PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Česká literatura 20. století I (do roku 1939) - ABO100057
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: ABO100281
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.03.2010)

Literatura:

Avanatgrada známá i neznámá dostupné elektronicky na

Petr Gajdošík (ed) Markéta Lazarová. Studie a dokumenty. Praha 2009

Walter Benjamin: Studie I. Praha 2009

Jiří Brabec: Panství ideologie a moc literatury, Praha 2009

Jan Wiendl: Visionáři a vyznavači, Praha 2006

Václav Černý. Tvorba a osobnost I, II. 1992

Žoržeta Čolaková: Český surrealismu 30. let. Struktura básnického obrazu. Praha 1999.

Josef Vojvodík: Imagines corporis. Tělo v české moderně avantgardě. Brno 2006.

Václav Černý: Tvorba a osobnost I,

Vratislav Effenberger: Realita a poesie, Praha 1969

Eric Dluhosch, Rostaislav Švacha: Karel Teige, I´enfant terrible of the Czech Modernist Avant-garde, Massachusetts, London 1999.

Český surrealismus. Sb. 1999.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.03.2010)

Literatura 20. století I. - letní semestr

1. Walter Benjamin - Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti

2. Angažovanost versus estetika nebo jen špatná perspektiva?

Ruská avantgarda u nás

S. K. Neuman: Rudé zpěvy

Časopis Červen

3. Antropologie avantgardy

Karel Teige teoretik

Svět stavby a básně. Praha 1966.

manifesty poetismu,

Svět, který se směje

Jarmark umění 1936,

Nejmenší byt

Surrealismus prosti proudu

Vývojové proměny v umění

Časopis Stavba

4. Proletářské umění "stokrát jinak"

Jaroslav Seifert

Jindřich Hořejší

Jiří Wolker

Josef Hora - publicista

Časopis Host

5. Programovost avantgard

Manifesty poetismu

Manifesty surrealismu

Surrealismus v diskusi (1934)

Časopis ReD

6. Svoboda

Jindřich Štýrský: Sny

Walter Benjamin: Surrealismus poslední momentka evropské inteligence

Časopisy surrealismus

Doba, Zvěrokruh, Erotická revue, Surrealismus

7. Příběh?

Vladislav Vančura- hedonik obrazu versus František Vláčil posedlý filmový vypravěč

Markéta Lazarová

Časopis Kmen

Případně filmové časopisy

8. Čas

Josef Hora: Struny ve větru, Jan Houslista

H. Bergson v českém umění

Václav Černý: Zpěv duše

Tentýž: Ideové kořeny současného umění. In Tvorba a osobnost 1.

Časopis Plán

10. Melancholie avantgrad

Milada Součková

Poezie

Bel canto

Časopis Kvart

Fakultativní výlet do Mullerovy vily

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK