PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dcery dekadence - ABO100243
Anglický název: Daughters of Decadence
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (14.10.2013)

Seminář se soustředí k dílům autorek přelomu století v souvislostech modernizace společnosti na přelomu 19. a 20. Století. Je centrální otázkou fenomén dekadence jako fenomén umělecký. Genderová optika spojuje literaturu a otázky ženské identity ženy, a to jak jak identity tvůrčí tak identity sexuální.

1.Co je dekadence?
Problém ženy a dekadence
Sexuální anarchismus
2. Dekadence ruská
Z.G. Minc
L. Zinovjeva-Annibal
3. Dekadence severska
Laura Marholm
Onerva
4. Dekadence americká
Charlotte Perkins Gilmann
Kate Chopin
5. Dekadence polská
Maria Komornicka
6. Dekadence česká
Luisa Ziková
Eduard Klas
Růžena Jesenská
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (14.10.2013)

Literatura:

Otto Urban: Česká společnost 1848-1918, Praha  1982.

Jiří Kořalka: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914, Praha 1996.

Vladimír Papoušek a kol. : Dějiny nové moderny, Praha 2010.

Libuše Heczková:  Píšící Minervy.  Praha 2009.

Libuše Heczková: Chtonické křivky ornamentu, Česká literatura

Libuše Heczková, Alžběta Plívová: Antrologické konstanty, in Heslář české avantagrady (ed. Vojvodík a Wiendl), Praha 2011. 

Martina Pachmanová:  Neznámá území  českého výtvarného umění.   Praha 2006.

Daniel Vojtěch: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Praha 2008.

Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy identity. Praha 2006.

Luboš Merhaut-Otto M. Urban:  Moderní revue, Praha 1995.

Otto M. Urban: V barvách chorobných. Praha 2009.

Urs Heftricht:  Nietsche v Čechách. Praha 1998.

Jiří Karásek ze Lvovic: Vzpomínky. Praha 1994.

Rita Felski:  Gender of Modernism. Cambridge, London 1995.

Elaine Showalter: Sexual Anarchy. London 1990.

Elaine Showalter: Daughters of Decadence. London 1993.

Bram Dijkstra? Evil Sisters. New York 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK