PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Art, Architecture, and Urbanism of Prague within European Context - AART301
Anglický název: Art, Architecture, and Urbanism of Prague within European Context
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bc. Ivana Petrželová
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK