PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Divná místa - ABO100146
Anglický název: Strange places
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFV00094
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (11.03.2017)

Vycházkový seminář si klade za cíl seznámit studenty s "jinou" Prahou, s místy, která jsou pro českou kulturu zcela zásadní, avšak do běžných průvodců nebyla zahrnuta a zároveň se soustředit na pěší chůzi a fenomenální vnímání městského organismu. Letošní kurz však překročí hranice hlavního města a zaměří se i na "divná místa" Ostravy a Brna.
V první části kurzu budou studenti seznámeni s teoretickými koncepcemi, které se k danému tématu vztahují (filozofickými, antropologickými, sociologickými, lingvistickými, historickými i z oblasti vizuálních studií)
Druhá část kurzu bude již vycházková, jednotlivé vycházky budou doprovázeny kulturně historickým a teoretickým výkladem, referáty studentů a případně setkáními s vybranými hosty. Součástí kurzu jsou pak dva delší výlety mimo Prahu – do Brna a Ostravy (jízdné bohužel nemůžeme účastníkům uhradit). Nepovinnou součástí a završením kurzu pak bude dvoudenní pěší výlet do Litoměřic.

Od studentů je vyžadována aktivní účast na semináři a příprava referátů na jednotlivá setkání. Výstupem pak budou příspevky na webovou stránku Divná místa (http://divnamista.cz)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
- zájemci do kurzu budou vybíráni na základě MOTIVAČNÍHO DOPISU, který odevzdají na začátku kurzu (na první hodině bude upřesněno) - pokud tedy o své účasti váháte, prosím, nehlašte se
- kurz je vypisován již po třetí, vycházky však budou obměněny - může být tedy navštěvován opakovaně
- seminář je turistický (pohodlné boty podmínkou) + není vždy jasný přesný konec semináře, záleží na rychlosti naší chůze
- součástí kurzu jsou 2 výlety mimo Prahu
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (23.02.2017)

Literatura:

Edice Zmizelá Praha, nakladatelství Paseka.

Edice Slavné stavby Prahy...., nakladatelství Foibos.

Edice Pražské hřbitovy, nakladatelství Libri.

Walter Benjamin: The Arcades Project. Harvard University Press, 1999.

Lukáš Beran - Vladislava Valchářová (eds.): Pražský industrial: Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha: VCPD ČVUT 2005. 

Lucie Česálková - Kateřina Svatoňová: Mezi malbou a šalbou. I/materiální obrazy české modernity. Iluminace. 2011, roč. 23, č. 2, s. 83-101.

Lucie Česálková: Simulátor moderní percepční zkušenosti: petřínské zrcadlové bludiště. Iluminace. 2007, roč. 19, č. 2.

Jiří Pešek: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920. Praha: Scriptorium, 1999.

Petr Vorlík (ed.): Architektura ve službách motorismu. Praha: Fakulta architektury ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2013.

Petr Vorlík: Meziválečné garáže v Čechách / Zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury. Praha: VCPD FA ČVUT 2011. 

Zrození metropole: Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890-1937. Praha: Obecní dům 2004.

http://www.sonicity.cz

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (26.03.2017)

(může dojít ke změnám, které budou včas oznámeny; není-li řečeno jinak, sraz je v 14:10 na FF UK ve 429; časy vycházek budou upřesňovány průběžně)

24.2. - úvodní hodina a zadání motivačních dopisů 

3.3. v 15:00 - vyhodnocení motivačních odpisů, kratší procházka, představení projektu Divných míst + úkol napsat text na Divná místa 

10.3. - možné teoretické přístupy + projekce Vít Janeček: Houba (57 min)

17.3. - Host: Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. - architektonické teoretické přístupy

24.3. - vycházka po Praze I. 

31.3. - 16:00 před branami Emauzského kláštera - Vycházka po Praze- Prázdné domy (host: Petr Zeman: https://prazdnedomy.cz)

7.4. volno / náhrada účast na Týdnu diverzity na veškerých aktivitách Divných míst

10. 4. – 14.4. účast na Týdnu diverzity na veškerých aktivitách Divných míst

21.4. - pravděpodobný odjezd vlakem z Hlavního nádraží v 8:22 na celodenní výlet do Ostravy (hhosté: Iva Málková, Pavel Hruška)

28.4. - pravděpodobný odjezd vlakem z Hlavního nádraží v 9:28 na celodenní výlet do Mostu  okolí (host: Matěj Forejt)

5.5. - vycházka po Praze II.

12.5. - vycházka korytem Botiče (host:Epos 257)

20. 5. - možná návštěva holešoviského Panoramatu a výstavy ve Veletržním paláci

16.–18.6. - pěší výlet do Litoměřic

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK