PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mikrokosmy - symbolická literární topografie - ABO100293
Anglický název: Microcosms: Symbolic Literary Topography
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.08.2010)

Seminář se soustředí na analýzu "literárních mikrokosmů" převážně ve středoevropské literatuře. Literární topologií se budeme zabývat ve dvou kontextech. Literárně komparatistický se zaměří na analýzu specifických toposů středoevropské literatury (ztracené krajiny malých národů, prostory exilu a vyhnanství, apod) a současně na analýzu dílčích fikčních toposů (toposy intimity, hranice, apod.) Druhá, kulturně antropologická perspektiva bude vnímat krajinu jako text, který se stává určitým referenčním rámcem, na základě něhož dochází ke konstruování různých "imaginárních společenství" a kulturních identit.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.08.2010)

Základní literatura:

Joseph Roth: Pochod Radeckého

Claudio Magris: Dunaj, Mikrokosmy

Predrag Matvejević: Breviář Středomoří

Czesław Miłosz: Údolí Issy

Tadeusz Konwicki: Bohyň

Witold Gombrowicz: Trans-Atlantik

Dragan Velikić: Astrachán

Paweł Huelle: Davídek Weiser

László Darvasi: Legenda o kejklířích se slzami

Bruno Schulz: Skořicové krámy

Jaroslav Durych: Boží duha

Sándor Márami: Zpověď

Odborná literatura:

SCHAMA, Simon: Krajina a paměť. Praha: Argo, Dokořán, 2007.

CÍLEK, Václav: Krajina z druhé strany. Poznámky ke Knize závojů a čar. Malovaný kraj Břeclav, 2009.

CÍLEK, Václav: Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2007.

WHITE, Hayden: Tropika diskursu. Kulturně-kritické eseje. Praha: Karolinum, 2010.

DAVIES, Norman, MOORHOUSE, Roger: Mikrokosmos. Portrét jednoho středoevropského města. Praha: BBart, 2006.

BACHELARD, Gaston: Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009.

HÁJEK, Pavel: Česká krajina a baroko. Praha: Malá Skála, 2003.

HÁJEK, Pavel: Jde pevně kupředu naše zem. Krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989. Praha: Malá Skála, 2008.

KROUTVOR, Josef: Klobouk, kniha a hůl. Studie "kráčející postavy" v krajině. Praha: Pulchra, 2009.

HODROVÁ, Daniela a kol: Poetika míst. Jinočany: H&H, 1997.

TODOROV, Tzvetan. V mezní situaci. Praha: Mladá fronta, 2000.

ATZE, Marcel: Středoevropští spisovatelé v exilu. Brno 2000.

PANOFSKY, Erwin. Ikonographie und Ikonologie. Köln: Dumont, 2006.

HRBATA, Zdeněk. Romantismus a romantismy. Jinočany: H&H, 2005.

Sborník Tvář naší země - krajina domova. Praha: Studio JB, 2001.

ZEMÁNEK, Jiří (ed.): Divočina - příroda, duše, jazyk. Praha: Kant, 2003.

LIPUS, Radovan: Scénologie Ostravy. Praha: Kant, 2006.

Kultura a místo. Studie z komparatistiky. Praha: FF UK, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.08.2010)

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.08.2010)

Tematické okruhy:

1) symbolické topologie: střet a průniky symbolických krajin (habsburská, barokní, nacionální) a jejich uměleckých reprezentací

2) nostalgické krajiny dětství

3) ztracené krajiny "malých" vlastí a národů, krajina vyhnání a vystěhování

4) "Heimweh": psanci a vyhnanci, zaniklé kulturní prostory střední Evropy (polské Kresy, Kosovo, polská Litva, židovská Halič)

5) toposy exilu - proměny domova, obraz hranice, ztraceného světa

6) topografie domova a vlasti ve vzájemné komparaci, významná symbolická místa v krajině, výtvarném umění, literatuře, v hudbě, divadle a ve filmu (prostor hranice, střed Evropy, sídlo dynastie, poutní místo, prohraná bitva aj.)

7) k symbolické topografii národních kultur, komparace výrazných toposů (romantická ruina, venkovská idyla, hory) i konrétních emblematických krajin (Tatry, Sudety, Kresy, Vídeň, Dunaj, pusta aj.)

8) topologie města, vesnice a veřejných prostor ve vzájemné komparaci: hospoda, divadlo, šlechtické sídlo, vesnice, kostel, hřbitov, ulice, náměstí, náves, vězení, kasárna atd.

9) topologie bytu: topografie intimity v literatuře, filmu atd. - postel, spíž, obývací pokoj, půda, sklep, chodba, dětský pokoj, skrýš

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK