PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia arabistiky - AAR1002
Anglický název: Introduction to Arabic Studies
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Vyučující: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (16.02.2013)

V tomto kurzu (přednáška/seminář), který navazuje na teoretický úvod do studia a dále ho teoreticky i prakticky rozvíjí, se posluchači seznámí se základy vědecké práce (formy vědecké prezentace, výběr tématu, rešerše, tvorba bibliografie a poznámkového aparátu), s příručkami a základními pracemi z oboru, knihovnami a elektronickými zdroji a také s aktuální situací v oblasti počítačového zpracování arabštiny (nástroje, aplikace, korpusy, internet). Posluchači se také teoreticky seznámí se základními dukty arabského kaligrafického písma. Závěr semestru je vyhrazen prezentaci referátů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (16.02.2013)

Každý posluchač v průběhu semestru vystoupí s krátkým referátem a dále zpracuje 3 krátké písemné úkoly: 1) transliterace a transkripce krátkého úryvku arabského textu; 2) rešerše a sestavení bibliografie ke zvolenému tématu z oboru (min. 20 položek); 3) vytvoření pěti hesel (klíčových slov) ke zvolenému tématu (min. 700 znaků/heslo).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (16.02.2013)

Základní studijní literatura:

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.

Encyclopaedia of Islam.Leiden : Brill, 2008.

Gombár, E. Úvod do dějin islámských zemí. Praha : Najáda, 1994.

Kdo byl kdo : Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha : Libri, 1999.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : Slon, 2007.

Veselý, R. Úvod do studia dějin zemí Předního Východu. Praha : SPN, 1988.

 

Další literatura:

Bahbouch, Ch. Půvab arabské kaligrafie. Praha : Dar Ibn Rushd, 2002.

Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Vol. 1-5, Leiden-Boston : Brill, 2005-2009.

Gacek, A. Arabic Manuscripts : A Vademecum for Readers. Leiden - Boston : Brill, 2009.

Grundriss der arabischen Philologie. Bd. 1-3, Wiesbaden : Reichert, 1990-1992.

Habash, N.Y. Introduction to Arabic Natural Language Processing. b. m. : Morgan and Claypool Publishers, 2010.

Sgall, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha : Karolinum, 2004.

Schimmel, A. Calligraphy and Islamic Culture. London : I.B. Tauris & Co. Ltd., 1990.

Spousta, Vl. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno : Cerm, 2009.

Versteegh, K. The Arabic Language. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2001.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (16.02.2013)

Průběh semestru:

1) Základy vědecké práce; Výběr tématu práce; Formulace problému

 

2) Heuristika: sestavování bibliografie; Bibliografické citace a poznámkový aparát

 

3) Oborové příručky: slovníky, encyklopedie, časopisy; Základní práce k oboru: jazyk, dějiny, literatura, kultura

 

4) Knihovny a elektronické zdroje (Odborné knihovny: knihovna ÚBVA, knihovna ÚSJ, knihovna Orientálního ústavu AV ČR; Všeobecné knihovny: Národní knihovna, Městská knihovna, Knihovna AV ČR)

 

5) Návštěva knihovny ÚBVA (ukázka příruční knihovny a knižních klenotů)

 

6) Studijní pomůcky k arabskému jazyku; Práce s arabskými slovníky

 

7) Počítačové zpracování arabštiny; Arabština na internetu

 

8) Úvod do arabské kaligrafie

 

9-12) Referáty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK