PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sfragistika, heraldika, genealogie - AAH500233
Anglický název: Sphragistic, Heraldry, Genealogy
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.10.2019)

1. Dějiny této pomocně vědné discipliny

2. Stávající stav výzkumu

3. Základní literatura a prameny

4. Terminologie, struktura popisu pečetí, vývojem jednotlivých skupin pečetí (panovnické, církevních institucí a hodnostářů, šlechtické, městské, měšťanů, cechovních korporací) se zřetelem k domácímu vývoji.

5. Terminologie, struktura popisu znaků, vývojem jednotlivých skupin znaků (panovnické, církevních institucí a hodnostářů, šlechtické, městské, měšťanů, cechovních korporací) se zřetelem k domácímu vývoji.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK