PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století I (do roku 1939) - ABO100088
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Přednáška se opírá o analýzy českých lyrických textů, pocházejících z období kolem 1. světové války. Tato perioda bývá charakterizována jako zlomové pole modernistických konceptů a progresivistických avantgardních postupů. Prostřednictvím komentovaného čtení vybraných textů se pokusíme ? na pozadí širších historických a kulturních souvislostí ? poukázat na příznačné rysy tohoto prolínání, prostupující rozrůzněným uměleckých a generačním spektrem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Základní literatura:

Ad) Almanach na rok 1914

S. K. Neumann: Dub

Karel Čapek: Ve věku mladého života

Josef Čapek: Vodní krajina

Otakar Theek: Vzpomínka na mrtvou

Otokar Fischer: Z Hlubin

Ad) SKN: Nové zpěvy

S. K. Neumann: Nové zpěvy (1. vydání)

Ad) Básníci senzualismu, naivismu a pokory

M. Jirko: Duben (Čekání)

A. M. Píša: Nesrozumitelný svatý (Den, Léto)

Z. Kalista: Ráj srdce (Most u Parlamentu, Robinson Crusoe)

J. Wolker: Host do domu (Pokora, Věci, Žně, Smrt, Noční déšť)

Ad) ?Expresionismus? a expresionisté

J. Chaloupka: Hlas a mlčení (Jsou večery, V soumraku)

J. Durych: Žebrácké písně (Děťátko čtyřleté, Krásná byla její hlava)

Panenky (Žnečka)

B. Reynek: Žízně (Svítání z jara, Kdyby vešel)

Rty a zuby (Vlasy, Pavouk)

Ad) Proletáři

J. Hora: Pracující den (Zpěv svobody, Práce)

J. Hořejší: Korálový náhrdelník (Melodie, Sloky)

S. K. Neumann: Rudé zpěvy (V předvečer vzpoury, Socialistickým ženám)

J. Seifert: Město v slzách (Chudý, Báseň nejpokornější)

J. Wolker: Těžká hodina (Fotografie, Muž)

Doporučená literatura:

  • bude průběžně upřesňována v průběhu semináře

Aktualizace: únor 2009

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Tematické okruhy:

1) Almanach na rok 1914

2) S. K. Neumann: Nové zpěvy

3) Básníci senzualismu, naivismu a pokory

4) ?Expresionismus? a expresionisté

5) Proletáři

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Výchozí přehled o dějinách české literatury a kritiky 1. poloviny 20. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK