PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazykový kurs II - bengálština - ABN110020
Anglický název: Language Course II - Bengali
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Prerekvizity : ABN110015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (10.06.2010)
Výuka tohoto stupně navazuje plynule na výuku indického jazyka I. Pokračuje ve výuce podle zvolených učebnic a
dokončuje popisnou gramatiku v intencích prvního stupně. Dále rozvíjí jazykové dovednosti (moderní mluvený jazyk) se
zaměřením na další tématické okruhy s větším důrazem na indické reálie a denní život, snaží se více využívat různých
článků a nahrávek. Velká pozornost je věnována rozdílům mezi hovorovým a psaným jazykem.V klasickém jazyku se
zaměřuje na soustavné ukázky z vyprávěcí literatury s postupným přechodem na obtížnější literární texty. Důraz se rovněž
klade na domácí přípravu a práci s textem. V popisně gramatické části se prohlubují teoretické interpretace struktury
daného jazyka. Pozornost je věnována problémům definice jednotlivých gramatických kategorií a typologických
zvláštností.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

ALEKSEEVA, E.A. Učebnik bengaľskogo jazyka, Tom I-II. Izdateľstvo Moskovskogo universiteta, Moskva 1976.

BHATTACHARYA, M. Bengali for Non-Bengalese: An Intensive Course. International School of Dravidian Linguistics, Thiruvananthapuram 2010.

Biswas, S. Samsad Bengali-English dictionary. Sahitya Samsad, Calcutta 1982 (nebo další vydání).

Biswas, S. Samsad English-Bengali dictionary. Sahitya Samsad, Calcutta 1991 (nebo další vydání).

CHAKRABORTY, R., Spoken Bengali, University of Dhaka, Dhaka 2007.

ISLAM, R. An Introduction to Colloquial Bengali. Bangla Academy, Dhaka 1990.

Preinhaelterová, H. Základní kurs bengálštiny 1-4, Karolinum, Praha 2003.

RADICE, W. Teach Yourself Bengali. Hodder, London 2003.

WURFF, M. B. Nasrin and W.A.M. van der. Colloquial Bengali. Routledge, Abingdon 2008.

Zbavitel, D. Bengálština, SPN, Praha 1971.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. (02.10.2014)

Zimní semestr:
1.-3 Přehled syntaxe na teoretické i praktické rovině; procvičování složitějších souvětí
4.-7. Další možnosti vyjádření pádových vztahů - gramatikalizovaná slova a postpozice
8-10. Procvičování řečových dovedností, další rozšiřování slovní zásoby
11.-13. Přehled některých gramatických zvláštností - pomocná slovesa, emfatické částice, některé další idiomy a fráze,
četba a překlad krátkých zjednodušených článků

 

 

 Sylabus hodin konverzace:

 

2.10.    Meeting new people: introducing yourself and others.

9.10.    Asking for and giving directions, asking for help or advice.

16.10. Having things done: talking to a low-ranking bureaucrat, to a high-ranking

            officer, to a servant, to a friend.

23.10. Shopping at the market, shopping at an upmarket store.

30.10. Visiting a Bengali family.

6.11.    Arranging a local SIM card and making a conversation on phone.

13.11. With friends at a restaurant.

20.11. Determining space and time.

27.11. Dressing and making up in Bengali style.

4.12.    Traveling in public transport.

11.12. Talking to a doctor.

18.12. Christmas and Bengali festivals.

8.1.      Understanding and expressing attitudes, moods, and emotions.Letní semestr:
1.-3. Dokončení teoretického přehledu jazyka; procvičování vybraných jevů
4.-6 Četba se složitějšími gramatickými prvky, krátké dialogy a procvičování nových slov, frází a gramatických prvků
7.-9. Některé další nezvyklé jazykové jevy - přísloví, citoslovce, reduplikace atd.
10.-11. Základní rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem - fonetika
12.-13. Základní rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem - syntax a slovní zásoba

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK