO100455
Anglický název: Diblík, Paleček and Someone Else: Humorous Journals of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (16.09.2013)

Cílem semináře je příprava dvoudílné komentované knižní antologie humoru v českých literárních časopisech 19. a počátku 20. století, která vyjde v roce 2015 v rámci PRVOUK 09 a jejímiž spoluautory budou i studenti semináře. Do práce na přípravě knihy se zapojí jak noví studenti, tak ti, studenti, kteří v něm pracovali již v minulém semestru.
Noví studenti by měli především prostudovat vybraný časopis a literaturu o něm a vybrat z něj charakteristické ukázky podle pokynů. V závěru semestru by měli časopis stručně představit svým kolegům. Studenti, kteří se na přípravě antologie budou podílet druhým rokem, by měli vytvořit definitivní autorské heslo vybraného časopisu a navrhnout zdůvodněný výběr ukázek.
Vzhledem k charakteru práce nebude seminář probíhat každý týden, důraz bude na samostatné práci a konzultacích a po úvodních dvou týdnech (výběr materiálu, rozvržená práce) se studenti budou s vyučujícím scházet fakultativně, podle potřeby. V posledních čtyřech týdnech semestru se potom všichni budeme scházet ke společné prezentaci výsledků.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (16.09.2013)

Nově se zapojivší studenti: Shromáždění materiálu, v závěru semestru pak stručné představení vybraného časopisu.

Studenti pokračující ve druhém semestru: Vytvoření písemného medailonu vybraného časopisu a jeho prezentace v semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK