PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 19. století - ABO100117
Anglický název: Czech Literature of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100049
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Korekvizity : ABO100031
Neslučitelnost : ABO100049
Záměnnost : ABO100047, ABO100053, ABO100205
Je neslučitelnost pro: ABO100049
Je záměnnost pro: ABO100049
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (05.09.2017)

Seminář je koncipován jako přehledový, přičemž základem výkladu bude konflikt mezi dvěma určujícími podobami rodící se české moderní literatury - mezi literaturou sledující romanticky ideální cíle a literaturou naplňující utilitární potřeby vzmáhající se měšťanské společnosti. Tento spor bude ilustrován kontextovým, ideovým, tematickým a motivickým rozborem dobově významných textů, takže seminář poskytne relativně přehledný a ucelený obraz české literatury 19. století. <br>
V zimním semestru bude dominovat analýza romantických východisek české literatury, letní semestr se soustředí na charakteristiku měšťanské literatury (biedermeier, májovci) a na výklad komplikované situace v období od konce 70. do počátku 90. let 19. století, kdy obě tendence dostávají nové impulzy - měšťanská kultura v realismu a romantická kultura v lumírovském novoromantismu. <br>
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (05.09.2017)

a.
Grund, A.: Karel Jaromír Erben (1935)
Kusáková, L.: Krásná próza raného obrození 1, 2 (2003)
Macura, V.: Znamení zrodu (1983, rozšíř. 1995)
Realita slova Máchova (sb., 1967)

b.
Jirát, V.: Uprostřed století (1948)
Macura, V.: Český sen (1998)
Mocná, D.: Záludný svět Povídek malostranských (2012)
Tille, V.: Božena Němcová (1911, 9. vyd. 1969)

c.
Janáčková, J.: Román mezi modernami (1988)
Jankovič, M.: Komentář (in J. V. Sládek: Básně I - III, 2005)
Krejčí, K.: Jakub Arbes, život a dílo (1946)
Marten, M.: Mácha - Zeyer - Březina (1916)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (05.09.2017)

Aktivní účast na seminářích (maximálně tři absence za semestr)
Samostatné vystoupení (referát)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (05.09.2017)

Tematické okruhy:
a. Romantická literatura a společnost
1. Historizující romantismus (J. Kollár: Slávy dcera, 1824, 1832, historické povídky Jana z Hvězdy)
2. Zrod romantické individuality (K. H. Mácha: Obrazy ze života mého, Máj, 1836; K. J. Erben: Kytice, 1853; K. Sabina: Hrobník, 1838)
3. Romantická rezignace a ironie; slovanský romantismus (J. V. Frič: Rezignace; J. Neruda: U nás)

b. Měšťanská společnost a literatura
1. Sentimentalismus a biedermeier (Zábavné povídky raného obrození, ant., 2005)
2. Triumf pokroku a rozumu (K. Havlíček: Epigramy a Tyrolské elegie, 1870; K. Sabina: Oživené hroby, 1870)
3. Proměny díla Jana Nerudy (od Hřbitovního kvítí, 1858, ke Zpěvům pátečním, 1896; od Arabesek, 1864, k Povídkám malostranským, 1878)

c. Nové světy, nové rozpory
1. Materialistický a duchovní výklad světa (od Arbesových romanet k Zeyerovým Trojím pamětem Víta Choráze, 1899)
2. Centrum a periferie (K. V. Rais: Pantáta Bezoušek, 1897 x V. Mrštík: Santa Lucia, 1893); společnost a individuum (A. Stašek: Nedokončený obraz, 1878 x K. V. Rais: Západ, 1898)
3. Venkov jako prostor jistoty a prostor krize (J. Holeček: Jak u nás žijou i umírají, 1888 x J. K. Šlejhar: Dojmy z přírody a společnosti, 1894)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK