PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Active Citizenship, Identity and Adult Learning - AAN500073
Anglický název: Active Citizenship, Identity and Adult Learning
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Veronika Kazimourová (08.02.2019)
AAN500073 / Active Citizenship, Identity and Adult Learning
ANDR / Navazující magisterské studium (Masters Programme)
2018/2019
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
LS 1/1, povinně volitelný předmět (Spring semester, compulsory elective course open to all Erasmus+ students)
Zk / 4 kredity (Examination / 4 credits)

The goal of the course is to present key approaches to the subject matters of active citizenship, identity and
learning. The course applies an interdisciplinary method, relying, above all, on studies in political philosophy,
theoretical sociology, and both theory and research in the field of education and learning. Special attention is paid
to the perspective of situated learning, with individual and collective identities that are both brought in and co-
created by individual citizens. It is necessary to study the problems analysed in order to understand the substance
of contemporary social and cultural transformations that are interlinked with lifestyle changes.

Course Contents:
1. The concepts of citizenship and active citizenship in social theory and contemporary politics
2. Recognition in contemporary social theories
3. Identity, its nature and sources; individual and collective identities
4. Psychological perspectives on identity development; identity in adulthood
5. Individualization, individualism, lifestyle and identity
6. The relations between active citizenship, learning and identity at local to global levels
7. Identity change under globalization, multiple identities, and cosmopolitan citizenship
8. Intercultural relations and possibilities of intercultural dialogue
9. Dialogue in adult education, theory of transformative learning
10. The role of identity in 19th and 20th century adult education
11. Social learning, situated learning, communities of practice and biographical approaches to research on
learning
12. Ways to examine the relationship between active citizenship and learning
13. Empirical evidence on the relationship between active citizenship, identity and adult learning

Required Reading:
ILLERIS, Knud (ed.). Contemporary Theories of Learning. Learning Theorists ... In Their Own Words. London, New
York: Routledge, 2009. ISBN 0-415-47344-6.
ILLERIS, Knud. Transformative Learning and Identity. London and New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-
83891-7.
JARVIS, Peter. Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. London, New York: Routledge, 2006. ISBN
978 -0-415-35541-4.
JARVIS, Peter. Democracy, Lifelong Learning and the Learning Society: Active Citizenship in a Late Modern Age.
London, New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-35545-2.
JANKINS, Richard. Social Identity. London and New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-12053-5.
KOPECKÝ, Martin a kol. Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Praha: Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-474-5.
WENGER, Etienne. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. New York: Cambridge University
Press, 2006. ISBN 0-521-66363-6.

Recommended reading:
BAUMAN, Zygmunt. Identity. Coversation with Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity, 2004. ISBN 9780745633091.
BAUMAN, Zygmunt. On Education. Conversations with Riccardo Mazzeo. Cambridge: Polity, 2012. ISBN 978-0-
7456-6156-8.
BIESTA, Gert et al.. Improving Learning through the Lifecourse: Learning Lives. New York: Routledge, 2011. ISBN
978-0-415-57373-3.
CASTELLS, Manuel. The Power of Identity. Oxford. Blackwell, 2004. ISBN 1-4051-0713-8.
ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený: devět věků člověka. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-
262-0786-3.
EVANS, Rob, Ewa KURANTOWITZ and Emilio LUCIO-VILLEGAS. (eds.). Researching and Transforming Adult
Learning and Communities. The Local/Global Context. Rotterdam: Sense Publishers, 2016. ISBN 978-94-6300-
358-2.
GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Standford: Standford
University Press, 1991. ISBN 0-8047-1944-6.
ILLERIS, Knud. How We Learn: Learning and Non-learning in School and Beyond. London: Routledge, 2007.
ISBN 978-0-415-43846-9.
MELUCCI, Alberto. The Playing Self: Person and Meaning in the Planetary Society. Cambridge: Cambridge
University Press, 1996. ISBN 0-521-56482-4.
MERRILL, Barbara, Linden WEST. Using biographical methods in social research. Los Angeles: SAGE, 2009.
ISBN 978-1-4129-2958-5.
TAYLOR, Charles. Etika autenticity. Praha: Filosofia, 2001. ISBN 80-7007-150-8.
TAYLOR, Charles. Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání. GUTMANNOVÁ, Amy (ed.). Praha: Filosofia,
2001. ISBN 80-7007-161-3.
WILDEMEERSCH, Danny, Veerle STROOBANTS and Michał BRON Jr. (eds.). Active Citizenship and Multiple
Identities in Europe. A Learning Outlook. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. ISBN 3-631-54202-X.

Final examination:
In order to be eligible for final oral examination, the student shall write an essay of at least five pages reflecting a
selected text on the subject matter. The teacher shall supply the underlying bibliography on 1 April 2019 at the
latest. The essay shall be submitted at least ten days before the examination date. During the examination, the
student shall answer one of the questions that are identical with topics listed in the Course Contents section above.
In order to pass the oral examination, the student is expected to submit the essay, command the content of the
lectures, and work with academic sources independently.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK