PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Modernistky. Spisovatelky na přelomu 19. a 20. století - ABO100276
Anglický název: Female Modernists. Female Writers at the Turn of the 19th and 20th Centuries
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2012)

Seminář sleduje tvorbu spisovatelek v literárněhistorickém kontextu českého modernismu, bude se zabývat některými teoretickými a sociálními problémy, které se dotýkají tvorby těchto spisovatelek, jako např, otázka realismu, dekadence, ornamentu, tradice a nebo ze zcela jiného pohledu potratu. Součástí semináře se nastoluje poblém žnského psaí, kulturní kategorie gender. Také se soustředí na dobovou recepci.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2012)

Literatura:
Dějiny Nové moderny. Vl. Papoušek a kol. Praha 2009.
Lada Hubatová-Vacková: Ornament.
Michal Topor: Luisa Ziková.
Růžena Grebeníčková: Tělo a tělesnost v českém novověkém myšlení.
Gilles Deleuze:Venuše v kožichu.
Mira Jehlen: Gender
Judith Butler: Desire
Marcin Filipowicz: Roditelky\národů
Libuše Heczková: Píšící Minervy
Jan Matonoha: Psaní vně logocentrismu.
Tim Anderson Modernism.
Rita Felski:  Gender of Modernism.Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2012)

Podrobný sylabus:

I.    Co je to ženské psaní? Kategorie gender v literární historii.
II.    Ornament, Co je to ornament, Eduard Klas a Povídky o ničem.
III.    Dekadence. Luisa Ziková.
IV.    Otázka realismu vůbec. Dršar Terézy Novákové. Ibsen v Čechách
V.    Hudebnost  literatuře.Wagnerismus Terézy Novákové. Výkřiky a vzdechy.
VI.    Růžena Svobodová.  Černí myslivci.  Tradice Boženy Němcové a secese.
VII.    Staří mládenci a Pán Božena Viková Kunětická.
VIII.    Růžena \Jesenská  Mimo život. Sexualita v literatuře. Sacher Masoch  Venuše v kožichu.
IX.    Rosa Mayreder.  Ke kritice ženskosti.
X.    Český  anarchismus. Marie Majerová a Luisa Landová-Štychová.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2012)

: Seminář je otevřen studentům bakalářského studia se základními znalostmi literární historie, takže vyžauje pouze vůle zabývat se literaturou a schopnost číst anglicky-

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK