PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Humor a satira v české literatuře 19. a počátku 20. století - ABO100180
Anglický název: Humour and Satire in Czech Literature 19th and the Beginning of 20th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

Cílem semináře je úvodní orientace v materiálu, z něhož vznikne knižní antologie. Spoluautory knihy budou studenti - účastníci semináře. Kniha bude vznikat v průběhu 2-3 semestrů (počítá se s dvoudílnou antologií).
V tomto semestru je úkolem základní materiálový průzkum humoristických časopisů, které vycházely v Čechách v průběhu 19. století a první poloviny 20. století. Vzhledem k charakteru práce bude seminář pravidelně (týdně) probíhat pouze na začátku a na konci semestru. Hlavní důraz bude kladen na samostatnou práci, konzultace a vypracování zprávy o vybraném časopisu podle zadaných kritérií.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

Základní literatura:

Biedermeier v českých zemích (sb., 2004)

Borecký, V.: Teorie komiky (2000)

Horák, J.: Humor, vtip a satira v českých lidových písních (1947)

Jankovič, M., Pytlík, R.: Trn v zrcadle doby (1984)

O české satiře (sb., 1959)

Pynsent, R. B.: Ďáblové, ženy a národ (2008)

Doporučená literatura:

Hospody a pivo v české společnosti (sb., 1997)

Macura, V.: Český sen (1998)

Pytlík, R.: Fenomenologie humoru (2000)

Pytlík, R.: Malá encyklopedie českého humoru (1982)

Strejček, F.: Humorem k zdraví a síle národa (1936)

Strejček, F.: Humorem a ironií k vítězství národa (1937)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

vypracování referátu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

Tematické okruhy:

Individuální, podle zadaného úkolu.

Každý student si vybere humoristický časopis z 19. nebo 20. století a zpracuje jeho obsahovou charakteristiku podle zadaných kritérií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK