PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Paměť, zapomínání a (n)ostalgie ve středoevropské literatuře - ABO100292
Anglický název: Memory, Forgetting, and (N)ostalgia in Central European Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.08.2010)

Kurz se zaměřuje na téma a obrazy paměti ve středoevropské literatuře. Hlavní perspektivou nebude analýza historického vyprávění ale pokus o literárně antropologickou analýzu literatury jako média, jež vědomě (re/de)konstruuje paměť - historickou, politickou, kulturní, osobní. Zaměříme se analýzu těchto vzpomínkových figur. Rámec poskytne středoevropská literatura. Často se píše o tom, že právě středoevropská kultura je stigmatizována dějinami - jak se tedy pod jhem dějin vzpomíná? Jaké jsou literární mechanismy vzpomínání? Nutí "dějinné trauma malých národu" k (ne)vědomému zapomínání či destrukci paměti? Dílčím tématem bude nostalgie - dědictví "habsburského mýtu" a současně konstruování "osobních" vzpomínkových figur. V souvislosti s (n)ostalgií se dostaneme rovněž k analýze vizuálních reprezentací (reklama, film,?).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.08.2010)

Základní literatura:

W.G.Sebald: Vystěhovalci, Austerlitz

Tadeusz Konwicki: Malá apokalypsa

Andrzej Szsypiorski: Počátek

Mariusz Szczygieł: Gottland

Stefan Chwin: Haneman, Dolina radosti

Péter Esterházy: Malá maďarská pornografie

Péter Nádas: Kniha pamětí

Marisa Madieriová: Vodově zelená

Thomas Brussig: Na kratším konci ulice, Hrdinové jako my

Bohuslav Vaněk-Úvalský: Brambora byla pomeranč mého dětství

Adam Michnik: Sokratův stín

Milan Kundera: Žert, Nesnesitelná lehkost bytí

Daniela Hodrová: Trýznivé město

Bohumil Hrabal: Kouzelná flétna, Obsluhoval jsem anglického krále

GOMBROWICZ, Witold. Vzpomínky na Polsko. Olomouc. Periplum, 2001.

ČERNÝ, Václav. Paměti. Brno: Atlantis, 1992.

Odborná literatura:

ANDERSON, Benedict: Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.

TRÁVNÍČEK, Jiří (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2010.

KROUTVOR, Jiří: Potíže s dějinami. Praha 1990.

ASSMANN, Jan. Kultura a paměť, Praha: Prostor, 2001.

MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Praha: Triáda, 2001.

NAUMANN, Friedrich. Mitteleuropa. Berlin: Reimer, 1915.

SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. Brno : Barrister & Principal , 2000.

VAŠÍČEK, Zdeněk. Obrazy minulosti, Praha: Prostor, 1996.

MACURA, Vladimír. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008.

MACURA, Vladimír. Znamení zrodu, Praha: H&H ,1995.

MILOSZ, Czeslaw.Rodná Evropa.Olomouc: Votobia, 1997.

MILOSZ, Czeslaw. Traktáty a přednášky ve verších. Olomouc: Votobia ,1999.

MILOCZ, Czeslaw. Saliga a jiné eseje. Brno: Barrister a Principal, 2004.

RÁKOS, Péter. Národní povaha naše a těch druhých. Sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla. Bratislava: Kalligram, 2OO1.

SZÜCS, Jenö. Tri historické regióny Európy. Bratislava: Kalligram, 2001

DRAKULIĆ, Slavenka: Jak jsme přežili komunismus. Praha: NLN, 2006.

HAVEL, Václav. Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny, 1990.

HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Slon, 2001.

HUBATOVÁ-VACKOVÁ Lada; ŘÍHA, Cyril, eds.: Husákovo 3 + 1: Bytová kultura 70. let. Praha: VŠUP, 2007.

PREISNER, Rio. Kritika totalitarismu. Londýn: Rozmluvy, 1984.

PREISNER, Rio. Až na konec Česka.Londýn: Rozmluvy, 1987.

Svědectví 29, 1985, č.74

BAUER, Michal. Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let. Praha, H&H 2003.

MRKLAS,Ladislav a KUNŠTÁT, Daniel (eds.): Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku. Praha: Cevro, 2009.

MOŽNÝ, Ivo: Proč tak snadno ... Některé rodinné důvody sametové revoluce. Sociologický esej. Praha: SLON 1999.

MAYEROVÁ, Francoise: Češi a jejich komunismus. Praha: Argo, 2009.

ŠKÁPÍKOVÁ, Jitka, HOUSER, Jiří: Vzpomínáte? Tak takoví jsme byli: 70. léta. Praha: XYZ, 2009.

DUDEK, Oldřich: Hořký smích totality. Čítanka pro Husákovy děti. Polart, 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.08.2010)

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.08.2010)

Tematické okruhy:

1) Kultura a paměť, vzpomínkové figury a metafory paměti ve středoevropské literatuře

2) Mýtus a mytizace jako transfigurace reality (Macura, Magris)

3) Literatura jako médium "politické" a "národní" paměti, politizování kultury, angažovaný spisovatel (Havel, Kundera, Michnik, Konrád,?)

4) Habsburský mýtus a nostalgická vzpomínka - obrazy rozpadu

5) Svět včerejška: dětství jako vzpomínková figura, sen o minulém čase a ztraceném domově, stesk po ztraceném ráji obrazy dětství (Schulz, Marai, Esterházy, Hrabal)

6) Téma o obrazy zapomínání a zapomnění v středoevropské literatuře 2.pol.20.století (Chwin, Sebald, Kundera, Milosz,?)

7) Literární žánr "pamětí"

8) Rozpad komunismu v literárních a filmových reprezentacích, reinterpretace minulosti, "nová" postkomunistická situace

9) Literární a mediální emblémy postkomunismu: pokus o komparaci; literární události devadesátých let?

10) Fenomén "ostalgie" ve středoevropských literaturách

11) Loci comunes kolektivní paměti a jejich architektonické a literární reprezentace: síně paměti (muzea, národní divadla, ?)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK