PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Syntax arabštiny - AAR1005
Anglický název: Syntax of Arabic
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Kurz Syntax arabštiny navazuje na přednášku Gramatický systém arabštiny, jejíž látku systematicky rozšiřuje a prohlubuje. Struktura předmětu se v zásadě opírá o skripta Jaroslava Oliveriuse Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny.

V průběhu roku jsou v přednášce posluchači seznámeni s hlavními syntaktickými jevy z větné i souvětné syntaxe moderní spisovné arabštiny. V cvičeních je pak probraná látka procvičována.

Od posluchačů je vyžadována aktivní účast v hodině (min. 80%), průběžné domácí studium zadané látky a vypracovávání písemných úkolů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Atestace: písemná zkouška v LS

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Základní studijní literatura:

Oliverius, J. Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1998.

Oliverius, J., Ondráš, F. Moderní spisovná arabština : Vysokoškolská učebnice. I-II. díl. Praha : Set Out, 2007-2009.

al-Warraki, N. N., Hassanein, A. T. The Connectors in Modern Standard Arabic. Cairo - New York : The American University in Cairo Press, 1994.

 

Doplňková literatura ke studiu:

El-Ayoubi, H., Fischer, W., Langer, M. (eds). Syntax der Arabischen Schifsprache der Gegenwart : Das Nomen und sein Umfelt. Teil I. Bd. I. Wiesbaden : Reichert Verlag, 2001.

El-Ayoubi, H., Fischer, W., Langer, M. (eds). Syntax der Arabischen Schifsprache der Gegenwart : Die konnektiven Wortaren des Nomens (Pronomina, Adverbien, Präpositionen). Teil I. Bd. II. Wiesbaden : Reichert Verlag, 2003.

El-Ayoubi, H., Fischer, W., Langer, M. (eds). Syntax der Arabischen Schifsprache der Gegenwart : Die Verbalgruppe. Teil II. Wiesbaden : Reichert Verlag, 2010.

Badawi, S., Carter, M. G. and Gully, A. Modern Written Arabic : A Comprehensive Grammar. London : Routledge, 2004.

Bahbouh, Ch., Fleissig, J. Základy moderní spisovné arabštiny. 2. díl. 2. vyd. Praha : Dar Ibn Rushd, 2004.

Bahbouh, Ch., Fleissig, J., Keller, K. Arabština pro pokročilé. Praha : Dar Ibn Rushd, 2008.

Buckley, R. Modern Literary Arabic : A Reference Grammar. Beirut : Libraire du Liban Publishers, 2004.

Cantarino, V. Syntax of Modern Arabic Prose. Vol. I.-III. Bloomington - London : Indiana University Press, 1974-5.

Ryding, K. C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Sorby, K. R. Moderná spisovná arabčina. II. diel. Bratislava : Slovac Academic Press, 2006.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (19.09.2016)

Splnění kurzu Gramatický systém arabštiny

Kurz je určen pro posluchače Bc. studia oboru arabistika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK