PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktický kurz arabštiny I - AAR400004
Anglický název: Practical Course of Arabic I
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Bc. Adam Pospíšil
Vyučující: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Bc. Adam Pospíšil
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Praktický kurz arabštiny I je úvodním intenzivním kurzem spisovného jazyka, zaměřeným na praktické jazykové dovednosti, který buduje na teoretických znalostech získaných ve studijním předmětu Gramatický systém arabštiny. Struktura kurzu se v hlavních obrysech opírá o 1.-10. lekci učebnice Moderní spisovná arabština autorů Jaroslava Oliveriuse a Františka Ondráše. Velká pozornost je věnována jak mluvenému, tak písemnému projevu. Každý týdenní blok kurzu je rozdělen na komunikativní cvičení a na gramatický nácvik. Studenti by po absolvování kurzu měli být schopni zvládnout základní konverzační obraty z oblasti společenského styku (pozdravy, představení, poděkování, žádost, dotaz, omluva), hovořit na běžná témata (např. o sobě, rodina, studium arabštiny, studium na vysoké škole, Česká republika, cestování do Arabského světa), rozumět jednodušším textům a ovládat nejzákladnější slovní zásobu spisovné arabštiny (úroveň A2 EER).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Základní literatura:

Oliverius, J., Ondráš, F. Moderní spisovná arabština : Vysokoškolská učebnice. I. díl. Praha : Set Out, 2007.

Zemánek, P., Moustafa, A., Obadalová, N. a Ondráš, F. Arabsko-český slovník. Praha : Set Out, 2006.

 

Doplňková literatura ke studiu:

Abu-Chacra, F. Arabic : An Essential Grammar. London - New York : Routledge, 2007.

Badawi, S, Carter, M. G. and Gully, A. Modern Written Arabic : A Comprehensive Grammar. London : Routledge, 2004.

Bahbouh, Ch., Fleissig, J. Základy moderní spisovné arabštiny. 1-2. díl. 2. vyd. Praha : Dar Ibn Rushd, 2003-4.

Bahbouh, Ch., Fleissig, J. Česko-arabská a arabsko-česká konverzace. Praha : Dar Ibn Rushd, 1999.

Reig, D. Dictionnaire arabe-français, français-arabe. 2ème éd. Paris : Larousse, 2008.

Ryding Karin, C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Sorby Karol, R. Moderná spisovná arabčina. I-II. diel. Bratislava : Slovac Academic Press, 2005-6.

Wehr, H. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). 4th ed. Urbana : Spoken Language Services, Inc., 1994. (a další vydání)

Wehr, H. Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart (Arabisch - Deutsch). 5. Auflage. Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1985.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Atestace: ZS ústní zápočet; LS písemná a ústní zkouška

Další požadavky: aktivní účast min. 80%, studium zadaných materiálů, průběžné vypracovávání písemných úkolů (gram. cvičení, překlady, kompozice na zadané téma)

Úspěšné absolvování tohoto kurzu je podmínkou pro zápis do navazujícího kurzu Praktický kurz arabštiny II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK