PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktický kurz arabštiny III - AAR400012
Anglický název: Practical Course of Arabic III
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
letní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)
Navazuje na Praktický kurz arabštiny II.

Praktický kurz arabštiny III je pokračujícím intenzivním kurzem spisovného jazyka. Struktura kurzu se v základu opírá o 20. - 30. lekci učebnice autorů J. Oliveriuse a F. Ondráše Moderní spisovná arabština, jež je průběžně doplňována dalšími textovými a audiovizuálnímí materiály. Cílem kurzu je prohlubovat a upevňovat aktivní jazykové návyky zejména v oblasti syntaktických jevů, přičemž je věnována velká pozornost jak mluvenému, tak písemnému projevu. Velký důraz je kladen na jevy frazeologické. Každý týdenní blok kurzu je rozdělen na komunikativní cvičení a na gramatický nácvik. Studenti by se po absolvování všech částí tříletého praktického kurzu měli být schopni domluvit v každodenních situacích, měli by rozumět obtížnějším textům a zvládnout obecnou i odbornější slovní zásobu spisovné arabštiny (úroveň B2 EER).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Základní literatura:

Oliverius, J., Ondráš, F. Moderní spisovná arabština : Vysokoškolská učebnice. II. díl. Praha : Set Out, 2010.

Oliverius, J. Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1998.

 

Doplňující materály:

Abed, Shukri B. Focus on Contemporary Arabic : Conversations with Native Speakers. New Haven - London : Yale University Press, 2007.

Brustad, Kristen, Al-Tonsi, Abbas and Al-Batal, Mahmoud. al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya with DVDs : A Textbook for Arabic. Part II-III, 2nd ed. Washington, D.C. : Georgetown University Press, 2007.

Dickins, James and Watson, Janet C.E. Standard Arabic : An Advanced Course. Cambridge : University of Cambridge, 1999.

al-Warraki, N. N., Hassanein, A. T.. The Connectors in Modern Standard Arabic. Cairo - New York : The American University in Cairo Press, 1994.

 

Doporučená literatura ke studiu:

Badawi, S., Carter, M. G. and Gully, A. Modern Written Arabic : A Comprehensive Grammar. London : Routledge, 2004.

Bahbouh, Ch., Fleissig, J. Základy moderní spisovné arabštiny. 2. díl. 2. vyd. Praha : Dar Ibn Rushd, 2004.

Bahbouh ,Ch., Fleissig, J. Česko-arabská a arabsko-česká konverzace. Praha : Dar Ibn Rushd, 1999.

Bahbouh ,Ch., Fleissig, J., Keller, K. Arabština pro pokročilé. Praha : Dar Ibn Rushd, 2008.

Oliverius, J. Kapitoly z frazeologie a idiomatiky moderní spisovné arabštiny. Praha : Set Out, 2003.

Ondráš, F. Arabsko-český slovník publicistického stylu. Praha : Set Out, 2003.

Ryding, K. C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Sorby, K. R. Moderná spisovná arabčina. II. diel. Bratislava : Slovac Academic Press, 2006.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK