PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktický kurz arabštiny II - AAR400007
Anglický název: Practical Course of Arabic II
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Prerekvizity : AAR400004
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Praktický kurz arabštiny II navazuje na Praktický kurz arabštiny I. Jeho cílem je prohlubovat a upevňovat aktivní jazykové návyky v oblasti morfologie a syntaxe, přičemž je věnována velká pozornost jak mluvenému, tak písemnému projevu. Každý týdenní blok kurzu je rozdělen na komunikativní cvičení a na gramatický nácvik. Od studentů je vyžadována pravidelná aktivní účast na hodinách a vypracovávání domácích úkolu (překladů, gramatických cvičení, esejů na dané téma). Struktura kurzu se v hlavních obrysech opírá o 11. - 20. lekci vysokoškolské učebnice Moderní spisovná arabština autorů Jaroslava Oliveriuse a Františka Ondráše. Výuka je dále obohacována o další textové a audiovizuální materiály.

Úspěšné absolvování tohoto kurzu je podmínkou pro zápis do navazujícího kurzu Praktický kurz arabštiny III.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Atestace: ZS písemný zápočet; LS písemný a ústní zápočet

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Základní literatura:

Oliverius, J., Ondráš, F. Moderní spisovná arabština : Vysokoškolská učebnice. I-II. díl. Praha : Set Out, 2007-2009.

 

Doplňková literatura ke studiu:

Badawi, S, Carter, M. G. and Gully, A. Modern Written Arabic : A Comprehensive Grammar. London : Routledge, 2004.

Bahbouh, Ch., Fleissig, J. Základy moderní spisovné arabštiny. 1-2. díl. 2. vyd. Praha : Dar Ibn Rushd, 2003-4.

Bahbouh, Ch., Fleissig, J. Česko-arabská a arabsko-česká konverzace. Praha : Dar Ibn Rushd, 1999.

Bahbouh ,Ch., Fleissig, J., Keller, K. Arabština pro pokročilé. Praha : Dar Ibn Rushd, 2008.

Buckwalter, T., Parkinson, D. A Frequency Dictionary of Arabic : Core Vocabulary for Lerners. Routledge : London - New York, 2011.

Oliverius, J. Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1998.

Brustad, Kristen, Al-Tonsi, Abbas and Al-Batal, Mahmoud. al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya with DVDs : A Textbook for Arabic. Part I-II, 2nd ed. Washington, D.C. : Georgetown University Press, 2004-2006.

Ryding Karin, C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Sorby Karol, R. Moderná spisovná arabčina. I-II. diel. Bratislava : Slovac Academic Press, 2005-6.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (19.09.2016)

Splnění kurzu Praktický kurz arabštiny I

Kurz je určen pro studenty Bc. studia arabistiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK