PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Deutsch der historischen Quellen B I - AAH500239
Anglický název: The German of Historical Sources B I
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASZNJ3360
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (31.10.2019)

Výuka je věnována praktickému nácviku čtení německy psaných pramenů z období 14. - 15. století.

Během výuky se posluchači seznámí na příkladech konkrétních textů s postupem při překládání německých středověkých textů.

Celá probíraná tematika je přizpůsobena profesním potřebám absolventů oboru archivnictví a pomocné vědy historické, případně historie.

Seminář se orientuje na nástin vývoje německého jazyka, přehled německých dialektů, seznámení německých geografických názvů na území České republiky.

V semináři se zopakují a prohloubí znalosti historických měr a vah, historických svátků a datací a dále geografických názvů ve srovnání českých a německých ekvivalentů.

Podmínkou pro vstup do kurzu je složení zkoušky B2 v Jazykovém centru UK FF a získání zápočtu v kurzu Deutsch der neuzeitlichen Quellen.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK