PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Středověká paleografie II - AAH500225
Anglický název: Mediaeval Paleography II
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (30.10.2019)

Viz Středověká paleografie I

Atestace: písemná a ústní - přepis dvou středověkých textů; znalost vývoje latinského písma, terminologie, relevantní literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK