PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Četba bengálských literárních textů - ABN100023
Anglický název: Readings in easy Bengali literary texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Prerekvizity : ABN100027
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)
Na této úrovni se dovršuje výuka moderního praktického jazyka se schopností komunikovat na konkrétní témata a
číst samostatně kratší literární a publicistické texty. Základními studijními materiály ke společné četbě na hodinách
předcházené pečlivou domácí přípravou, budou vybrané ukázky literárních textů z učebnic a čítanek bengálské
literatury, zejména Pletánková (1966). Tyto čítanky jsou opatřeny slovníkem i ke středně obtížné slovní zásobě a
vybrané texty jsou v nich tříděny se stoupající mírou obtížnosti, což bude odrážet i průběh cvičení.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

Biswas, S. Samsad Bengali-English dictionary. Sahitya Samsad, Calcutta 1982 (nebo další vydání).

pletánková, H. (ed.). Bengálská čítanka. Praha 1966.

NOVIKOVA, V. A. (ed.) Chrestomatija po bengaľskoj proze XIX veka. Izd. Vostočnoj Literatury, Moskva 1960.

RADICE, William. Teach Yourself Bengali. Hodder, London 2003.

WAGNER, Reinhart (ed.). Bengalische Texte in Urschrift und Umschrift. de Gruyter, Berlin und Leipzig 1930.

Zbavitel, D. Bengálština, SPN, Praha 1971.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK