PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století II - ABO100191
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Mgr. Petr Šimák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Kurz se zaměřuje na četbu a interpretaci české literatury 2. pol. 20. století. Nejedná se o souvislý literárně-historický výklad (ač byly vybrány texty, jež by pro dané období mohly být považovány za reprezentativní), ale o interpretace zvolených textů, založené na konfrontaci různých čtenářských kontextů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Na každý seminář přečtení zadaného textu a schopnost zapojit se do následné diskuze.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Tematické okruhy:

Poválečná léta

V. Holan: Rudoarmějci. In: Dokumenty. ed. V. Justl a P. Chalupa. Praha, Paseka 2001 (Spisy V. H.; 6).

J. Kainar: Nové mýty. In: Příběhy, osudy a mýty. Praha, ČS 1987 (Vybrané spisy; 1), s. 341-417.

I. Blatný: Tento večer. In: Verše 1933-1953. Ed. R. Havel. Doslov J. M. Tomeš. Brno, Atlantis 1995, s. 107-176.

J. Kolář: Dny v roce. In: Křestný list - Ódy a variace - Limb a jiné básně - Sedm kantát - Dny v roce - Roky v dnech. Ed. V. Karfík. Praha, Odeon 1992 (Dílo J. K.; 1), s. 251-335.

J. Weil: Život s hvězdou. Doslov J. Grossman. Praha, ELK - Družstvo Dílo 1949.

50. léta

J. Kainar: Český sen. Praha, ČS 1953 (České básně; 127).

J. Zahradníček: Znamení moci. In: Knihy básní. Ed. J. Bednářová a M. Trávníček. Praha, NLN 2001 (Česká knižnice), s. 559-590.

B. Hrabal: Jarmilka. In: Ed. K. Dostál a V. Kadlec. Praha, Pražská imaginace 1992 (Sebrané spisy B. H.; 3). 288 stran.

J. Škvorecký: Konec nylonového věku. [P ps. 1950] Praha, ČS 1967 (Život kolem nás).

J. Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí. 2. rozš. vyd. doslov K. Jadrný. Praha, MF 1994.

60. léta

I. Diviš: Chrlení krve. Praha, MF 1964 (Cesty; 60).

J. Skácel: Hodina mezi psem a vlkem. In: Básně I. Ed. J. Opelík. Brno, Akcent-Blok 1998, s. 111-159.

B. Hrabal: Pábitelé. In: Pábení. Ed. J. Zumrová. Praha, Pražská imaginace 1993 (Sebrané spisy B. H.; 4).

J. Hanč: Sešity a Sešity s poezií. In: Události. Praha, Torst 1995.

J. Topol: Konec masopustu. Praha, Dilia 1968.

70. léta

M. Topinka: Utopír. Praha, MF 1969.

Krysí hnízdo. Praha, MF 1991.

J. Gruša: Modlitba k Janince. Praha, ČS 1994 (České básně).

M. Kundera: Směšné lásky. Brno, Atlantis 1991.

80. léta

I. M. Jirous: Magorovy labutí písně. In: Magorova summa. Ed. M. Machovec. Praha, Torst 1998, s. 309-511.

I. Diviš: Odchod z Čech. In: Tři knihy. Brno, Petrov 1994, s. 29-75.

J. Trefulka: Svedený a opuštěný. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1988.

V. Havel: Pokoušení. In: Hry. Ed. A. Freimanová. Praha, Lidové noviny 1992, s. 373-431. nebo In: Hry. Ed. E. Schormová. Praha, Torst 1999 (Spisy V. H.; 2), s. 761-856.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK