PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z české lyriky první poloviny 20. století - ABO100035
Anglický název: Chapters from Czech Lyrical Poetry of the First Half of the 20th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (05.09.2008)

Výběrový seminář Kapitoly z české lyriky 1. poloviny 20. století se opírá o analýzy lyrických textů určitého vybraného tématu ? konkrétně období první poloviny 30. let 20. století. Tato perioda bývá charakterizována jako zlomová a je pro ni charakteristické rozvíjení individuálních poetik stěžejních básnických osobností 20. století, jež tehdy různorodým způsobem modifikovaly postupy umělecké avantgardy 20. let 20. století a obohatily je o originální tlumočení nově se utvářející životní zkušenosti.
Prostřednictvím komentovaného čtení vybraných textů se pokusíme ? na pozadí širších historických a kulturních souvislostí ? poukázat na příznačné rysy tohoto procesu, prostupujícího rozrůzněným uměleckých a generačním spektrem. Praktické pracovní kroky a požadavky na zápočet budou upřesněny v rámci semináře.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (05.09.2008)

Doporučená literatura: Bude průběžné zadávána dle témat semináře.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (05.09.2008)

Tematické okruhy:

1) Josef Hora: Dvě minuty ticha (1934) ? básně Prchavá chvíle, Zapomenutí, Tvář

2) Jaroslav Seifert: Jablko z klína (1933) ? básně Půlnoc, Pohřeb pod okny, Proměny

3) František Halas: Tvář (1931) ? básně Hřbitov, Jedy, Píseň

4) Jan Zahradníček: Jeřáby (1933) ? básně Těžkooděnec, Stromům, Před bouří

5) Vladimír Holan: Vanutí (1932) ? básně Mrtvý, Náměsíčný, Pláč symbolů

6) Vítězslav Nezval: Pět prstů (1932) ? skladba Historie šesti prázdných domů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK