PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Česká literatura 20. století II (po roce 1939) - ABO100105
Anglický název: Czech Literature of the Second Half of the 20th Century (since 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Korekvizity : ABO100104
Neslučitelnost : ABO100106
Záměnnost : ABO100013, ABO100070, ABO100080, ABO100218, ABO100223
N//Je neslučitelnost pro: ABO100106
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout sylabus_ Holy.doc sylabus_Holy prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (13.03.2019)

Varianta Česká literatura 20. století II (ABO100105, Zk, 6 kreditů) - písemná práce v rozsahu 10-15 NS, do jejíhož hodnocení je třeba také započítat možné vracení textu k dopracování a opakované konzultace, včetně rozprav nad příslušnou literaturou.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (07.03.2018)

LS 2017/18

 

5.3.

Host do domu (1964–1970)

▬ Poetika Jana Skácela – Natálie Fedičová (f-natali@seznam.cz), Renata Moosová (renata.moosová@seznam.cz)

▬ Směřování časopisu –

▬ Literární kritika (J. Opelík a M. Suchomel) – Anežka Černá (anez.cerna@gmail.com)

▬ Úvodní texty – Lucie Pojarová (lucie-pojarova@seznam.cz)

 

12. 3.

Tvář (1965 a 1968–1969)

▬ Poezie Andreje Stankoviče – Klára Zittová (kzittova@outlook.cz)

▬ Směřování časopisu – Matyáš Míka (matyas.mates@gmail.com)

▬ Literární kritika (B. Doležal a J. Lopatka) – Kateřina Kružíková (katerina.kruzikova@gmail.com), Tereza Medková (terka.medkova@seznam.cz)

▬ Překlady – Aneta Svobodová (aneta.net@seznam.cz), Anna Mrzílková (mrzilkova@spoluzaci.cz)

 

19. 3.

Orientace (1966–1970)

▬ Básně Emila Juliše – Matěj Ptáček (mattess.ptacek@gmail.com)

▬ Směřování časopisu – Xenie Ovčarova (xenie.ovcarova@gmail.com), Martin Bouček (malyvelky.boucan@seznam.cz)

▬ Literární kritika (rubrika Kritický metr na metr knih) – Klára Bendová (beklar@seznam.cz)

▬ Překlady – Hana Martínková (hanule.martinkova@email.cz)

 

26. 3.

Sešity pro mladou literaturu (1966–1969)

▬ Petr Kabeš, básník a redaktor – Jaromír Kozák (miro.kozak@seznam.cz)

▬ Směřování časopisu – Jaroslav Chrastil (kiba777@seznam.cz)

▬ Rubriky Konfrontace a (od č. 9/1967) Vyklizujeme – Jitka Horejšová (horejsovaj@gmail.com)

▬ Výtvarné umění a divadlo – Tomáš Blatný (tomblatny@seznam.cz)

 

9. 4.

Zábrana, Jan: Stránky z deníku (1968), in J. Z., Básně. Ed. J. Trávníček. Praha: Torst – Mladá fronta, 1993, s. 113–191.

▬ Popis sbírky – Jaromír Kozák

▬ Rozbor vybrané básně – Tomáš Blatný

▬ Role citátů a kulturních narážek v textu sbírky – Lucie Pojarová

 

 

16. 4.

Vaculík, Ludvík: Český snář (1980). Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1983; 2. vyd., ozn. jako 1. v ČSFR, Brno: Atlantis, 1990; 3. vyd., ozn. jako 2. Brno: Atlantis, 1992; 4. vyd., ozn. jako 5., Brno: Atlantis, 2002.

▬ Žánry knihy – Klára Zittová

▬ Vstup do textu až po 8. březen 1979 – Tereza Medková, Matyáš Míka

▬ Rozbor vybrané kapitoly – Kateřina Kružíková, Matěj Ptáček

▬ Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře – Jitka Horejšová

 

23. 4.

Havel, Václav: Largo desolato (1984). In V. H., Largo desolato – Pokoušení – Asanace. Praha: Artforum, 1990; další vyd. in V. H., Hry. Ed. A. Freimanová. Praha: Lidové noviny, 1992; V. H., Hry. Ed. E. Šormová. Praha: Torst, 1999 (Spisy V. H., sv. 2); V. H., Hry 2. Brno: Větrné mlýny, 2011.

▬ Téma – Anežka Černá, Renata Moosová

▬ Struktura – Jaroslav Chrastil

▬ Jazyk – Natálie Fedičová

 

30. 4.

Jirous, Ivan M.: Ochranný dohled (1985), in I. M. J., Magorova summa. Ed. Martin Machovec. Praha: Torst, 1998, s. 559–605; tamtéž 2. vyd. 2007, 3. vyd. in Magorova summa II, 2015, s. 7–53.

▬ Popis sbírky – Aneta Svobodová

▬ Srovnání s prvotinou IMJ Magorův ranní zpěv (1975): verš, obraz, vtip – Klára Bendová

▬ Rozbor vybraných básní – Anna Mrzílková, Xenie Ovčarova, Martin Bouček

▬ Dopisy z Valdic (25. 3. 1984 – 28. 4. 1985), in Ivan M. Jirous: Magorovy dopisy. Eds. Andrej Stankovič a Zuzana Jürgensová. Praha: Torst, 2005, s. 378–448; též in Juliana Jirousová – Ivan M. Jirous: Ahoj můj miláčku. Vzájemná korespondence z let 1977–1989. Eds. Daniela Iwashita a kol. Praha: Torst, 2015, s. 658–787 – Hana Martínková

 

7. 5.

Hejda, Zbyněk: Komu tleskáme, in Sport 1, 1989xx, č. 3, září, s. 31–32 → Z. H., Kritiky a glosy. Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2012, s. 147–149.

Červenka, Miroslav: Přednášky v modlitebně, in Kmen 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 6–7.

Brabec, Jiří: Kritik není bůh (o kalení vody, ale i o jiném), in Kmen 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 7.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK