PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Gramatický systém arabštiny - AAR1003
Anglický název: Grammar System of Arabic
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (35)
letní:neomezen / neomezen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (20.09.2017)

Předmět je určen posluchačům 1. ročníku programu ARABISTIKA, z kapacitních důvodů může být účast neoborových studentů na předmětu omezena

Teoretická přednáška předkládá ucelený popis grafemického, foneticko-fonologického, morfologického a slovotvorného systému moderní spisovné arabštiny včetně základů syntaxe. Cílem kurzu je poskytnout komplexní přehled normativní gramatiky arabštiny, který poslouží jako základ pro úspěšné osvojování jazykových návyků ve třech letech studia v Praktickém kurzu arabštiny. Probraná látka v přednášce je následně rozvíjena a procvičována na výukových textech v navazujícím cvičení.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Základní studijní literatura:

Bahbouh, Ch., Fleissig, J. Základy moderní spisovné arabštiny. 1.-2. díl. 2. vyd. Praha : Dar Ibn Rushd, 2003-4.

Oliverius, J., Ondráš, F. Moderní spisovná arabština : Vysokoškolská učebnice. I. díl. Praha : Set Out, 2007.

Petráček, K. Učebnice spisovné arabštiny. 1.-2. díl. 2. vyd. Praha : SPN, 1965.

Ryding, K. C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Sorby, K. R. Moderná spisovná arabčina. I. diel. Bratislava : Slovac Academic Press, 2005.

 

Další odborná literatura:

Abu-Chacra, F. Arabic : An Essential Grammar. London - New York : Routledge, 2007.

Akesson, J. A Study of Arabic Phonology. Lund : Pallas Athena, 2010.

Badawi, S., Carter, M. G. and Gully, A. Modern Written Arabic : A Comprehensive Grammar. London : Routledge, 2004.

Bateson, M. C. Arabic Language Handbook. 2nd ed. Washington : Georgetown University Press, 2003.

Beeston, A.F.L. The Arabic Language Today. 2nd ed. London : Hutchinson University Library, 2005.

Holes, C. Modern Arabic : Structures, Functions and Varieties. 2nd ed. Washington : Georgetown University Press, 2004.

Oliverius, J. Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1998.

Petráček, K. Základy gramatického systému spisovné arabštiny. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977.

Sorby, K. R. Moderná spisovná arabčina. II. diel. Bratislava : Slovac Academic Press, 2006.

Watson, J. C. E. The Phonology and Morphology of Arabic. Oxford : Oxford University Press, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Atestace: ZS písemný zápočet, LS písemná a ústní zkouška

Další požadavky: aktivní účast na cvičení min. 80%, studium a příprava zadaných materiálů, pravidelné odevzdávání písemných úkolů

Splnění kurzu je podmínkou pro zápis do navazujících kurzů Syntax arabštiny a Praktický kurz arabštiny II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK